DZIEŃ CZOŁGISTY TOWARZYSKO

W sobotnie popołudnie (15 czerwca) przedstawiciele żagańskich stowarzyszeń wojskowych: Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej, Stowarzyszenia Tradycji 34. Brygady Kawalerii Pancernej, Koła nr 3 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków, kontynuowali świętowanie „Dnia Czołgisty” oraz 10. rocznicy odsłonięcia pomnika tzw. „11”. 42 osoby spotkały się w Klubie Wojskowym w Żaganiu by kolejny raz, przy grillu wspominać lata swojej służby i pracy w jednostkach 11. Dywizji. Spotkanie otworzyli prezesi: ppłk Mieczysław Kupczyk, płk Zbigniew Śliżewski oraz płk Stefan Kozak przybliżając zebranym chronologię wspólnych wysiłków środowisk żagańskich jednostek oraz ich zaangażowania w utrwalanie pamięci o historii, którą sami tworzyli. Minęło właśnie 10 lat od „I Zlotu”, którego symbolem jest pomnik „11” poświęcony żołnierzom i pracownikom wojska żagańskich jednostek WP. Czas, niestety weryfikuje możliwości organizacyjne naszych środowisk. Spośród organizatorów tamtego zlotu w 2014 roku, do dziś nie dotrwały dwa stowarzyszenia skupiające niegdyś prężnie działające środowiska byłych żołnierzy i pracowników 29. Pułku oraz 11. batalionu dowodzenia. Potrzeba wspólnoty społecznej doprowadziła do powstania organizacji obejmującej środowisko byłych żołnierzy i pracowników 34. Brygady. Koleżanki i koledzy z tego Stowarzyszenia, w ostatnich dwóch latach, aktywnie włączają się w różne formy działalności społeczności Żagania. Dzisiejsze spotkanie było dobrą okazją do snucia planów na przyszłość. Trzymajmy więc kciuki za ich realizację oraz dalsze angażowanie koleżanek i kolegów z Naszej Wielkiej Rodziny Wojskowej do wspólnych działań dla dobra publicznego.

15. 06. 2024 r.

Tekst – Stefan Kozak, foto – Edward Pożerski, Tadeusz Horożaniecki

Admin. Andrzej Miernicki


 

10 ROCZNICA POMNIKA "11"

13. 06. 2024 r.

Admin. Andrzej Miernicki