74. ROCZNICA WALK O ŻAGAŃ I WYZWOLENIA ALIANCKICH JEŃCÓW WOJENNYCH

     W piątkowe południe 15.02.2019 roku rozpoczęły się uroczystości upamiętniające 74. rocznicę walk o Żagań i wyzwolenia alianckich jeńców wojennych. Organizatorami byli: Urząd Miasta Żagań, 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej i Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. Uroczysty Apel przebiegał zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym. Na świeżo wyremontowanym Placu gen. Stanisława Maczka, który kilka dni wcześniej Burmistrz Andrzej Katarzyniec przekazał symbolicznie do dyspozycji wojska, wystąpiła kompania honorowa i poczet sztandarowy z 11. batalionu remontowego. Kompanią dowodził kpt. Maciej Bejman,a pocztem sztandarowy ppor. Robert Mikulski. Uroczystość uświetniła Orkiestra Wojskowa z Żagania.
     Rok 1945 był dla dziejów Żagania czasem tragicznych wydarzeń. W styczniu pojawiło się w mieście dodatkowo, niemal 100 000 uciekinierów ewakuowanych z terenów wschodnich Niemiec, uciekających przed zbliżającym się frontem i Armią Czerwoną. Wraz z ich dalszą ewakuacją rozpoczęła się ucieczka z miasta stałych niemieckich mieszkańców oraz rozpoczęto ewakuację jeńców z obozów jenieckich w głąb Rzeszy. Pociągi wywoziły uciekających przed Armią Czerwoną cywilów. Jeńców zaś pędzono zamrożonymi szlakami śmierci. Kulminacja walk o miasto miała miejsce w dniach 15 i 16 lutego. I to te chwile wspominano w dniu dzisiejszym.
     Dowódca uroczystości mjr Zdzisław Kubisztal, złożył meldunek zastępcy dowódcy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, gen. bryg. Dariuszowi Parylakowi o gotowości do rozpoczęcia uroczystości. Następnie odegrano hymn państwowy i podniesiono flagę RP na maszt. Narratorem uroczystości byli – kpt. Marek Cieplicki (11. brem) i Leszek Maćkowiak Prezes Związku Inwalidów Wojennych RP w Żaganiu. W uroczystości udział wzięli: Burmistrz Andrzej Katarzyniec – członek Stowarzyszenia 3. pcz, dowódcy dywizyjnych jednostek wojskowych, radni Rady Miasta, delegacje Policji i Straży Pożarnej, młodzież szkolna z gronem nauczycielskim i szkolnymi sztandarami, mieszkańcy Żagania. Poczet sztandarowy     Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów średnich im. 3. Brygady Pancernej wystąpił w składzie: Krzysztof Wenzel, Tadeusz Szmagier i Antonii Budziłło. Obecni byli także: prezes Stefan Kozak, prezes honorowy Jan Rzepka, zastępca prezesa Tadeusz Wołoszyn z małżonką Anną, sekretarz Janusz Nieciecki z małżonką Dorotą, Jadwiga Niekrewicz, Edward Pożerski, Jerzy Szałaj, Mieczysław Kupczyk (prezes żagańskiego Koła ZŻWP) oraz Andrzej Miernicki (sekretarz Koła nr 10 SKMP ONZ). Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Burmistrz Andrzej Katarzyniec i dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich Marek Łazarz. Leszek Maćkowiak odczytał uchwałę Zarządu o wyróżnieniach „Ryngrafem 100-lecia Związku”. Wyróżnienia odebrali: Urząd Miasta Żagań, 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej, Pałac Książęcy w Żaganiu, Orkiestra Wojskowa w Żaganiu, płk dypl. Piotr Zieja. Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów przy pomniku 1. Korpusu Pancernego i 1. Dywizji Pancernej.


15. 02. 2019 r.
                                                                                    Admin. Andrzej Miernicki


 

A W PRASIE...

13. 02. 2019 r.

Admin. Andrzej Miernicki