DZIEŃ ZWYCIĘSTWA

„Wojna jest słodka dla tych, którzy nigdy nie wojowali”

Jess Rothenberg

6 maja 2022 roku o godz. 1100 mieszkańcy Żagania upamiętnili 77. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Uroczystości zorganizował Andrzej Katarzyniec - burmistrz Żagania przy wsparciu żołnierzy z 11. Batalionu Remontowego, który wystawił poczet sztandarowy oraz posterunek honorowy przy pomniku. Narratorem był Marek Łazarz – dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich. Na Plac gen. Stanisława Maczka przybyli: wicestarosta Anna Michalczuk, burmistrz Żagania Andrzej Katarzyniec – członek „Stowarzyszenia 3. pcz”, przewodniczący Rady Miasta Adam Matwijów, burmistrz Iłowej Paweł Lichtański, wójt Brzeźnicy Jerzy Adamowicz – członek „Stowarzyszenia 3. pcz”, delegacja z 34. BKPanc z ppłk. Markiem Fiałką, który także reprezentował dowódcę 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, dowódca 11. Batalionu Remontowego ppłk Zdzisław Kubisztal, płk Andrzej Kasperski ze Stowarzyszenia Tradycji 34. BKPanc, delegacja Policji, kombatanci, samorządowcy, członkowie stowarzyszeń wojskowych, mieszkańcy. Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej reprezentowali: prezes Stefan Kozak, Janina Fajger, Janusz Nieciecki, Andrzej Miernicki i Edward Sitnicki oraz poczet sztandarowy w składzie: Krzysztof Wenzel, Tadeusz Szmagier i Zbigniew Podedworny. Zebranych powitał Marek Łazarz, który przypomniał o ogromnych zniszczeniach i ludzkich tragediach, które przyniosła wojna. Wszystkim jej uczestnikom, a szczególnie poległym należy się wieczna pamięć. To my żyjący mamy obowiązek pamiętać o bohaterach tamtych dni, o wartościach, dla których oddali życie walczący z niemieckim faszyzmem oraz o wolności, którą oni nam wywalczyli, a która nie jest nam dana na zawsze. Dyrektor muzeum poprosił o zabranie głosu uczestnika tamtych wydarzeń – porucznika Piotra Gubernatora. Następnie wystąpił prezes płk Stefan Kozak, który przedstawił zebranym rys historyczny naszego pułku, którego 55. rocznicę powstania rozpoczęły obecne obchody. Przypomniał, że na podstawie rozkazu nr 07/MON z dnia 4 maja 1967 r. w sprawie przekazania jednostkom wojskowym historycznych nazw i numerów oddziałów frontowych oraz ustanowienia świąt jednostek, 22. Drezdeński Pułk Czołgów Średnich przemianowano na 3. Drezdeński Pułk Czołgów Średnich, przekazując mu jednocześnie historyczną numerację „3” i kontynuowanie tradycji 3. Brygady Pancernej, która wchodziła w skład 1. Korpusu Pancernego WP. Kolejny punktem było wręczenie wyróżnień dla członków, sympatyków i przyjaciół stowarzyszenia. Zarząd „Stowarzyszenia 3. pcz” postanowił o wręczeniu wyróżnień za wkład pracy w działalność statutową i wspieranie działań związanych z dokumentowaniem historii 3. Brygady Pancernej i 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich.

Decyzją Kapituły Odznaki „Za Zasługi dla Stowarzyszenia 3. pcz” przyznano:

Złotą Odznakę „Za Zasługi dla Stowarzyszenia 3. pcz” kpt. Jerzemu Adamowiczowi i mjr. Janowi Okapcowi.

Srebrną Odznakę „Za Zasługi dla Stowarzyszenia 3.pcz” Pawłowi Lichtańskiemu

Uchwałą Zarządu nr 1/04/2022 z 28 kwietnia 2022 roku przyznano Medal Pamiątkowy „55. lat 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich” dla:
1. Panu Andrzejowi Katarzyńcowi

2. Panu Sebastianowi Kuleszy

3. Panu Markowi Łazarzowi

4. Panu Adamowi Matwijów

5. Pani Annie Michalczuk

Po wręczeniu wyróżnień przez prezesa płk. Stefana Kozaka, sekretarz koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego mjr Wiesław Chłopek odczytał uchwałę prezydium Zarządu Głównego ZŻWP nr 119/4/2022 z 30 kwietnia o wyróżnieniu Złotym Medalem 40-lecia ZŻWP: Romualda Guzendy, Wiesława Holca, Wojciecha Psyka, Andrzeja Mroczkowskiego oraz burmistrza Iłowej Pawła Lichtańskiego. Wyróżnienia wręczył prezes koła ZŻWP ppłk Mieczysław Kupczyk w asyście burmistrza Andrzeja Katarzyńca. Uroczystości zakończyło złożenie wiązanek kwiatów przy pomniku 1. Korpusu Pancernego WP i 1. Polskiej Dywizji Pancernej.

06. 05. 2022 r.

Admin. Andrzej Miernicki


 

04. 05. 2022 r.

Admin. Andrzej Miernicki