10. 01. 2022 r.

Admin. Andrzej Miernicki


 

OSTATNIA DROGA PPŁK. STANISŁAWA ŁADY

Informacje o śmierci bliskich, przyjaciół, kolegów czy dobrych znajomych zawsze nas zaskakują. Napełniają smutkiem, żalem, ale niosą także refleksje. Zamiast krzyku i rozpaczy może lepiej powiedzieć sobie wtedy – „trudno, taki los”. Kiedy dotarła do nas wiadomość o śmierci Stanisława Łady przyjęliśmy ją z niedowierzaniem. W dniu dzisiejszym stanęliśmy z Nim na szczególnej zbiórce, tak jak przez lata razem z Nim stawaliśmy w 3. Drezdeńskim Pułku Czołgów Średnich, by oddać hołd odchodzącemu na wieczną wartę koledze Stanisławowi.

Urodził się 2 stycznia 1946 roku w Sokołowie Podlaskim. Po ukończeniu szkoły średniej zdał egzaminy do Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu. Po czterech latach nauki (1964-67) 10 września 1967 roku został promowany na pierwszy stopień oficerski – podporucznika Wojska Polskiego. Począwszy od 13 września 1967 roku przez kolejne 12 lat pełnił służbę w jednostkach 11. Drezdeńskiej Dywizji Pancernej. W pierwszej kolejności był to 3. Drezdeński Pułk Czołgów Średnich, w którym objął stanowisko dowódcy plutonu w 2. kompanii czołgów (październik 1967 – listopad 1970). Następnie przełożeni wyznaczyli go na dowódcę 3. kompanii czołgów (styczeń 1971 – luty 1976). Na kolejnym etapie pancerniackiej kariery był dowódcą batalionu czołgów średnich w 42. Pułku Zmechanizowanym w Żarach (luty 1976 – kwiecień 1979). W kwietniu 1979, już jako major, Stanisław Łada przeniósł się na Opolszczyznę. Został komendantem szkoły podoficerskiej (kwiecień – wrzesień 1979), a następnie objął dowodzenie batalionem szkolnym (wrzesień 1979 – marzec 1982) 33. Pułku Zmechanizowanego 2. Dywizji Zmechanizowanej w Nysie. Ostatnie lata służby spędził ponownie na Ziemi Lubuskiej. Od marca 1982 roku do zakończenia kariery wojskowej dowodził stacjonującym w Czerwieńsku batalionem w strukturach zielonogórskich jednostek Obrony Terytorialnej. Do rezerwy odszedł 5 kwietnia 1990 roku w związku z restrukturyzacją Sił Zbrojnych RP z bardzo dobrą opinią przełożonego. Za wzorową służbę wojskową był wielokrotnie wyróżniany, i doceniany awansami na kolejne stopnie wojskowe, oraz nagradzany wieloma medalami i odznaczeniami. Przez cały wojskowy okres życia, swoim spokojem, pogodnym przyjmowaniem rzeczywistości zjednywał sobie sympatię wszystkich: przełożonych, podwładnych, kolegów i przyjaciół. Zawsze był gotowy do bezinteresownej pomocy tym, którzy tego potrzebowali. Był przykładem profesjonalizmu na powierzanych stanowiskach.

Cywilny etap życia zawodowego rozpoczął 1 sierpnia 1990 roku, jako pracownik PGNiG Oddział Zielona Góra, którym był do 31 grudnia 2008. Początkowo pracował na stanowisku szefa Pododdziału Ochrony przy ul. Naftowej, a potem, jako kierownik Działu Obrony i Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych. Odpowiadał za nadzór nad ochroną fizyczną obiektów oddziału oraz za realizację zadań obronnych. Zasłużony dowódca Oddziału Zmilitaryzowanego. Organizowane przez Pana Stanisława szkolenia obronne, dla wielu pracowników naszego Oddziału, były okazją do przypomnienia sobie żołnierskiego życia i sprawdzianem strzeleckich umiejętności. Już, jako emeryt wojskowy stał się aktywnym na polu współpracy ze środowiskami byłych żołnierzy. Po utworzeniu „Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich w Żaganiu, w listopadzie 2005 roku, aktywnie włączył się w jego działalności. Przez dziesięć lat wspierał inicjatywy Zarządu, szczególnie w finalizowaniu opracowywanych wydawnictw dokumentujących historię pułku i żagańskiego garnizonu.

Uroczystość pogrzebowa rozpoczęła się 5 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 13.00 w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym Jędrzychów w Zielonej Górze przy ulicy Kąpielowej. Mszę pożegnalną odprawił brat stryjeczny zmarłego ks. Krzysztof Łada. W modlitwie udział wzięli synowie zmarłego Jarosław i Marcin z rodzinami, siostra Stanisława Barbara, przyjaciele, znajomi. Pogrzeb odbył się z asystą wojskową zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym. Kompanie honorową z pocztem sztandarowym i asystą wystawił 2. dywizjon przeciwlotniczy 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” z Czerwieńska. Kompanią dowodził por. Rafał Cieślicki. Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3 Brygady Pancernej reprezentowali: poczet sztandarowy w składzie: Krzysztof Wenzel, Tadeusz Szmagier i Edward Sitnicki oraz Janusz Nieciecki, Zbigniew Podedworny, Edward Pożerski i Andrzej Miernicki. W imieniu koleżanek i kolegów z lat służby zmarłego pożegnał Andrzej Miernicki. Kompania honorowa oddała salwę, złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze od uczestników. Pożegnaliśmy troskliwego męża, ojca i dziadka. Rodzina, była jego pierwszą miłością, druga to służba dla RP. Żona Wiktoria, synowie Marcin i Jarosław stanowili dla niego dobro najwyższe. Był czułym, kochającym i skromnym człowiekiem. Spoczął u boku swej żony.

Przywołując słowa Wiesławy Szymborskiej:

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci” zapewniamy Cię drogi Kolego Stanisławie, że na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci i w naszych sercach.

 

05. 01. 2022 r.

Admin. Andrzej Miernicki