NOWY DOWÓDCA 11. LUBUSKIEJ DYWIZJI KAWALERII PANCERNEJ

 

0 

 

      W dniu dzisiejszym gen. dyw. Janusz ADAMCZAK przekazał sztandar wraz z dowodzeniem 11. Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej dla gen. bryg. Jarosława MIKI. Dywizją dowodził od 17 listopada 2011 r. Uroczystość odbyła się o godzinie 12.00    w Pałacu Książęcym w Żaganiu i zgromadziła przedstawicieli władz administracyjnych, samorządowych, dowódców, szefów  i komendantów jednostek i instytucji wojskowych, organizacji pozarządowych i środowisk kombatanckich, byłych  dowódców 11. Dywizji Kawalerii Pancernej. Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich reprezentowali zastępcy Prezesa kol. kol. Wojciech SAYNA wraz z kol. Tadeuszem WOŁOSZYNEM. Nowemu dowódcy przekazali życzenia pomyślności oraz sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

     Nowy dowódca urodził się w 1962 r. W 1985 r. ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Pancernych w Poznaniu. Po ukończeniu szkoły oficerskiej służył w jednostkach wojskowych 5. Dywizji Pancernej w Gubinie. Pełnił służbę na stanowiskach od dowódcy plutonu do dowódcy batalionu czołgów w Słubicach i w Kożuchowie. Po ukończeniu w 1993 r. Akademii Obrony Narodowej, został wyznaczony na stanowisko służbowe w Inspektoracie Szkolenia w Zarządzie Ogólnym Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W 1997 r. rozpoczął wykonywanie zadań służbowych w Dowództwie Wojsk Lądowych, kolejno jako starszy oficer operacyjny, szef Wydziału Planowania i Analiz Ekonomicznych, szef Oddziału Planowania, zastępca szefa Zarządu Planowania Rozwoju Wojsk Lądowych. W 2007 r. uczestniczył w VIII zmianie PKW Irak, gdzie wykonywał zadania jako asystent dowódcy dywizji. Po powrocie z misji ukończył studium podyplomowe polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej, a w 2008 roku objął obowiązki dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód. Decyzją Ministra Obrony Narodowej 16 lutego 2011 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej a 7 czerwca 2013 roku objął stanowisko zastępcy dowódcy - szef sztabu 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Admin. Andrzej MIERNICKI 

Foto: Wojciech SAYNA


30. rocznica I Zlotu Kombatantów 1. Korpusu Pancernego