01. 11. 2021 r.

Admin. Andrzej Miernicki


 ZAKOŃCZENIE TYGODNIA SENIORA W ŻAGANIU

W tym roku Żagański Tydzień Seniora trwał od czwartku 14 października do soboty 16 października. W sobotę o godz. 1100 rozpoczęło się jego podsumowanie. Organizatorem był Burmistrz Żagania Andrzej Katarzyniec. Sobotni piknik to okazja do wyróżnienia organizacji skupiających seniorów oraz ich najbardziej aktywnych członków. Ze Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej udział wzięli: prezes Stefan Kozak, Krystyna Kozak, Edward Sitnicki, Janina Fajger, Bogusława Symonowicz, Sławomir Panasiuk, Zbigniew Podedworny z żoną Janiną, Jerzy Szałaj, Jan Pindral z małżonką Teresą, Zygmunt Filipiuk, Danuta Stolarz, Mieczysław Kupczyk, Bogdan Sztuba, Andrzej Miernicki. Otrzymali oni podziękowanie od Burmistrza za pracę na rzecz żagańskiego środowiska seniorów. Następnie Ośrodek Pomocy Społecznej zaprosił wszystkich na poczęstunek, który został przygotowany przez ich pracownice. Wspaniała „żołnierska grochówka” przypominała niektórym czasy służby w Siłach Zbrojnych RP. Nie gorsze były kiełbaski i kaszanka z grilla, pajdy z „wiejskim” smalcem i ogórkiem, kawa, herbata. Oprócz uczty kulinarnej Muzeum Obozów Jenieckich zadbało o „posiłek historyczny”. Dyrektor Marek Łazarz osobiście oprowadzał grupy seniorów po salach pełnych eksponatów, racząc słuchających wspaniałą historią tego miejsca.

16.10. 2021 r.

Admin. Andrzej Miernicki