17. 06. 2019 r.

Admin. Andrzej Miernicki


 

5. ROCZNICA ODSŁONIĘCIA POMNIKA

          13 czerwca 2014 r. o godz. 9.30 uroczystą mszą świętą w intencji żołnierzy i pracowników wojska 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP i 29. Pułku Piechoty oraz organizatorów zlotu - Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 29. Pułku, Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich, Związku Żołnierzy WP oraz Stowarzyszenia 11. bdow - rozpoczął się Pierwszy Zlot Żołnierzy Garnizonu Żagań. Kulminacyjnym punktem Zlotu było odsłonięcie i poświęcenia pomnika „Żołnierzom i Pracownikom Wojska Żagańskich Jednostek WP". Pomnik powstał dzięki dużemu zaangażowaniu burmistrza Daniela Marchewki, starosty Anny Michalczuk, Prezesa MPOiRD Andrzeja Katarzyńca, firmy Granit STRZEGOM S. A. oraz darczyńcom - członkom stowarzyszeń, byłym żołnierzom i pracownikom wojska. Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonał mjr w st. spocz. Jan Nieciecki (najstarszy żołnierz 29. Pułku Czołgów), któremu asystowali: ppłk w st. spocz. Władysław Kronenberger (żołnierz 22. Pułku Czołgów), płk w st. spocz. Julian Dyrkacz (przedstawiciel Związku Żołnierzy WP) oraz prezesi żagańskich stowarzyszeń - organizatorzy zlotu. Pomnik poświęcił ks. kapelan ppłk Grzegorz Krupski. Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Daniel Marchewka. Delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów.
           Utworzony w sierpniu 2013 r. komitet organizacyjny I Zlotu Żołnierzy i Pracowników Wojska Jednostek WP Garnizonu Żagań, na posiedzeniu w dniu 20.09.2013 r. przyjął do realizacji pomysł zgłoszony przez Henryka Boreckiego (Prezesa Stowarzyszenia 29. pułku) o przygotowaniu i odsłonięciu obelisku i tablicy poświęconej żołnierzom. W dniu 09.12.2013 r. na spotkaniu Prezesów stowarzyszeń: 3. pcz, 29. pułku oraz Koła ZŻWP w Żaganiu z Burmistrzem Miasta uzgodniono wspólne zamierzenia, które doprowadzą do powstania pomnika dedykowanego żagańskim żołnierzom i pracownikom wojska. Dniu 14. 01. 2014 r. delegacja w składzie: prezes Henryk Borecki, prezes Stefan Kozak i sekretarz Andrzej Miernicki udali się do Granit Strzegom S.A. Po uzgodnieniach z prezesem firmy ustalono koncepcję, kształt ( wg projektu A. Miernickiego) i koszty budowy pomnika. Projekt wykonawczy – wymiary, proporcje, rozmieszczenie treści, infrastruktura około pomnikowa i sposób posadowienia opracował prezes Stefan Kozak. W jego powstanie zaangażowały się: Urząd Miasta Żagań, Rada Powiatu Żagańskiego, MPOiRD w Żaganiu, Pałac Książęcy Spółka z o.o. w Żaganiu, Granit Strzegom S.A., Stowarzyszenie 3. pcz oraz Stowarzyszenie 29. pułku.
          4 czerwca 2014 r. trzy elementy pomnika przetransportowane zostały na Cmentarz Komunalny w Żaganiu i ustawione w zaplanowanym miejscu. W dniach od 9 do 11 czerwca 2014 r. grupa pracowników MPOiRD z Żagania wykonała małą architekturę wokół pomnika. Jest symbolem pamięci o tych, którzy pełnili służbę i pracowali w żagańskich jednostkach WP a odeszli już na wieczną wartę. Jest miejscem, przy którym możemy wspominać wszystkich, których droga życia zakończyła się na Cmentarzu Komunalnym w Żaganiu oraz na innych cmentarzach Ziemi Żagańskiej i cmentarzach w innych rejonach kraju. Pomnik tworzą osobno stojące dwie cyfry „1” i „1”, które nawiązują do 1. Polskiej Dywizji Pancernej i 1. Korpusu Pancernego WP. Razem jako „11” utożsamiają 11. LDKPanc. Pomnik jest wykonany ze szlifowanych bloków strzegomskiego granitu o wymiarach: cokół – 180 x 100 i wys. 80 cm, a cyfry – 40 x 40 i wys. 180 cm. Na licu cokołu umieszczony jest napis: „ŻOŁNIERZOM I PRACOWNIKOM WOJSKA ŻAGAŃSKICH JEDNOSTEK WP” oraz data odsłonięcia pomnika 13.06.2014 r. U podstawy lewej jedynki napis „1944” – upamiętniający rok powstania 1. Korpusu Pancernego i 29. Pułku Piechoty. Na dolnej części prawej jedynki napis „2014” nawiązujący do roku powstania pomnika. Na lewej ścianie cokołu widnieją: herb miasta Żagania, herb Starostwa Żagańskiego oraz logotyp 11. LDKPanc. Na prawej ścianie cokołu umieszczone są skróty nazw jednostek WP, które stacjonowały w Garnizonie Żagań od 1945 r.
          Pomnik stał się, zaraz po jego odsłonięciu, miejscem szczególnym dla serc bijących w mundurach. Nie tylko Święto Zmarłych rozświetla symboliczną, wieczorną łuną płonących zniczy. Jest miejscem, przy którym zatrzymują się przechodnie, by myślami, choć przez chwilę być przy znajomych, kolegach i bliskich, którzy los swój związali z jednostkami Wojska Polskiego stacjonując w Naszym mieście. Władze wojskowe i samorządowe oraz organizacje środowisk wojskowych Żagania składają wiązanki kwiatów i zapalają znicze z okazji obchodów świąt państwowych i wojskowych. Jest to ważne miejsce na mapie Żagania.
          Efektem końcowym I Zlotu Żołnierzy Garnizonu Żagań był wydany w 2015 przez Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich album fotograficzny autorstwa Andrzeja Miernickiego.


13. 06. 2019 r.

Admin. Andrzej Miernicki