ŚWIĘTO 11. BATALIONU REMONTOWEGO

          11. Batalion Remontowy obchodził dziś 56. rocznicę powstania jednostki. Uroczystości rozpoczęła msza święta w Kościele Garnizonowym pw. Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego w intencji żołnierzy batalionu oraz pracowników cywilnych i ich rodzin.

          Apel z okazji święta jednostki odbył się, zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym, na terenie Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. O godz. 11.11, dowódca uroczystości mjr Maciej Miller – szef sztabu, złożył meldunek ppłk. Zdzisławowi Kubisztalowi – dowódcy batalionu o gotowości pododdziałów do apelu. Następnie podniesiono flagę państwową i odegrano Mazurka Dąbrowskiego. Poczet flagowy wystąpił w składzie: dowódca pocztu sierż. Krzysztof Horbaczewski, flagowy kpr. Daniel Masternak, asysta kpr. Józef Droń. Kompanią honorową dowodził por. Krystian Janik. W poczcie sztandarowym wystąpili: dowódca pocztu por. Sławomir Boruch, sztandarowy mł. chor. Mariusz Zarzeczny, asysta sierż. Monika Grębowicz. Narrację prowadziła kpt. Małgorzata Markowska.

          Wśród zaproszonych gości byli: Andrzej Katarzyniec burmistrz Żagania – członek „Stowarzyszenia 3. pcz”, Paweł Lichtański burmistrz Iłowej, płk Woźniak – Zastępca Dowódcy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, gen. bryg. Grzegorz Barabieda – dowódca 10. Brygady Kawalerii Pancernej, płk Sławomir Kocanowski – dowódca 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, płk Krzysztof Malankiewicz – dowódca 23. Pułku Artylerii, płk. Jerzy Biryłko– dowódca 34. BKPanc, ppłk Ireneusz Mika – dowódca 11. Batalionu Dowodzenia i wielu innych znamienitych gości. Wśród nich znaleźli się byli dowódcy batalionu ppłk Zbigniew Łukasiewicz i płk Ireneusz Maślanka, członkowie stowarzyszeń wojskowych, przyjaciele i sympatycy, byli żołnierze i partnerzy społeczni, z którymi współpracuje batalion, młodzież szkolna, mieszkańcy Żagania. Honorowym gościem uroczystości była rodzina byłego żołnierza batalionu, poległego w 1975 roku na misji UNEF II w Egipcie – śp. kpr. Józefa Stępniaka, którego pamięć uczczono minutą ciszy. Przybył brat poległego Andrzej Stępniak oraz siostra Grażyna z mężem i synem.

         Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej reprezentował prezes płk Stefan Kozak i mjr Andrzej Miernicki, który występował także, jako sekretarz Koła nr 10 SKMP ONZ.

        Po powitaniu zebranych przez dowódcę odczytano rozkazy i zarządzenia o uhonorowaniu wysiłku żołnierzy i pracowników cywilnych wojska. W swym przemówieniu dowódca zwrócił uwagę na główne zadania batalionu na najbliższe miesiące. Wręczono awanse, wyróżnienia, odznaki pamiątkowe oraz okolicznościowe medale. Następnie Wojciech Ziółkowski – prezes Koła nr 10 SKMP ONZ – wręczył medale stowarzyszenia przyznane przez ZG SKMP ONZ w Warszawie, na wniosek koła, zasłużonym na polu współpracy i wspierania Koła nr 10. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów.

        Dla żołnierzy, pracowników, rodzin, uczniów, mieszkańców Żaganiu batalion zorganizował Piknik „Remontowca” przy współudziale Klubu Wojskowego oraz Państwowej Straży Pożarnej.

31. 05. 2023 r.

Admin. Andrzej Miernicki


 

ZAPRASZAMY CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW

14. 05. 2023 r.

Admin. Andrzej  Miernicki