ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

22. 08. 2022 r.

Admin. Andrzej Miernicki


 

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W ŻAGANIU

„Jestem przekonany, że istotny postęp

w zapobieganiu wojnom może być

osiągnięty dopiero wtedy,

gdy ludzie skonsolidują się

na skalę międzynarodową

i odmówią gremialnie służby wojskowej

oraz brania udziału w wojnie”

         Albert Einstein

15 sierpnia 2022 roku od godz. 8 30, w 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej, odbyły się w Żaganiu uroczystości święta Wojska Polskiego zorganizowane przez: Urząd Miasta Żagań, 34. BKPanc, Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej, Koło Związku Żołnierzy WP, Koło nr 10 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 20. Pułku Artylerii Przeciwpancernej, Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 29. Pułku i Stowarzyszenie Tradycji 34. Brygady Kawalerii Pancernej. Obchody odbyły się zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym i upamiętniły wszystkich byłych i obecnych żołnierzy i pracowników wojska, którzy służyli i pracowali w jednostkach WP Garnizonu Żagań. 34. Brygada Kawalerii Pancernej wystawiła posterunek honorowy przy pomnikach. Poczet sztandarowy wystawiło "Stowarzyszenie 3. pcz" w składzie: Krzysztof Wenzel, Zbigniew Podedworny i Tadeusz Szmagier. Na Skwerze Czołgisty prezesi stowarzyszeń uczcili pamięć polskich żołnierzy walczących na frontach II Wojny Światowej, składając biało – czerwone wiązanki kwiatów przy pomniku pancerniaków 1. Korpusu Pancernego WP oraz przy popiersiu gen. broni Stanisława Maczka. W uroczystościach udział wzięli: Burmistrz Żagania - Andrzej Katarzyniec, Przewodniczący Rady Miasta - Adam Matwijów wraz z radnym Ireneuszem Szaniawskim, mjr Tomasz Frąckiewicz reprezentujący Dowódcę 34. BKPanc, prezesi kół, członkowie stowarzyszeń, zuchy z 7 Gromady Zuchowej „Czarne Kruki”, mieszkańcy Żagania. Uroczystości zakończyło wykonanie pamiątkowego zdjęcia. Następnie przy pomniku poświęconym żołnierzom i pracownikom wojska 22. Pułku Czołgów Średnich i 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich delegacje: Urzędu Miasta, prezesi stowarzyszeń i zuchy złożyły wiązanki kwiatów. Kolejnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów na cmentarzu komunalnym przy pomniku poświęconym „Żołnierzom i Pracownikom Wojska Żagańskich Jednostek WP" tzw. „11”. Nie zapomniano o spoczywającym obok pomnika, byłym dowódcy 11. LDKPanc. gen. dyw. Adamie Rębaczu, na którego grobie postawiono zapalony znicz od uczestników obchodów święta Wojska Polskiego.

Kulminacja uroczystości miała miejsce na Placu Generała Stanisława Maczka. Prezesi stowarzyszeń: płk Stefan Kozak – “Stowarzyszenie 3. pcz”, ppłk Mieczysław Kupczyk – ZŻWP, st. chor. sztab. Wojciech Ziółkowski – Koło nr 10 SKMP ONZ wręczyli wyróżnienia i pamiątki przyznane przez swoje organizacje. Burmistrz Żagania Andrzej Katarzyniec wygłosił przemówienie okolicznościowe. Na zakończenie spotkania delegacje: Urzędu Miasta, prezesi stowarzyszeń i drużyna zuchowa złożyły kwiaty przy pomniku poświęconym żołnierzom walczącym z hitlerowskim najeźdźcą. Spotkanie koleżeńskie przy kawie uczestników dzisiejszych obchodów, które odbyło się w Hotelu Willa Park Haliny i Jana Okapców, posłużyło do podsumowania święta oraz zapewnienia o woli współpracy przy kolejnych świętach patriotyczno – wojskowych na terenie Żagania.

„STOWARZYSZENIE 3. PCZ” NA ŚWIĘCIE WP W KOŻUCHOWIE

O godzinie 1200 , na zaproszenie prezesa Koła ZŻWP im. 13 Pułku Zmechanizowanego ppłk. Sylwina Andrzeja Jarosz, poczet sztandarowy „Stowarzyszenia 3.pcz” w składzie: Krzysztof Wenzel, Zbigniew Podedworny i Tadeusz Szmagier wraz z delegacją – Stefanem Kozakiem, Ewą Wenzel, Januszem Niecieckim i Andrzejem Miernickim wzięli udział w obchodach Święta Wojska Polskiego zorganizowanego przez Burmistrza Kożuchowa Pawła Jagaska i Koła ZŻWP im. 13 Pułku Zmechanizowanego przy wsparciu 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”. Uroczystość rozpoczęło złożenie kwiatów przy Tablicy Pamiątkowej poświęconej żołnierzom służącym w Kożuchowie w latach 1946 – 1998. Następnie odbył się uroczysty capstrzyk z ceremonią wręczenia medali. Wśród odznaczonych Medalem „Za Zasługi dla Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. 13. Pułku Zmechanizowanego” znalazło się „Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej" (medal w wersji na sztandar) oraz trzech naszych kolegów:  - Krzysztof Wenzel, Tadeusz Szmagier i Andrzej Miernicki. Przyjaciele i sympatycy Wojska Polskiego i historii kożuchowskich jednostek WP oraz liczne grono gości, na czele z Pawłem Jagaskiem Burmistrzem Kożuchowa, prezesami stowarzyszeń, firm i instytucji współpracujących ze środowiskiem koła było świadkami godnego uczczenia żołnierskiego święta w byłym wojskowym garnizonie.

Prezes Zarządu kol. Stefan Kozak wręczył prezesowi Sylwinowi Andrzejowi Jaroszowi książkę „#PAMIĘCI11”. Kol. Andrzej Miernicki podziękował Zdzisławowi Służewskiemu wręczając mu medal „55. lat 3. pcz” wraz z książkami „#PAMIĘCI11” i „Historie Orłów klasy B 1965-1969”. Uroczystość uświetniła górnicza orkiestra z KGHM Głogów.

15. 08. 2022 r.

Admin. Andrzej Miernicki