77. ROCZNICA WALK O ŻAGAŃ I EWAKUACJI ALIANCKICH JEŃCÓW WOJENNYCHZ OBOZÓW STALAG VIII C i STALAG LUFT 3

16 lutego 2022 roku o godz. 12.00 na Placu Generała Stanisława Maczka w Żaganiu rozpoczęły się uroczystości upamiętniające 77. rocznicę walk o Żagań i ewakuacji alianckich jeńców wojennych z obozów Stalag VIII C i Stalag Luft 3. Obchody zorganizował burmistrz Andrzej Katarzyniec wspólnie z Muzeum Obozów Jenieckich. W uroczystości udział wzięli: Burmistrz Andrzej Katarzyniec – członek Stowarzyszenia 3 pcz, dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej imienia Króla Jana III Sobieskiego – gen. dyw. Piotr Trytek, dowódcy żagańskich jednostek, przewodniczący Rady Miasta Żagań Adam Matwijów, radni Rady Miasta, harcerze, członkowie stowarzyszeń wojskowych. Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej reprezentowali: prezes Stefan Kozak, Janina Fajger, Jadwiga Niekrewicz, Andrzej Miernicki, Edward Pożerski, Mieczysław Kupczyk – prezes Koła Związku Żołnierzy WP. W poczcie towarzyszenia byli: Krzysztof Wenzel, Tadeusz Szmagier i Zbigniew Podedworny. Narratorem uroczystości był mjr Aleksander Wojas. Po przemówieniu burmistrza, wicestarosta Anna Michalczuk wręczyła „Gwiazdę Pamięci – Polska Niepodległa 1918” dla por. Piotra Gubernatora i Jana Mazura. Na zakończenie obchodów delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy pomniku 1. Korpusu Pancernego WP i 1. Polskiej Dywizji Pancernej.

16. 02. 2022 r.

Admin. Andrzej Miernicki


 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

09. 02. 2022 r.

Admin. Andrzej Miernicki