X LAT "STOWARZYSZENIA 3. PCZ"

Mija 10 lat od powstania Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich. Z tej okazji w dniu dzisiejszym, 8 maja 2015 r., odbył sie VI Zjazd naszego stowarzyszenia. Rozpoczął się od złożenia kwiatów pod Pamiątkową Tablicą w Kościele Garnizonowym i przy naszym pomniku na Pl. im. 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich. Następnie wszyscy się udali do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny gdzie ksiądz prałat Eugeniusz Jankowski odprawił Mszę Świętą która rozpoczęła obchody 70. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Europie. Po mszy uczestnicy przeszli na Placu Generała Maczka w asyście kompanii honorowej i orkiestry wojskowej, gdzie przeprowadzony został uroczysty apel. Po przemówieniach odczytano rozkazy o awansach i wyróżnieniach. Na wniosek Stowarzyszenia 3. pcz minister Obrony Narodowej Decyzją nr 2736/Kadr z dnia 11 grudnia 2014 r. nadał ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU dla: Andrzeja Miernickiego, Jana Okapca, Sławomira Panasiuka, BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU dla Daniela Marchewki. Na zakończenie por. Krzysztof Jędrys odczytał Apel Pamięci a kompania honorowa z batalionu dowodzenia oddała salwę honorową. Kolejnym punktem było spotkanie w Pałacu Książęcym. W tym czasie uczestnicy zjazdu złożyli kwiaty przy pomniku ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW WOJSKA ŻAGAŃSKICH JEDNOSTEK WP na Cmentarzu Komunalnym. O godz. 14 30 rozpoczęło sie w Hotelu Willa Park Walne Zebranie które przyjęło plan pracy na następne dwa lata. Przyjęto stosowne uchwały które weszły do realizacji z dniem przyjęcia. Prezes płk rez. Stefan Kozak wyróżnił następujących członków: Adamowicz Jerzy, Fajger Janina, Grygorcewicz Antoni, KowalskI Lesław, Okapiec Halina i Jan, Panasiuk Sławomir, Pindral Jan, Rzepka Jan, Szmagier Tadeusz, Pożerski Edward. W dalszej części zjazdu b. dowódca 3. pułku czołgów, płk Marian Kapała, wręczył medal Sławomirowi Panasiukowi a prezes podziękował naszym przyjaciołom i członkom za współpracę wręczając wszystkim pamiątki stowarzyszenia. Szczególne podziękowania skierował do: płk. w st. spocz. Eugeniusza Praczuka, wydawcy naszego albumu Jana Sosnowskiego z Oficyny Wydawniczej DEKORGRAF, ppłk. Dariusza Lesiuka, ppłk. Zbigniewa Łukasiewicza, ks. mjr. Władysława Jasicy, Państwa Haliny i Jana Okapiec, Jerzego Adamowicza oraz prezesów stowarzyszeń - ppłk. rez. Krzysztofa Polusika, mjr. rez. Henryka Boreckiego i ppłk. rez. Mieczysława Kupczyka. We wszystkich kolejnych elementach dzisiejszych uroczystości brali udział nasi członkowie którzy zjechali z całej Polski. Wszystkich uczestników VI Zjazdu było 95 osób - pięć osób złożyło deklarację przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia. Poczet sztandarowy stowarzyszenia występował w składzie: Antoni Grygorcewicz, Tadeusz Szmagier i Edward Pożerski. Należy dodać, że nasza Oferta Zadania Publicznego 414 001 została rozpatrzona pozytywnie przez Departament Komunikacji Społecznej MON i uzyskaliśmy wsparcie finansowe na współorganizowanie 70. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej. Wspaniałe szampańskie spotkanie przy muzyce zakończyło obchody 10. rocznicy powstania Stowarzyszenia 3. pcz.

Admin. Andrzej MIERNICKI


ZNACZEK OKOLICZNOŚCIOWY "STOWARZYSZENIA 3. PCZ"

Mija 10 lat od powstania Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich. Miniony okres był dla nas bardzo udany. Każdego roku organizowaliśmy uroczystości poświęcone pamięci o koleżankach i kolegach oraz o naszej jednostce w której spędziliśmy nasze najmłodsze lata służąc naszej Ojczyźnie - Rzeczypospolitej Polskiej. Dla uczczenia okrągłej rocznicy Poczta Polska wydała znaczek okolicznościowy który jest naszą własnością i może być dowolnie wykorzystany. Służy do potwierdzenia opłacenia usługi pocztowej świadczonej przez Pocztę Polską S.A., zawiera informacje umożliwiające identyfikację operatora pocztowego oraz informację o wysokości opłaty za usługę pocztową wyrażoną w formie cyfr arabskich lub liter alfabetu łacińskiego bądź poprzez odniesienie do masy i kategorii przesyłki pocztowej oraz posiada nadrukowany, przekazany przez "Stowarzyszenie 3. pcz", projekt graficzny którego autorem jest Andrzej MIERNICKI - sekretarz stowarzyszenia. Wartość nominalna jednego znaku opłaty pocztowej odpowiada opłacie za przesyłkę listową, nierejestrowaną, ekonomiczną w obrocie krajowym - gabaryt „A” do 350 g . Jeden arkusz zawiera 9 zadrukowanych znaków opłaty pocztowej na których umieszczono trzy wzory w tz. bloku. Wymiary znaczka okolicznościowego to: 38 mm x 44 mm. Zadruk w pełnym kolorze. Arkusze kolejno ponumerowane. Znaczek wraz z wydaną kopertą okolicznościową, oprawione w formie "tablo", będą wspaniałą pamiątką naszych rocznicowych uroczystości dla naszych koleżanek i kolegów.

Admin. Andrzej MIERNICKI