ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W ŻAGANIU

„Ale nie kocham lśniącego miecza za ostrość jego stali,

nie kocham strzały za jej chyżość

ani żołnierza za wojenną sławę.

Kocham tylko to, czego bronią miecze, strzały i żołnierze.”

J.R.R. Tolkien

15 sierpnia 2021 roku o godz. 1000, w 101. rocznicę Bitwy Warszawskiej, rozpoczęły się w Żaganiu uroczystości święta Wojska Polskiego zorganizowane przez: Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej, Koło Związku Żołnierzy WP, Koło nr 10 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 11. Batalionu Dowodzenia, Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 20. Pułku Artylerii Przeciwpancernej, Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 29. Pułku, Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału i Stowarzyszenie Tradycji 34. Brygady Kawalerii Pancernej. Obchody odbyły się zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym i upamiętniły wszystkich byłych i obecnych żołnierzy i pracowników wojska, którzy służyli i pracowali w jednostkach WP Garnizonu Żagań. Józef Piłsudski swego czasu powiedział: „Jestem żołnierzem. Kocham żołnierkę i byłem tym, któremu los pozwolił w wielkiej wojnie światowej, gdy wielkie, olbrzymie państwa rzuciły na kartę miliony ludzi, miliardy pieniędzy, cały przepych nowoczesnej techniki, któremu los dał szczęście, żem nie miał w imieniu Polski zginąć w tym tłumie, żem wzniósł ubogi, maleńki domek żołnierza polskiego i nad nim postawił i wywiesił sztandar polski”. 34. Brygada Kawalerii Pancernej i 11. Batalion Remontowy wystawiły kompanię honorową z pocztem sztandarowym oraz posterunek honorowy przy pomnikach. Poczty sztandarowe wystawiło "Stowarzyszenie 3pcz" i koło ZŻWP. Święto rozpoczęło się mszą za żołnierzy WP w kościele garnizonowym pw. Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego, którą odprawiał ks. ppłk Stanisław Garbacik. W mszy udział wzięli: Adam Matwijów – Przewodniczący Rady Miasta, płk Marcin Adamski – dowódca 34. BKPanc, ppłk Zdzisław Kubisztal – dowódca 11. Batalionu Remontowego, żołnierze, prezesi kół, członkowie stowarzyszeń, zuchy z 7 Gromady Zuchowej „Czarne Kruki”, mieszkańcy Żagania. Po mszy odsłonięto tablicę pamiątkową upamiętniającą 40. rocznicę powstania ZŻWP. Odsłonięcia dokonali płk w st. spocz. Julian Dyrkacz i prezes żagańskiego koła ZŻWP ppłk Mieczysław Kupczyk. Uroczystości kościelne zakończyło wykonanie pamiątkowego zdjęcia na schodach kościoła garnizonowego. Następnie przy pomniku poświęconym żołnierzom i pracownikom 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich delegacje: Urzędu Miasta, prezesi stowarzyszeń i zuchy złożyły wiązanki kwiatów. Na Skwerze Czołgisty prezesi stowarzyszeń uczcili pamięć polskich żołnierzy walczących na frontach II Wojny Światowej, składając biało – czerwone wiązanki kwiatów przy pomniku pancerniaków 1. Korpusu Pancernego WP oraz przy popiersiu gen. broni Stanisława Maczka. Główne uroczystości miały miejsce na Placu Generała Stanisława Maczka. Prezesi stowarzyszeń: płk Stefan Kozak – Stowarzyszenie 3pcz, ppłk Mieczysław Kupczyk – ZŻWP, st. chor. sztab. Wojciech Ziółkowski – Koło nr 10 SKMP ONZ oraz mjr Henryk Borecki – Stowarzyszenie 29 pułku wręczyli wyróżnienia przyznane przez swoje organizacje. W imieniu Burmistrza Żagania Andrzeja Katarzyńca głos zabrał Adam Matwijów – Przewodniczący Rady Miasta. Na zakończenie spotkania delegacje: Urzędu Miasta – Adam Matwijów, Starostwa – Anna Michalczuk, prezesi stowarzyszeń i drużyna zuchowa złożyły kwiaty przy pomniku poświęconym żołnierzom walczącym z hitlerowskim najeźdźcą. Ostatnim punktem oficjalnych uroczystości było złożenie kwiatów na cmentarzu komunalnym przy pomniku poświęconym „Żołnierzom i Pracownikom Wojska Żagańskich Jednostek WP" tzw. „11”. Nie zapomniano o spoczywającym obok pomnika byłym dowódcy 11. LDKPanc. gen. dyw. Adamie Rębaczu, na którego grobie postawiono zapalony znicz od uczestników obchodów święta Wojska Polskiego. Spotkanie koleżeńskie przy kawie w Hotelu Willa Park Haliny i Jana Okapców uczestników dzisiejszych obchodów posłużyło do podsumowania święta oraz złożenia deklarację woli współpracy przy kolejnych świętach patriotyczno – wojskowych.

„STOWARZYSZENIE 3PCZ” NA ŚWIĘCIE WP W KOŻUCHOWIE

W godzinach popołudniowych na zaproszenie prezesa Koła ZŻWP im. 13 Pułku Zmechanizowanego, poczet sztandarowy „Stowarzyszenia 3pcz” w składzie: mjr Janusz Nieciecki, st. chor. sztab. Zbigniew Podedworny i mł. chor. Edward Sitnicki oraz delegacją – Stefanem i Krystyną Kozak wzięli udział w obchodach Święta Wojska Polskiego. W sprawnie zrealizowanym programie obchodów ujęto złożenie kwiatów przy Tablicy Pamiątkowej poświęconej żołnierzom służącym w Kożuchowie w latach 1946 – 1998, uroczysty capstrzyk z ceremonią wręczenia medali przy tablicy poświęconej Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu oraz integracyjne spotkanie środowiskowe sympatyków Wojska Polskiego i historii kożuchowskich jednostek WP. Liczne grono gości, na czele z Panią poseł Katarzyną Osos, Pawłem Jagaskiem Burmistrzem Kożuchowa, ppłk. Dariuszem Lesiukiem – byłym dowódcą 11. bdow, prezesami stowarzyszeń, firm i instytucji współpracujących ze środowiskiem koła było świadkami godnego uczczenia żołnierskiego święta w byłym wojskowym garnizonie. Wśród wyróżnionych znalazło się miejsce dla dwóch przedstawicieli naszego stowarzyszenia – prezes płk Stefan Kozak i sekretarz mjr Janusz Nieciecki. Prezes Zarządu kol. Stefan Kozak wręczył prezesowi Sylwinowi Jaroszowi, przyznany w listopadzie 2020 roku, srebrny medal „Za Zasługi dla Stowarzyszenia 3pcz”. Na zakończenie uroczystości odbył się występ sympatycznego zespołu „Magia Folkloru” z Grębocic.

15. 08. 2021 r.

Admin. Andrzej Miernicki


 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 

09. 08. 2021 r.

Admin. Andrzej Miernicki