ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

22. 02. 2023 r.

Admin. Andrzej Miernicki


 

78. ROCZNICA WALK O ŻAGAŃ I EWAKUACJI OBOZÓW JENIECKICH.

Uroczysty Apel z okazji 78. rocznicy walk o Żagań i ewakuacji obozów jenieckich rozpoczął się o godz. 13:00 na Placu Generała Stanisława Maczka przy pomniku żołnierzy 1. Korpusu Pancernego WP i 1. Polskiej Dywizji Pancernej. O godz.12:50 wprowadzono kompanię honorową 11. batalionu dowodzenia pod dowództwem por. Krzysztofa Błaszczyka. Przy dźwiękach hymnu RP, podniesiono flagę państwową. W uroczystościach udział wzięli: Andrzej Katarzyniec - burmistrz Żagania, Adam Matwijów - przewodniczący Rady Miasta, płk Adam Luzyńczyk, który reprezentował dowódcę 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, Henryk Janowicz - starosta powiatu żagańskiego, Anna Michalczuk – wicestarosta, Leszek Ochrymczuk - wójt Gminy Żagań Ewa Rawa - Lubuski Kurator Oświaty, Laurence Fiton - wnuczka jeńca Stalagu VIIIC Gerarda Leveau z mężem Jeanem-Marc Fiton i córką Loreną Fiton, dowódcy jednostek: 34. BKPanc, 10.BKPanc, 11. bdow, 11. brem, żołnierze wojsk USA stacjonujących w Żaganiu oraz przedstawiciele OŻW, 43 WOG, Wojskowego Centrum Rekrutacji w Żaganiu i OSPWLąd., FOPP, delegacje Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Nadleśnictwa Żagań, Biblioteki oraz ŻPK, spółek, firm i stowarzyszeń wojskowych. Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej reprezentowali: poczet sztandarowy w składzie: Marek Józefaciuk, Zbigniew Podedworny i Edward Sitnicki oraz liczna delegacja w składzie: Stefan Kozak - prezes, Tadeusz Wołoszyn, Bogdan Sztuba, Edward Pożerski, Janina Fajger, Helena Siepietowska, Wanda Ciemniak, Tomasz Matczak, Andrzej Miernicki, Ewa i Krzysztof Wenzel, Antoni Budziłło, Pani Anna Józefaciuk i Maria Sitnicka. Ponadto uczestniczyli przedstawiciele organizacji kombatanckich: Związek Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych, Związek Sybiraków, Światowy Związek Żołnierzy AK, Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, dzieci i młodzież szkolna, harcerze. Najliczniej przybyli uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 59 z Żagania wraz dyrektor Panią Anną Król. Po przemówieniu okolicznościowym Andrzeja Katarzyńca odczytano Apel Pamięci, który zakończyła salwa honorowa. Uczniowie Zespołu Szkół nr 59 zaprezentowali zebranym musztrę paradną. Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów przy pomniku i defilada pododdziałów. Przy pięknej w tym dniu pogodzie, prowadzący uroczystość Pan Marek Łazarz zaprosił do wspólnych zdjęć.

 

16. 02. 2023 r.

Admin. Andrzej Miernicki