70 LAT TEMU

W poniedziałek 16 lutego, o godz. 12.00, z okazji 70. rocznicy walk o Żagań Urząd Miasta Żagań i Muzeum Obozów Jenieckich zorganizowały uroczysty Apel Pamięci na Pl. gen. Stanisława MACZKA. W uroczystościach udział wzięli: wiceburmistrz Żagania - Piotr KOWALSKI, dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej - gen dyw. Jarosław MIKA, wójt gminy Żagań - Tomasz NIESŁUCHOWSKI, byli d-cy 11. LDKPanc. - gen. dyw. rez. Aleksander BORTNOWSKI i gen. bryg. rez. Zbigniew SZURA, prezesi: "Stowarzyszenia 3. pcz" - płk rez. Stefan KOZAK i Związku Żołnierzy WP - ppłk rez. Mieczysław KUPCZYK, dowódcy jednostek, przedstawiciele Policji i Straży Pożarnej, kombatanci, kadra pedagogiczna szkół żagańskich, radni miejscy i powiatowi, młodzież oraz mieszkańcy Żagania. Uroczystość prowadził Dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich Marek ŁAZARZ. W imieniu organizatorów przemówienie okolicznościowe wygłosił Piotr KOWALSKI. Krwawa bitwa o Żagań trwała trzy dni i dopiero 16 lutego 1945 r. zlikwidowano silnie broniące się ostatnie punkty oporu. Droga do Nysy Łużyckiej stała otworem. Podczas tych uroczystości upamiętniono także ewakuację żagańskich obozów jenieckich. 27 stycznia 1945 roku ewakuowano ponad 10 000 lotników Stalagu Luft 3 a 8 lutego 1945 roku - jeńców Stalagu VIIIC. Por. Krzysztof JĘDRYS odczytał Apel Pamięci. Kompania honorowa, wystawiona przez 11. Batalion Dowodzenia oddała salwę honorową. Na koniec delegacje złożyły wiązanki kwiatów przed pomnikiem 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego i 1. Polskiej Dywizji Pancernej gen. Stanisława MACZKA.

Admin. Andrzej MIERNICKI