ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

17. 03. 2022 r.

Admin. Andrzej Miernicki


95. LAT PŁK. MGR. INŻ. EUGENIUSZA PRACZUKA

„Wszystko rozpoczyna się od myśli.
Myśli prowadzą do uczuć,
uczucia prowadzą do działań,
działania prowadzą do rezultatów”
John Beck

5 marca 2022 roku o godz. 13.00 w restauracji „Słoneczko” w Godzikowicach spotkali się przyjaciele i znajomi szanownego jubilata. Pułkownik mgr inż. Eugeniusz Praczuk - wiceprezes Ogólnopolskiego Klubu Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego dwa dni wcześniej, 3 marca skończył 95 lat. Uczestnicy spotkania, swoją obecnością i wyrazami sympatii wyrazili szacunek, wdzięczność i podziw dla aktywności Jubilata, jego zasług w utrzymywaniu pamięci o losach żołnierzy Korpusu, o ich miejscu w historii Wojska Polskiego. Pułkownik Eugeniusz Praczuk jest wspaniałym symbolem tworzenia szacunku do przeszłości. Jego postawa i zapał w tworzenie postaw patriotycznych młodzieży wykracza poza region związany z Oławą. Z życzeniami pancernego zdrowia i stu lat dla Jubilata oraz kwiatami dla małżonki przybyli: Tomasz Frischmann - Burmistrz Miasta Oława, Zdzisław Brezdeń – Starosta Oławski, gen. broni Mieczysław Stachowiak, gen. dyw. Janusz Bronowicz, gen. dyw. dr Dariusz Parylak – dowódca 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, gen. bryg. Zbigniew Szura, gen. bryg. Jan Wojno - zastępca dowódcy - szef sztabu 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Licznie stawiły się delegacje żołnierzy z jednostek wojskowych garnizonów Żagań, Świętoszów, Wrocław, Brzeg. Życzenia składali przedstawiciele środowisk byłych żołnierzy Wojska Polskiego oraz koledzy kombatanci z Czech. Stowarzyszenie 3. pcz im. 3. Brygady Pancernej reprezentowali: prezes Zarządu płk Stefan Kozak, Krystyna Kozak i Andrzej Miernicki. Wraz z życzeniami i kwiatami wręczyliśmy jubilatowi prezent oraz pierwszy egzemplarz książki pt. „#PAMIĘCI 11” wraz z pierwszym medalem „55. lat 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich”.

Link

05. 03. 2022 r.
                                                                                                       Admin. Andrzej Miernicki