08. 05. 2021 r.

Admin. Andrzej Miernicki


 

DZIEŃ ZWYCIĘSTWA

„Naprawdę sławnych żołnierzy ma tylko kraj, który wygrał wojnę”.

 Stefan Kisielewski

7 maja 2021 roku o godz. 1000 mieszkańcy Żagania upamiętnili 76. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej. 8 maja 1945 roku zakończył się w Europie największy w dziejach ludzkości konflikt zbrojny. Na Plac gen. Stanisława Maczka przybyli, by oddać hołd poległym,: Burmistrz Żagania Andrzej Katarzyniec – członek Stowarzyszenia 3pcz, Przewodniczący Rady Miasta Adam Matwijów, ppłk Waldemar Szczepaniak szef wydziału wychowawczego – reprezentujący gen. dyw. Piotra Trytka dowódcę 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, Starosta powiatu żagańskiego Henryk Janowicz, kombatanci, samorządowcy, członkowie stowarzyszeń wojskowych, harcerze. Stowarzyszenie 3pcz reprezentowali: prezes Stefan Kozak, Janina Fajger, Andrzej Miernicki i Tadeusz Szmagier. Narratorem uroczystości był dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich Marek Łazarz, który przypomniał o ogromnych zniszczeniach i ludzkich tragediach, które przyniosła wojna. Wszystkim jej uczestnikom, a szczególnie poległym należy się wieczna pamięć. To my żyjący mamy obowiązek pamiętać o bohaterach tamtych dni, o wartościach, dla których oddali życie walczący z niemieckim faszyzmem oraz o wolności, którą oni nam wywalczyli, a która nie jest nam dana na zawsze. Następnie Burmistrz Andrzej Katarzyniec poprosił o zabranie głosu uczestnika tamtych wydarzeń – porucznika Piotra Gubernatora. Na zakończenie przy pomniku 1. Korpusu Pancernego WP i 1. Dywizji Pancernej złożono wiązanki kwiatów. Ograniczenia pandemiczne zobligowały organizatorów, aby uroczystość miała wymiar symboliczny.

 70. ROCZNICA POWSTANIA 22. SAMODZIELNEGO PUŁKU CZOŁGÓW

Równie symboliczny wymiar miało kolejne wydarzenie tego dnia. Członkowie Stowarzyszenia 3pcz, po uroczystości na Placu gen. Stanisława Maczka udali się przed pułkowy pomnik na Placu 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich by upamiętnić 70. Rocznicę utworzenia 22. Samodzielnego Pułku Czołgów. Prezes Stefan Kozak przedstawił rys historyczny pułku, wspominając ludzi, którzy tworzyli jednostkę oraz tych, którzy jeszcze są wśród nas. W spotkaniu przy pomniku „Zawsze Wierni Ojczyźnie” udział wzięli: prezes Honorowy Jan Rzepka oraz Janina Fajger, Włodzimierz Kruk, Andrzej Miernicki, Helena Siepietowska, Tadeusz Szmagier i Tadeusz Wołoszyn. Korzystając z obecności, w jakże trudnym czasie pandemii Covid-19, prezes wręczył przyznane z okazji XV-lecia Naszej Organizacji za szczególny wkład w utrwalanie pamięci o historii Pułku - Złote Odznaki „Za zasługi dla Stowarzyszenia 3pcz”. Otrzymali je Koledzy: Jan Rzepka i Włodzimierz Kruk. Spotkanie zakończyło złożenie kwiatów przy pomniku oraz informacja o czekających nas w bieżącym roku przedsięwzięciach.

07. 05. 2021 r.

Admin. Andrzej Miernicki