ŚWIĘTO 11. LUBUSKIEJ DYWIZJI KAWALERII PANCERNEJ

     Dwudniowe obchody święta 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego (11.LDKPanc), zorganizowane przez 11. Dywizję i UM Żagań, rozpoczęły się od złożenie wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy w miejscach ważnych dla pancernej społeczności Żagania. Tegoroczne święto przypada w 339 rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej oraz 77. rocznicy powstania żagańskiej dywizji. Gen. dyw. Piotr Trytek – dowódca 11. LDKPanc, wraz z dowódcami jednostek wojskowych garnizonu Żagań oddał hołd byłym żołnierzom i pracownikom cywilnym wojska składając kwiaty przy pomniku „11”. Ceremonia odbyła się na żagańskim cmentarzu komunalnym przy pomniku ŻOŁNIERZOM I PRACOWNIKOM WOJSKA ŻAGAŃSKICH JEDNOSTEK WP. Pomnik został odsłonięty 13 czerwca 2014 roku z okazji ZLOTU ŻOŁNIERZY GARNIZONU ŻAGAŃ poświęconego 70. rocznicy sformowania 1. Korpusu Pancernego WP i 29. Pułku Piechoty.

     O godzinie 1400, w Kościele Garnizonowym pod wezwaniem Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego proboszcz ks. ppłk Karol Skopiński oraz ks. Sławomir Klim duszpasterz parafii w Bredzie, odprawili mszę świętą w intencji wszystkich żołnierzy oraz pracowników wojska żagańskiej dywizji. W mszy uczestniczyła kompania honorowa wystawiona przez 34. Brygadę Kawalerii Pancernej.

     Barwny korowód w ramach święta miasta „Jarmark Świętego Michała” rozpoczął się o godz. 1500. W korowodzie wziął udział gen. dyw. Piotr Trytek – dowódca 11. LDKPanc wraz z delegacją żołnierzy i przedstawicielami stowarzyszeń wojskowych. Na czele korowodu maszerowała Garnizonowa Orkiestra Wojskowa.

     Po południu na Skwerze Czołgisty odbył się uroczysty capstrzyk. Uczestniczyli w nim żołnierze i pracownicy wojska dowództwa, dowódcy jednostek wojskowych dywizji, zaproszeni goście w tym, byli dowódcy i kombatanci, władze samorządowe miasta, przedstawiciele zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i organizacji oraz mieszkańcy Żagania.

Głównym punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy upamiętniającej szlak bojowy 1. Polskiej Dywizji Pancernej, dowodzonej przez gen. broni Stanisława Maczka. Rozpoczęto od symbolicznego złożenia ziemi z pól bitewnych na szlaku bojowym „maczkowców”. Następnie odsłonięto tablicę upamiętniającą szlak bojowy 1. Polskiej Dywizji Pancernej. Odczytano Apel Pamięci, kompania honorowa oddała salwę. Capstrzyk zakończyło złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikami upamiętniającymi żołnierzy 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego i 1. Polskiej Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. W imieniu żagańskich stowarzyszeń wojskowych kwiaty przy obu pomnikach złożyli: Stefan Kozak, Zbigniew Śliżewski, Wiesław Marszałek, Henryk Borecki i Mieczysław Kupczyk – prezesi stowarzyszeń.

Zdjęcia: Lubię Żagań, 11. LDKPanc.

     Drugi dzień uroczystości rozpoczęto od otwarcia Wojskowego Klubu 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej znajdującego się w budynku kasyna. Pokazano co zrobiono do tej pory podczas remontu oraz co zostało do ukończenia. Nowoczesność i osiągnięcia multimedialne, najnowsze techniki wykonawstwa i wyposażenia znajdą się w tym obiekcie. Przecięcia szarfy dokonali: gen. Jarosław Mika, gen. dyw. Piotr Trytek i płk Robert Borejko – Szef RZI w Zielonej Górze. Artyści klubowi zaprezentowali swe umiejętności wokalno-sceniczne. Remont klubu już niebawem dobiegnie końca i nowoczesny klub będzie służył nie tylko społeczności wojskowej Żagania.

     W sobotę o godz. 1100 na Placu Generała Stanisława Maczka odbyły się główne uroczystości święta dywizji. Na uroczysty apel zorganizowany z okazji święta 11. LDKPanc, stawili się zaproszeni goście, wśród których byli między innymi: gen. Jarosław Mika – dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. dyw. Stanisław Czosnek – dowódca Centrum Operacji Lądowych – Dowództwo Komponentu Lądowego (COLąd – DKL), gen. dyw. dr Dariusz Parylak – dowódca 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, gen. bryg. Michał Rohde – zastępca dowódcy dywizji – szef sztabu, gen. bryg. Jan Wojno – zastępca dowódcy dywizji – szef sztabu, gen. bryg. Grzegorz Barabieda – dowódca 10. Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie, gen. bryg. Dariusz Kosowski – dowódca 17. Wielkopolskiej Dywizji Zmechanizowanej w Międzyrzeczu, pozostali dowódcy jednostek wojskowych, byli dowódcy 11. Dywizji: gen. broni rez. Mirosław Różański, gen. bryg. w st. spocz. Aleksander Bortnowski, gen. bryg. w st. spocz. Zbigniew Szura, płk. w st. spocz. mgr inż. Eugeniusz Praczuk – prezes Zarządu Ogólnopolskiego Klubu Kombatanta 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP, Wojciech Perczak – wicewojewoda, Andrzej Katarzyniec – burmistrz Żagania – członek „Stowarzyszenia 3. pcz”, Sebastian Kulesza – zastępca burmistrza, Adam Matwijów – przewodniczący Rady Miasta, Henryk Janowicz – starosta żagański, radni, żołnierze armii USA, przedstawiciele Policji i Państwowej Straży Pożarnej, duchowieństwo, delegacje żagańskich stowarzyszeń wojskowych, mieszkańcy Żagania, harcerze, młodzież szkolna. Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej reprezentowali: prezes Stefan Kozak, Janina Fajger, Jadwiga Niekrewicz, Bogdan Sztuba, Edward Pożerski, Jerzy Szałaj, Tadeusz Szmagier, Ewa Ziętek, Jan Okapiec, Jerzy Adamowicz i Andrzej Miernicki. Z tej okazji wydano jednodniową Gazetę Czarnej Dywizji, zawierającą najważniejsze wydarzenia ostatnich 12 miesięcy. Po złożeniu meldunku i przeglądzie pododdziałów, podniesiono flagę państwową na maszt,   odegrano i odśpiewano hymn państwowy. Podczas uroczystości podsumowano ostatni rok, nagrodzono oraz uhonorowano wysiłek żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej. Wręczono odznaczenia państwowe, medale resortowe, mianowano żołnierzy na kolejne wyższe stopnie wojskowe oraz wręczono wyróżnienia honorowe, okolicznościowe i pamiątkowe.

     Gen. dyw. Piotr Trytek, w swoim wystąpieniu zwrócił się do żołnierzy: „Pamiętajcie! Nasza służba nigdy nie była jedynie pracą, to życiowa pasja, postawa, zasady i wartości jakimi każdy z nas się kieruje. Tradycja, odwaga, odpowiedzialność i braterstwo – to nie są puste słowa – to żołnierski kodeks, drogowskaz dla nas i przyszłych pokoleń żołnierzy. To silne więzi ludzi noszących na mundurze husarskie skrzydła i dzielących wspólny los”.

     Następnie głos zabrali wicewojewoda lubuski Wojciech Perczak oraz dowódca Generalny RSZ gen. Jarosław Mika, który w swoim przemówieniu podziękował żołnierzom dywizji za codzienną służbę, za zadania które podejmują i wzorowo realizują.

     Dla uczczenia święta 11. Dywizji została oddana salwa honorowa z trzech zestawów przeciwlotniczych „Hibneryt”, Orkiestra Wojskowa odegrała „Pieśń Reprezentacyjną WP”. Prezes Stefan Kozak i Andrzej Miernicki wręczyli: gen. Jarosławowi Mika książkę #PAMIĘCI 11 orz medal „55 LAT 3. DREZDEŃSKIEGO PUŁKU CZOŁGÓW ŚREDNICH 1967-2022”, gen. dyw. Stanisławowi Czosnkowi i gen. bryg. Michałowi Rohde po książce.

     Uroczystości zakończyła defilada pododdziałów pieszych i sprzętu zmechanizowanego.Defiladę pododdziałów pieszych prowadził dowódca uroczystości płk Piotr Kaczmarek. Otwierała ją kompania honorowa wystawiona przez 10. Brygadę Kawalerii Pancernej. Kolejno defilowały pododdziały honorowe wystawione przez wszystkie jednostki wojskowe 11. LDKPanc. Na podzamczu odbył się pokaz sprzętu wojskowego. Zaprezentowano: KTO Rosomak w różnych wersjach, pojazdy artylerii i przeciwlotnicze, sprzęt łączności i wozy dowodzenia, oraz ciężki kołowy pojazd ewakuacji i ratownictwa technicznego SCANIA. Zobaczyć można było różne wersje czołgu Leopard 2A4 i 2A5, wozy zabezpieczenia technicznego, transportery opancerzone oraz bojowe wozy piechoty.

     Od soboty 10 września do godzin popołudniowych w niedzielę 11 września, na podzamczu Pałacu Książęcego zorganizowano „Miasteczko wojskowe”. Na  zwiedzających czekał sprzęt i wyposażenie wojskowe. Na scenie prezentowano osiągnięcia Klubów Wojskowych w dziedzinie kultury. Poza sprzętem 11. Dywizji zobaczyć można było amerykański czołg M1 Abrams z 3/4 ABCT (Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej). Czołgi tego typu będą wprowadzane na wyposażenie polskiej armii.

Zdjęcia: Andrzej Miernicki, Klub 11. LDKPanc.

10. 09. 2022 r.

Admin. Andrzej Miernicki


 

05. 09. 2022 r.

Admin. Andrzej Miernicki