WIZYTA W CENRTUM SZKOLENIA WOJSK INŻNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH
WE WROCŁAWIU

Zorganizowane w 2021 roku „Poznańskie Spotkanie Integracyjne” członków i sympatyków zostało pozytywnie przyjęte przez koleżanki i kolegów z Naszego Stowarzyszenia. Podobną ofertę Zarząd przygotował w roku bieżącym. „Wrocławskie Spotkanie Integracyjne” rozpoczęło się 20 września o godz. 930 na parkingu przed bramą wejściową kompleksu koszarowego przy ul. Obornickiej 108. Po załatwieniu formalności z wejściem, w imieniu komendanta, powitał nas kierownik klubu Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego Wojciech Osypiuk – syn żołnierza zawodowego pełniącego kiedyś służbę w tym kompleksie wojskowym. Jest pasjonatem historii, posiada także licencję wrocławskiego przewodnika. Był naszym opiekunem i narratorem. Po powitaniu i przedstawieniu harmonogramu zwiedzania grupa udała się pod pomnik patrona Centrum gen. Jakuba Jasińskiego, gdzie delegacja w składzie Stefan Kozak, Janina Fajger i Janusz Nieciecki, w asyście pocztu sztandarowego, złożyła biało czerwoną wiązankę kwiatów. Ze Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej w spotkaniu uczestniczyli: Krystyna Kozak, Dorota Nieciecka, Zbigniew Podedworny, Tadeusz Wołoszyn, Krzysztof Wenzel, Joachim Browarski, Marek i Anna Józefaciukowie, Bolesław Zbozień, Zdzisław i Grażyna Caputa, Leon i Halina Fil, Władysław Kronenberger z córką Jolantą, Sławomir Chrząstowski, Kazimierz Mysłowski, Andrzej Baran, Andrzej Kućmierz i Andrzej Miernicki. Pierwszym punktem zwiedzania było Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, które jest Oddziałem Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Ma ono formę wystawy stałej przedstawiającej ewolucyjny rozwój inżynierii wojskowej oraz sprzętu przeciwchemicznego. Bogata oferta wzbogacana jest wystawami czasowymi oraz imprezami kulturalnymi organizowanymi doraźnie na terenie Muzeum. Wystawa znajduje się w pawilonie oraz na przyległym terenie, na którym prezentowany jest ciężki sprzęt. Kolejnym punktem było zapoznanie się z możliwościami bazy dydaktycznej Centrum. Prelekcja w sali audio – wizualnej w bloku dydaktycznym, którą prowadził nasz przewodnik pan Wojciech zainteresowała uczestników. Podczas prelekcji dołączył do zwiedzających komendant Centrum płk dypl. Adam Przygoda. Przedstawił nam strukturę oraz zadania realizowane w procesie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych RP. Podkreślił, że głównymi zadaniami są: kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych; szkolenie specjalistyczne podchorążych – kandydatów na oficerów; kształcenie żołnierzy zawodowych na kursach specjalistycznych, doskonalenia zawodowego, kursach językowych; kształcenie ochotników w ramach służby przygotowawczej w Wojskach Obrony Terytorialnej (WOT) na potrzeby WP oraz szkolenie rezerw osobowych zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych RP. Głównym punktem było zwiedzanie Sali Tradycji. Nowoczesność i bogate zbiory historii wojsk inżynieryjnych i chemicznych prezentowane przez Pana Wojciecha wzbudziły bardzo duże zainteresowanie zwiedzających. Prezes Stefan Kozak wręczył członkom i sympatykom „Stowarzyszenia 3. pcz” wyróżnienia, listy gratulacyjne, nagrody i podziękowania, a wszystko w asyście pocztu sztandarowego w składzie: Zbigniew Podedworny, Marek Józefaciuk i Krzysztof Wenzel. Dziękując gospodarzom za wspaniałe przyjęcie prezes wręczył pamiątki. Ostatnim punktem Spotkania Integracyjnego był wspólny uroczysty obiad, podczas którego panowała przyjacielsko-wspomnieniowa atmosfera.

20. 09. 2022 r.

Admin. Andrzej Miernicki


 

V ZJAZD KOŁA ZŻWP W KOŻUCHOWIE

W dniu 17 września br. delegacja „Stowarzyszenia 3. pcz” - prezes Stefan Kozak, Andrzej Miernicki - wraz z pocztem sztandarowym w składzie: Janusz Nieciecki, Krzysztof Wenzel i Marek Józefaciuk wzięła udział obchodach jubileuszu 40-lecia Koła Związku Żołnierzy WP w Kożuchowie oraz V Zjazdu Żołnierzy Pułku. Organizatorem był ppłk Sylwin Andrzej Jarosz prezes Zarządu Koła ZŻWP im. 13 Pułku Zmechanizowanego przy wsparciu burmistrza Kożuchowa Pawła Jagaska. O godzinie 1200 odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą członkom organizacji kożuchowskiego środowiska wojskowego na skwerze przy ul. Kościuszki 26. Odsłonięcia dokonali: posłanka Katarzyna Osos, burmistrz Paweł Jagasek i prezes Koła ZŻWP ppłk Sylwin Andrzej Jarosz. Po odsłonięciu i poświęceniu tablicy delegacje zaproszonych organizacji złożyły wiązanki kwiatów przy Tablicy Pamiątkowej poświęconej żołnierzom służącym w Kożuchowie w latach 1946 – 1998. Kwiaty od naszego stowarzyszenia złożył prezes płk Stefan Kozak i mjr Zdzisław Służewski były oficer personalny 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich. Oprawę, zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym zapewnił 4. Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”, który wystawił kompanię honorową z pocztem sztandarowym i asystą wojskową przy tablicy. Uroczystość uświetniła górnicza orkiestra z KGHM Głogów. Następnie odbył się uroczysty capstrzyk z ceremonią wręczenia medali, wyróżnień, pamiątek. Zarząd „Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej" uchwałą nr 1/08/2022 z 2 sierpnia 2022 roku na podstawie uchwały Kapituły Odznaki nr 3/05/2016 roku nadał Srebrną Odznakę „Za Zasługi dla Stowarzyszenia 3. pcz” (wersja na sztandar) Kołu ZŻWP im. 13. Pułku Zmechanizowanego w Kożuchowie. Sztandar udekorował prezes Stefan Kozak. Wśród wyróżnionych przez prezesa Koła ppłk. Sylwina Andrzeja Jarosza znalazł się prezes naszej organizacji. Przyjaciele i sympatycy oraz liczne grono gości, na czele z Pawłem Jagaskiem Burmistrzem Kożuchowa, prezesami stowarzyszeń, firm i instytucji współpracujących ze środowiskiem Koła byli świadkami uroczystości godnej uczczenia V Zjazdu Żołnierzy Pułku w byłym wojskowym garnizonie.

17. 09. 2022 r.

Admin. Andrzej Miernicki