OD PIECHOTY DO LEOPARDÓW

W dniu 15 marca 2015 roku przypada 70-ta rocznica powstania 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego, która wywodzi swój rodowód od sformowanej w maju 1945 r. na Ziemi Łódzkiej 11. Dywizji Piechoty. O godz. 11.00 dnia 13 marca, na Skwerze Czołgisty rozpoczął się z tej okazji uroczysty apel. W uroczystości udział wzięli: Starosta Żagański - Henryk JANOWICZ, Burmistrz Żagania Daniel MARCHEWKA, zastępca dowódcy dywizji - gen. bryg. Zbigniew SMOK, byli dowódcy 11. LDKPanc: gen. dyw. Adam RĘBACZ, gen. bryg. Aleksander BORTNOWSKI, gen. bryg. Zbigniew SZURA. Przybyli także dowódcy jednostek i instytucji garnizonu Żagań, kadra i pracownicy cywilni oraz przedstawiciele stowarzyszeń wojskowych. Uroczystość przebiegła zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym. Wojskową asystę honorową wystawili żołnierze 11. Batalionu Dowodzenia. Na zakończenie uroczystości por. Krzysztof JĘDRYS odczytał Apel Pamięci, kompania honorowa oddała salwę honorową. Całość uroczystości uświetniła Orkiestra Wojskowa z Żagania. Na zakończenie złożono wiązanki kwiatów pod pomnikami 1. Polskiej Dywizji Pancernej i 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP.

Prezesi trzech stowarzyszeń: Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich - płk rez. Stefan KOZAK, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - ppłk rez. Mieczysław KUPCZYK i Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 29. Pułku - mjr rez. Henryk BORECKI, udali się na Cmentarz Komunalny gdzie pod pomnikiem ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW WOJSKA ŻAGAŃSKICH JEDNOSTEK WP złożono kwiaty. Uczczono w ten sposób pamięć o wszystkich poległych i zmarłych żołnierzach i pracownikach wojska którzy budowali świetność i historię naszej dywizji.

W minionym okresie Dywizja przechodziła wiele zmian strukturalnych i organizacyjnych. W 1949 r. została przeformowywana na dywizję zmotoryzowaną, w 1950 r. na zmechanizowaną, a w 1963 r. na pancerną. W 1990 r. po zmianach strukturalnych ponownie na zmechanizowaną, a w 1992 r. na dywizję kawalerii pancernej. W latach 1945 - 2001 podporządkowana była Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. Od 5 października 2001 r. weszła w skład 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie, a od 25 marca 2004 r. jest w bezpośrednim podporządkowaniu Dowódcy Wojsk Lądowych w Warszawie. W jej strukturach znajdowało się wiele jednostek wojskowych, a także zajmowanych przez nie garnizonów, które przeszły do historii w związku ze zmianami ówczesnej sytuacji polityczno - militarnej w kraju i na świecie oraz zmianami strukturalno - organizacyjnymi w Siłach Zbrojnych. Dywizja od prawie 70 lat związana jest z Żaganiem i Ziemią Lubuską. Patronem Dywizji jest Król Jan III Sobieski, którego imię nadano jej w 1983 r. - w trzechsetną rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej. W 1992 r. otrzymała nazwę 11. Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego jako akt dziedzictwa wszystkich formacji pancernych. Kontynuuje tradycje 1. Dywizji Pancernej dowodzonej w latach ostatniej wojny przez gen. Stanisława Maczka oraz tradycje 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego. Jednostki Dywizji wywodzące się z 4. Lubuskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim, które weszły w podporządkowanie żagańskiej dywizji w maju 2001 r., dziedziczą także tradycje innych oddziałów walczących w okresie II wojnie światowej. Od września 2003 r. nosi wyróżniającą nazwę „Lubuska”, dla podkreślenia więzi łączących żołnierzy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej zespołeczeństwem Ziemi Lubuskiej. Od 2002 roku dywizja jest sukcesywnie wyposażana w czołgi Leopard 2A4 i 2A5. 13 września 2013 roku, podczas święta 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej został jej wręczony został sztandar. Rodzicami chrzestnymi sztandaru była Hanna MACIEJOWSKA, córka legendarnego dowódcy 10. Pułku Strzelców Konnych, poległego w bitwie normandzkiej, podpułkownika Jana Maciejowskiego. Obecnie aktywnie uczestnicząca w pracach zarządu Koła 10. Pułku Strzelców Konnych, działającego w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Ojcem chrzestnym sztandaru był pułkownik w stanie spoczynku, Eugeniusz PRACZUK, żołnierz 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego, uczestnik forsowania Nysy Łużyckiej i walk na polach Budziszyna, obecnie Wiceprezes Ogólnopolskiego Klubu Kombatantów 1.DKP oraz Wiceprezes FOPP. 13 czerwca 2014 roku, podczas ZLOTU ŻOŁNIERZY GARNIZONU ŻAGAŃ, odsłonięto na Cmentarzu Komunalnym pomnik ŻOŁNIERZOM I PRACOWNIKOM WOJSKA ŻAGAŃSKICH JEDNOSTEK WP.

W artykule wykorzystano materiały z książki "11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej. Zarys Dziejów" autorstwa mjr rez. Wiesława CHŁOPKA

Admin. Andrzej MIERNICKI


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU