50. ROCZNICA MUZEUM OBOZÓW JENIECKICH W ŻAGANIU

„Nie można pytać życia o sens,

można mu tylko samemu sens nadać”

Romain Gary

W dniu dzisiejszym na terenie dawnego obozu odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia powstania muzeum. 3 października 1971 roku odbyła się uroczystość otwarcia Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych w Żaganiu. Wstęgę przeciął ówczesny Burmistrz Franciszek Walter. Obóz znany jest przede wszystkim z brawurowej ucieczki lotników w 1944 roku. W czasie II Wojny Światowej przetrzymywano w nim blisko 50 tysięcy żołnierzy różnych narodowości walczących z III Rzeszą. Powołane pół wieku temu muzeum miało upamiętnić żołnierzy wielu narodowości przebywających w niewoli. W 2009 roku nazwę zmieniono na Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. Rocznicowe obchody zorganizował Burmistrz Żagania Andrzej Katarzyniec wspólnie z dyrektorem muzeum Markiem Łazarzem, dowódcą 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen. dyw. Piotrem Trytkiem. W uroczystościach udział wzięli: Przewodniczący Radv Miasta Żagań Adam Matwiiów, skarbnik Teresa Łapczyńska, sekretarz Anita Staszkowian, Aleksandra Mrozek Radna Sejmiku Województwa Lubuskiego wicestarosta Żagański Anna Michalczuk, Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański, Członek Zarządu Fundacji Pamięć. Edukacja. Kultura - Jakub Sochoń, Grażyna Marciniak Walter wraz z mężem, Aleksandra Jakubiak i Wiesława Winczaruk – żony byłych dyrektorów. Dowódcę dywizji reprezentował zastępca gen. bryg. Jan Wojno, dowódcę 34. BKPanc – ppłk. Marcin Markowski dowódca 1. Brabanckiego batalionu czołgów, Oddział Żandarmerii Wojskowej reprezentował komendant płk dr Daniel Kowalczyk, Wojskową Komendę Uzupełnień reprezentował ppłk. Dariusz Kląskała, dowódcę ll. Batalionu Dowodzenia reprezentowała kpt Monika Tkacz. Ze Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej udział wzięli: prezes Stefan Kozak, zastępca Tadeusz Wołoszyn, skarbnik Janina Fajger, Agnieszka Grzybowska, Sylwester Halat, Krystyna Kozak, Urszula Lecka, Andrzej Miernicki, Leszek Reszko, Danuta Stolarz, Jerzy Szałaj, Bogusława Symonowicz, Anna Wołoszyn.

Od godz. 10:00 rozpoczęło działalność – „Miasteczko wojskowe” na terenie przyległym, które miało w programie pokaz statyczny sprzętu i uzbrojenia 11. LDKPanc - czołgu Leopard 2A4, T-72, czołgu T-34-85, armato-haubicy samobieżnej DANA, WZT-3 oraz KTO Rosomak, urządzenie treningowe Cyklop i wiele innych wojskowych atrakcji. Swój sprzęt zaprezentowali żołnierze armii USA. Rozwinięte były stoiska promocyjne jednostek 11. Dywizji oraz Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie, które zaprezentowało pojazdy historyczne i prowadziło warsztaty archeologiczne dla dzieci. O godz. 11:00, po powitaniu gości przez dyrektora muzeum, symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Burmistrz Andrzej Katarzyniec, który następnie poczęstował zebranych okolicznościowym tortem. Były także wystawy okolicznościowe oraz występy artystyczne: Orkiestry Wojskowej 11. LDKPanc, Klubu 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, Chóru OCTAVA z Żagania, pokazy tańca FREESTYLE, Hip Hop, Break Dance, House Electric Boogie oraz dynamiczny pokaz nowoczesnych sztuk walki. Mieszkańcom Żagania, młodzieży i wszystkim uczestnikom dopisywały humory i wspaniała pogoda.

03.10. 2021 r.

Admin. Andrzej Miernicki


 

02. 10. 2021 r.

Admin. Andrzej Miernicki