78. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Żagańskie obchody 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zorganizował p.o. Burmistrza Miasta Sebastian Kulesza. Uroczystości uświetniła wojskowa asysta honorowa. Kompanię honorową, poczet sztandarowy i flagowy oraz posterunek honorowy przy Pomniku Szarych Szeregów wystawił 11. batalion dowodzenia. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Garnizonowa. Dowódcą kompanii był por. Krzysztof Błaszczyk. Dowódcę 11. LDKPanc reprezentował płk Marcin Adamski, dowódca 34. Brygady Kawalerii Pancernej.

Ceremonia rozpoczęła się od minuty ciszy i wysłuchania syren upamiętniających godzinę wybuchu powstania. Następnie Orkiestra Garnizonowa odegrała hymn państwowy, podczas którego wciągnięto flagę państwową na maszt. Zebrani odśpiewali hymn. Narrator dyrektor, Muzeum Obozów Jenieckich, Marek Łazarz powitał zebranych, wśród których byli: prezes Związku Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych, weteran II WŚ por. w st. spocz. Piotr Gubernator, Przewodniczący Rady Miasta Adam Matwijów, Wice-Starosta Powiatu Żagańskiego Anna Michalczuk, delegacje: jednostek garnizonu Żagań, Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zakładu Karnego z Krzywańca oraz stowarzyszeń: Stowarzyszenia 3.pcz, Stowarzyszenia Tradycji 34. BKPanc, Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 29. Pułku, Koła Związku Żołnierzy WP, Koła nr 10 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Żaganiu, Związku Sybiraków, Światowego Związku Żołnierzy AK, Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, uczniowie szkół żagańskich i harcerze. Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej reprezentowali: poczet sztandarowy w składzie: Edward Pożerski, Tadeusz Szmagier i Zbigniew Podedworny oraz Stefan Kozak – prezes, Jerzy Szałaj, Antoni Budziłło, Krystyna Kozak, Mieczysław Kupczyk. Po okolicznościowym przemówieniu p.o. Burmistrza odczytany został Apel Pamięci, po którym kompania honorowa oddała salwę. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy pomniku. Uroczystość zakończyło wykonanie Pieśni Reprezentacyjnej WP. Kompania honorowa z pocztem sztandarowym, flagowym i orkiestrą odmaszerowała do koszar. Uroczystość zakończył koncertu pieśni powstańczych.

01. 09. 2022 r.

Tekst: Stefan Kozak

Foto: Jan Mazur, Jerzy Szałaj, 11. bdow

Admin. Andrzej Miernicki


 

25. 07. 2022 r.

Admin. Andrzej Miernicki