70. rocznica Wielkiej Ucieczki

24 marca 2014 r. przy wyjściu z tunelu "Harry” odbyły się uroczystości upamiętniające 70. rocznicę Wielkiej Ucieczki. Uroczystość zorganizowali Brytyjczycy przy współudziale władz miejskich Żagania, 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej oraz Muzeum Obozów Jenieckich. Z tej okazji przybyli attache wojskowi, dowódcy sił powietrznych                      i ambasadorowie wielu krajów z których pochodzili jeńcy. Ucieczka miała miejsce w nocy z 24 / 25 marca 1944 r. Mimo, że planowano ucieczkę dużej grupy jeńców, udało sie uciec tylko 80 osobom. Hitlerowcy złapali 77 jeńców. Trzem udało sie zbiec. Pięćdziesięciu zostało rozstrzelanych w Poznaniu. W uroczystościach tych wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich. Złożyli wiązankę kwiatów czcząc pamięć bohaterskich jeńców z kilkunastu krajów: Wielkiej Brytanii, Kanady, RPA, Australii, Nowej Zelandii, Norwegii, Litwy, Belgii, Holandii, Francji, Czech, Grecji, Polski. Jutro o 8.00 50 brytyjskich żołnierzy wyruszy w marsz z Żagania do Poznania. Na poznańskiej Cytadeli uczczą ich pamięć. Każdy żołnierz niesie zdjęcie jednego z zamordowanych jeńców aby jego historia nigdy nie uległa zapomnieniu.

Admin. Andrzej MIERNICKI


 

 

Spotkanie z dowódcą 11. LDKPanc.

            Dnia 19 marca 2014 r., Prezes "Stowarzyszenia 3. pcz" płk. rez. Stefan KOZAK, wziął udział w spotkaniu z dowódcą 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen . bryg. Jarosławem MIKĄ. Spotkanie z władzami FOPP miało na celu omówienie realizowanych zadań Federacji oraz głównych zamierzeń na 2014 rok.

Admin. Andrzej MIERNICKI