Integracyjne Spotkanie Noworoczne "Stowarzyszenia 3. pcz".

17 stycznia 2014 r.

            Najważniejszym wydarzeniem naszego spotkania zorganizowanego w Hotelu "Willa Park" było uroczyste wręczenie kol. Henrykowi WAWRZYNIAKOWI Złotego Medalu za Zasługi dla Obronności Kraju nadanego przez Ministra Obrony Narodowej Tomasza SIEMONIAKA decyzją nr. 2808/Kadr z dnia 25.11.2013 r. Kolega Henryk - wzorowy, długoletni żołnierz naszego pułku oraz były skarbnik stowarzyszenia z wielkim wzruszeniem wysłuchał odczytanej decyzji ministra. Medal wręczył Prezes Honorowy płk w st. spocz. kol. Jan RZEPKA. Życzenia od członków i sympatyków złożył wyróżnionemu Prezes Zarządu kol. Stefan KOZAK.

            Uchwałą Zarządu wyróżnieni zostali nasi wypróbowani, wieloletni przyjaciele Państwo Halina i Jan OKAPIEC, Prezes MPOiRD Andrzej KATARZYNIEC oraz Andrzej MIERNICKI - sekretarz stowarzyszenia.

            Prezes złożył także życzenia urodzinowe dla pięciu naszych jubilatów: Andrzejowi SODKIEWICZOWI, Kazimierzowi GOŁĘBIEWSKIEMU, Janowi PINDRALOWI, Sylwestrowi HALATOWI oraz Eligiuszowi WOŻNIAKOWSKIEMU. Wraz z pozostałymi członkami naszej organizacji, otrzymali od Prezesa, kalendarze trójdzielne stowarzyszenia wykonane przez Wydawnictwo "DEKORGRAF" Wioletty i Jana SOSNOWSKICH.

            Kol. sekretarz Andrzej MIERNICKI poinformował zebranych o zadaniach zrealizowanych w 2013 r. oraz stojącymi przed stowarzyszeniem w obecnym roku. Przyjęto trzy uchwały oraz zatwierdzono bilans za poprzedni rok. Najważniejszym będzie organizacja I Zlotu żołnierzy i pracowników jednostek naszej dywizji w dniach 13-14 czerwiec, wspólnie ze Stowarzyszeniem 29. pcz, ZŻWP oraz wszystkimi chętnymi. Podano wszystkim adres strony internetowej naszego stowarzyszenia uruchomionej 11 stycznia.

            Następnie rozpoczęło się koleżeńskie spotkanie przy muzyce. Wspaniała muzyka, wspaniali goście, wspaniała atmosfera, wspaniała organizacja, wspaniali uczestnicy nadali imprezie niepowtarzalny urok i czar !!!

Tekst i foto: Andrzej MIERNICKI


 

Historia wręczenia sztandaru

18 stycznia tego roku "Stowarzyszenie 3. pcz" będzie obchodziło 55. rocznicę wręczenia pułkowi sztandaru. Z tej okazji przedstawiamy wspomnienia nieżyjącego dowódcy 22. pcz, płk Mieczysława HABERA:

      

      "Najważniejszą uroczystością w moim wojskowym życiu było nadanie i wręczenie sztandaru naszemu pułkowi. Rada Państwa, na podstawie art. 5 ust. 1 dekretu z dnia 9 września 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych, nadała go 22. Pułkowi Czołgów Średnich, jako symbol niezłomnej wierności dla Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, honoru, męstwa, sławy wojennej i tradycji jednostki wojskowej. Akt nadania nosił datę 1 września 1958 r. i był podpisany przez Przewodniczącego Rady Państwa oraz Sekretarza Rady Państwa. Przygotowania do tej podniosłej uroczystości rozpoczęliśmy już w listopadzie 1958 r. Sztandar ufundowało społeczeństwo Ziemi Żagańskiej i Łódzkiej. Na stronie głównej sztandaru, pośrodku, na czerwonym tle, w otoku wieńca laurowego, umieszczono orła - godło państwowe wz. 1955. Wieniec wyhaftowano złotą nicią, a orła srebrną. Na odwrotnej stronie wykonano napis: „Za naszą Ojczyznę Polską Rzeczpospolitą Ludową", a poniżej: „22 Pułk Czołgów Średnich". Próba generalna odbyła się 17 stycznia, w godzinach 800 - 1300.

      Na uroczystość zaproszono przedstawicieli władz terenowych województwa i Żagania, LOK z Żagania i Szprotawy, ZHP oraz górników z Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice", szkół i jednostek wojskowych. Opracowano szczegółowy harmonogram przebiegu uroczystości. Przećwiczono wiele godzin na placu apelowym, przygotowano rejony zewnętrzny       i wewnętrzne. Sama uroczystość rozpoczęła się w mroźny, styczniowydzień o godz.1120.Dziesięć minut później szef sztabu złożył mi meldunek o gotowości pułku do wręczenia sztandaru. Wraz z kompanią honorową w liczbie 24 żołnierzy, którą dowodził kpt. Zygmunt Sadowski, był także poczet  sztandarowy w składzie: dowódca - por. Stanisław Zawada, sztandarowy - st. sierż. Henryk Suszyński, asystent - ppor. Zdzisław Marciniak. Rozstawionych zostało także 4 żołnierzy regulujących       z czerwonymi chorągiewkami na bagnetach. Z obu stron trybuny honorowej stały dwa czołgi T-54 A.

     Punktualnie o 1155 złożyłem meldunek o gotowości do uroczystości gen. bryg. Włodzimierzowi Kopijkowskiemu. Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście oraz rodziny kadry zawodowej. Najpierw odczytano akt nadania sztandaru.
Następnie, w imieniu Rady Państwa, sztandar wręczył mi Szef Sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego, gen. bryg. Włodzimierz Kopijkowski. Obecny był także dowódca 5. Dywizji Pancernej, płk Mateusz Lach. Po podniesieniu i zaprezentowaniu sztandaru stanowi osobowemu pułku, przekazałem go pocztowi sztandarowemu. Rozpoczęła się uroczysta przysięga młodego rocznika. Wyznaczono 4 najlepszych żołnierzy z pododdziału do składania przysięgi na nowy sztandar. Później nastąpiły okolicznościowe przemówienia przełożonych i zaproszonych gości. Dyrektor KWK „Mysłowice", mgr inż. Kazimierz Rudziński, wręczył kadrze i czyli je e przedstawiciele Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Harnama z Łodzi. Uroczystości zakończyły się defiladąpododdziałów na czele z kompanią honorową i pocztem sztandarowym. Później był wspólny obiad dla całego stanu i zaproszonych gości, a o godz. 1500 rozpoczął się wieczorek w Klubie Garnizonowym. Po odejściu z pułku „swój" sztandar spotkałem ponownie po 49 latach. Miało to miejsce 12 września 2008 r. podczas Pikniku Husarskiego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich z okazji święta11.Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu.

     Przeżycie było niesamowite. Wzruszenie, łzy w oczach i ściśnięte gardło, a zarazem poczucie dumy i godności. To wszystko towarzyszyło mi w tym dniu, gdy stanąłem obok „swojego" sztandaru od czasu, gdy w tym samym mieście
przyjmowałem go w 22. pułku. Sztandar został wypożyczony przez 34. BKPanc z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie na wniosek naszego Stowarzyszenia. Pozostał ten sam nawet po przemianowaniu 22. Pułku Czołgów Średnich na                      3. Drezdeński Pułk Czołgów Średnich."

                                                                             Opracował: Andrzej MIERNICKI