96. ROCZNICA URODZIN PŁK. MGR. INŻ. EUGENIUSZA PRACZUKA

 

                                                                                                                                                             „Przeszłość bije we mnie jak drugie serce”

                                                                                                                                                                                                           John Banville

10 marca 2023 roku w auli Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. Jana III Sobieskiego spotkali się przyjaciele i znajomi szanownego jubilata. Pułkownik mgr inż. Eugeniusz Praczuk - prezes Ogólnopolskiego Klubu Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego tydzień wcześniej, w dniu 3 marca skończył 96 lat. Spotkanie zostało zorganizowane przez gen. bryg. Zbigniewa Szurę - prezesa Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków (FOPP), płk. Jerzego Biryłko - dowódcę 34. Brygady Kawalerii Pancernej (34. BKPanc) w Żaganiu, Zdzisława Brezdenia - starostę oławskiego oraz mgr Jolantę Szewczyk - dyrektor w/w liceum. W spotkaniu uczestniczyli także: Małgorzata Kaczyńska i Tadeusz Horożaniecki z FOPP, płk Andrzej Solnica – pierwszy dowódca 34. BKPanc, Stefan Kozak, Andrzej Miernicki i Marek Józefaciuk ze „Stowarzyszenia 3. pcz”, Zbigniew Śliżewski i Mieczysław Furmanowicz ze Stowarzyszenia Tradycji 34. Brygady Kawalerii Pancernej, Wojciech Ziółkowski z Koła nr 10 SKMP ONZ oraz Edward Pożerski i Stanisław Marciniszyn z żagańskiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Uczestnicy spotkania, swoją obecnością i wyrazami sympatii wyrazili szacunek, wdzięczność oraz podziw dla aktywności Jubilata, jego zasług w utrzymywaniu pamięci o losach żołnierzy Korpusu i ich miejscu w historii Wojska Polskiego. Pułkownik Eugeniusz Praczuk jest wspaniałym symbolem tworzenia szacunku do przeszłości. Jego postawa i zapał w tworzenie postaw patriotycznych młodzieży wykracza poza region związany z Oławą i Dolnym Śląskiem. Narratorką spotkania była dyrektor I LO. Laudacje na temat jubilata w formie wiersza odczytał prezes FOPP. W części oficjalnej wystąpił zespół smyczkowy wraz z chórem szkolnym. Na cześć jubilata odśpiewano tradycyjne 100 lat. Delegacja młodzieży szkolnej przekazała szanownemu jubilatowi 96 sztuk, wykonanych przez siebie, kartek z życzeniami. Uroczystość zakończyła się spotkaniem przy kawie i ciastkach.

 

10. 03. 2023 r.

Admin. Andrzej Miernicki


 

HISTORIA KLUBU WOJSKOWEGO – ŻAGAŃ „LAS”

      Dnia 4 grudnia 2022 roku, po czterech latach remontu kapitalnego, w sali kinowo - widowiskowej odbył się koncert inaugurujący działalności Klubu 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11.LDKPanc), który jest wewnętrzną komórką Wydziału Wychowawczego, funkcjonującą na podstawie nadanego etatu. Klub prowadzi działalność kulturalno – oświatową, rekreacyjno - rozrywkową i turystyczną - krajoznawczą skierowaną do bardzo licznego i zróżnicowanego grona uczestników. Wśród wielu sekcji działających w klubie jest nowopowstała Sekcja Miłośników Regionu działająca przy bibliotece Klubu 11. LDKPanc. Pomysłodawczyniami jej utworzenia były kustosz Marzena Chłopek i straszy bibliotekarz Kamila Smolińska. Klub od tego roku organizuje comiesięczne spotkania sekcji poświęcone WP, ciekawym ludziom, wydarzeniom, miejscom w Żaganiu i okolicy. W I kwartale br. spotkania odbywają się raz w miesiącu. W lutym i marcu w ostatni wtorek o godz. 17:00.

     W dzisiejszym spotkaniu narratorami byli: mjr dr Wiesław Chłopek, ppłk Bagdan Sztuba - członek „Stowarzyszenia 3. pcz” oraz Tatiana Kardynał – Grzegrzółka – kierowniczka klubu. Przedstawili zebranym nieznane wydarzenia i fakty oraz historie ludzi tworzących historię klubu, a także ciekawostki z nim związane. Udział w spotkaniu wziął także, najdłużej pracujący w klubie, Zdzisław Jaskuła. Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej reprezentowali: Janina Fajger, Bogusława Symonowicz, Jerzy Szałaj, Marek Józefaciuk z żoną i Andrzej Miernicki. Wśród licznego grona słuchaczy byli: Wojciech Ziółkowski - prezes Koła nr 10 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ (SKMP ONZ) oraz Marek Łazarz – dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich.

     Kolejne spotkanie odbędzie się 28 marca o godz. 17:00 i dotyczyć będzie 70. rocznicy udziału w misjach poza granicami RP. Prelegentami będą członkowie Koła nr 10 SKMP ONZ w Żaganiu.

28.02.2023 r.

Admin. Andrzej Miernicki