LIPCOWE POSIEDZENIE ZARZĄDU

            3 lipca 2014 r. o godz. 1030 odbyło się posiedzenie Zarządu „Stowarzyszenia 3. pcz”, na którym omówiono sprawy bieżące, m.in. podsumowano Zlot Żołnierzy Garnizonu Żagań, współpracę z organizacjami i jednostkami wojskowymi oraz władzami samorządowymi i innymi instytucjami. Ponadto podjęto ważne decyzje dotyczące roku 2015.

Prezes płk rez. Stefan KOZAK przekazał informacje ze spotkania z dowódcą dywizji gen. bryg. Jarosławem MIKĄ, które odbyło się w Klubie Wojskowym 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Generał spotkał się tam z czterema prezesami miejscowych organizacji byłych żołnierzy i pracowników wojska. Pułkownik KOZAK podziękował dowódcy za udzieloną pomoc przy organizacji ZLOTU i wręczył pamiątkowy ryngraf oraz rzeźbę „Diabła 3. pcz”. Należy podkreślić, że pierwsza wspólna uroczystość zorganizowana przez żagańskie stowarzyszenia zdała egzamin. Jako wniosek końcowy przyjęto zapewnienie o wzajemnym wspieraniu się wszystkich uczestników spotkania podczas organizacji podobnych przedsięwzięć w przyszłości.

Zarząd, poparł wniosek prezesa Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 29. Pułku Henryka BORECKIEGO w sprawie wydania albumu fotograficznego dokumentującego czerwcowy ZLOT. Zastanawiano się także, jak pomóc Związkowi Żołnierzy Wojska Polskiego w Żaganiu w znalezieniu środków finansowych na wydanie książki o działalności tej organizacji.

Ustalono i zatwierdzono wstępny scenariusz obchodów VI ZJAZDU „Stowarzyszenia 3. pcz”, które w 2015 r. świętować będzie jubileusz 10 lat działalności. Obchodzona będzie także 5. rocznica odsłonięcia pomnika pułkowego oraz nadania imienia skwerowi „Plac im. 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich”. Spotkanie Noworoczne i VI ZJAZD zaplanowane zostały w Hotelu „WILLA PARK” p. Haliny i Jana OKAPCÓW w Żaganiu.

Zarząd postanowił poszerzyć i zacieśnić współpracę z innymi organizacjami i instytucjami, które chcą działać na rzecz dywizyjnego środowiska pancerniaków i ich sympatyków oraz społeczności Żagania i Ziemi Lubuskiej - promując dobre imię oręża polskiego. Już niedługo sfinalizowane rozmowy znajdą potwierdzenie w podpisanych porozumieniach, o czym niezwłocznie poinformujemy.

Zarząd z zadowoleniem przyjął zrozumienie i akceptację dla działań grona naszych sponsorów. Prezes KOZAK wręczył podziękowania ludziom zaangażowanym w przygotowanie ZLOTU, m.in.: Romanowi CISZEWSKIEMU, Karolinie GAŁĄZCE i Teresie ŁAPCZYŃSKIEJ (wszyscy z Urzędu Miasta Żagań) oraz Bogdanowi FRYZE z ZGM. Podziękowano także Agnieszce NYKIEL z Granit Strzegom S. A. za osobiste zaangażowanie w powstanie pomnika oraz dowódcy 11. Batalionu Remontowego ppłk. Zbigniewowi ŁUKASIEWICZOWI. Ponadto wręczono zlotowe ryngrafy dowódcy 34. Brygady Kawalerii Pancernej płk. dypl. Krzysztofowi POKROPOWICZOWI i Wójtowi Gminy Żagań Tomaszowi NIESŁUCHOWSKIEMU.

Na koniec Zarząd podjął decyzję o przygotowaniu wyróżnień dla kolejnej grupy zasłużonych członków „Stowarzyszenia 3. pcz”, które zostaną wręczone podczas uroczystości w 2015 r. Godny odnotowania jest również fakt przyjęcia w poczet członków Zbigniewa KAWAŁKO, mieszkańca Kołobrzegu i Zbigniewa PODEDWORNEGO z Żagania. Obecnie Stowarzyszenie liczy 114 osób.

Admin. Andrzej MIERNICKI


 

Admin. Andrzej MIERNICKI