Święto 34. Brygady Kawalerii Pancernej

im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego.

Dzień pierwszy.

O godz. 17:00, 20 kwietnia br., w Kościele Garnizonowym pw. Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego w Żaganiu, Mszą Świętą za żołnierzy i pracowników wojska rozpoczęły się obchody Święta 34. Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego. Po mszy goście i żołnierze brygady udali się do Klubu Garnizonowego 11.Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego na koncert Orkiestry Wojskowej. Po koncercie, na Skwerze Czołgisty o godzinie 20:30 odbył się Capstrzyk. Płk Jerzy Biryłko do przyjęcia meldunku podjechał czołgiem T – 34/85.

Ostatnim punktem pierwszego dnia święta był pokaz widowiskowej pirotechniki w wykonaniu grupy tancerzy Fireshow Prototyp z Krakowa. Honorowym gościem był płk mgr inż. Eugeniusz Praczuk, ostatni żołnierz 4. Brygady Pancernej, która w składzie 1. Korpusu Pancernego Wojska Polskiego walczyła w 1945 roku z hitlerowskim najeźdźcą.

Foto: Ewa Wenzel, Andrzej Domaszewicz

20. 04. 2023 r.

Dzień drugi.

Pierwszym punktem drugiego dnia święta było zakończenie XIII edycji Sztafety Pamięci gen. broni Tadeusza Buka, ze Spały do Żagania, przy pomniku poświęconym jego pamięci. Po złożeniu meldunku o zakończeniu sztafety, wygłoszono okolicznościowe przemówienia oraz wręczono uczestnikom certyfikaty oraz pamiątki. Na zakończenie złożono wieńce i wiązanki kwiatów przy pomniku generała. O godzinie 11:34 rozpoczął się uroczysty apel na Placu gen. Maczka, reprezentacyjnym placu Żagania. W uroczystościach święta brygady udział wzięli: Wanda i Mariusz Buk, byli dowódcy brygady: płk w st. spocz. Andrzej Solnica, płk w st. spocz. Krzysztof Pokropowicz, płk w st. spocz Piotr Franciszek Zieja, gen. bryg. rez. Andrzej Sobieraj, zastępca dowódcy 11. LDKPanc – gen. bryg. Jan Wojno, dowódcy jednostek wojskowych dywizji, delegacje Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, przedstawiciele władz samorządowych wojewódzkich oraz lokalnych w osobach: burmistrza Żagania – Andrzeja Katarzyńca (członek Stowarzyszenia 3. pcz), wice starosty – Anny Michalczuk, burmistrza Iłowej Pawła Lichtańskiego, prezes FOPP - gen. bryg. w st. spocz. Zbigniew Szura, prezes Zarządu Ogólnopolskiego Klubu Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP płk w st. spocz. Eugeniusz Praczuk, mieszkańcy Żagania. Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej reprezentowali: poczet sztandarowy w składzie – Edward Sitnicki, Tadeusz Szmagier i Edward Pożerski, gen. dyw. rez. Cezary Podlasiński, wice prezesi Tadeusz Wołoszyn i Krzysztof Wenzel z żoną Ewą, Andrzej Miernicki, Mieczysław Kupczyk – prezes żagańskiego Koła ZŻWP, Wanda Ciemniak, Jerzy Szałaj, Jadwiga Niekrewicz. Uroczystość odbyła się zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym. Oprawę muzyczną podczas dzisiejszej uroczystości zapewniła orkiestra wojskowa z Żagania. Po przybyciu dowódcy brygady oraz złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości, została podniesiona flaga państwowa na maszt. Odegrano hymn państwowy oraz marsz 34. Brygady Kawalerii Pancernej. Na placu, obok pocztów sztandarowych, stanęły poczty trąbek z płomieniami 1. Brabanckiego batalionu czołgów, 2. Flandryjskiego batalionu czołgów i Drezdeńskiego dywizjonu artylerii samobieżnej. Dowódcą uroczystości był szef artylerii brygady. Przemówienia wygłosili: dowódca brygady płk Jerzy Biryłko oraz płk w st. spocz. Eugeniusz Praczuk, były żołnierz 4. Brygady Pancernej 1. Korpusu Pancernego WP. Odczytano rozkazy o wyróżnieniu żołnierzy i pracowników Resortu Obrony. Uroczystość zakończyła musztra paradna w wykonaniu żołnierzy 1. Batalionu czołgów i defilada pododdziałów. O godz. 13:00 w Klubie 11. LDKPanc odbyło się Spotkanie Pokoleń zorganizowane przez dowódcę brygady a w plenerze zorganizowana Piknik Rodzinny dla mieszkańców Żagania z grochówką wojskową, pokazem sprzętu, grillem, zabawami dla dzieci.

21. 04. 2023 r.

Admin. Andrzej Miernicki


 

78. ROCZNICA FORSOWANIA NYSY ŁUŻYCKIEJ

Mija 78 lat, gdy 16 kwietnia 1945 roku, odziały II Armii WP i 1. Korpusu Pancernego WP rozpoczęły forsowanie Nysy Łużyckiej. Była to „ostatnia nadzieja” wojsk niemieckich na powstrzymanie natarcia na Berlin. Z tej okazji Mariusz Strojny - wójt Gminy Przewóz, Krzysztof Polusik – prezes Stowarzyszenia 42. Pułku Zmechanizowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej, dyrektor i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Przewozie oraz Koło Łowieckie Nr 5 „Cietrzew” z Żar zorganizowały obchody dla uczczenia tej operacji wojskowej. O godz. 10:30 rozpoczęła się uroczystości przy pomniku Poległych Żołnierzy 27. Pułku Piechoty w Przewozie. Po powitaniu zebranych przez wójta, wygłoszono okolicznościowe przemówienia. Następnie odczytano Apel Pamięci. Kompania honorowa z pocztem sztandarowym 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. generała broni Stanisława Maczka ze Świętoszowa oddała salwę. Orkiestra Wojskowa z 11. LDKPanc zapewniła oprawę muzyczną. Następnie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze przy pomniku Poległych Żołnierzy 27. Pułku Piechoty. Główne obchody zakończył przemarsz nad Nysę Łużycką i gdzie wrzucono czerwone goździki upamiętniające walczących żołnierzy.

W uroczystości udział wzięli: przedstawiciele jednostek 11. LDKPanc, wice starosta Anna Michalczuk, delegacje Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, kombatanci, weterani, młodzież szkolna, mieszkańcy. Obecny był prezes Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków gen. bryg. Zbigniew Szura. Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej reprezentowali: poczet sztandarowy w składzie: Krzysztof Wenzel, Marek Józefaciuk i Edward Sitnicki, wice prezesi – Krzysztof Wenzel z żoną Ewą, Tadeusz Wołoszyn, Wanda Ciemniak, Jerzy Szałaj. Młodzież szkolna deklamowała wiersze oraz odśpiewała pieśni patriotyczne. Wójt Gminy Przewóz zaprosił uczestników na poczęstunek, który zakończył rocznicowe spotkanie.

Foto: Ewa Wenzel, Jerzy Szałaj, Jan Mazur.

17. 04. 2023 r.

Admin. Andrzej Miernicki