Święto 34. Brygady Kawalerii Pancernej

 W ramach święta o godz. 900 , w Kościele Garnizonowym w Żaganiu, rozpoczęła się Msza Święta za żołnierzy i pracowników wojska      34. BKPanc. Wśród licznie przybyłych byli: dowódca 11. LDKPanc. gen. bryg. Jarosław MIKA, b. d-ca 34. BKPanc. gen. bryg. Andrzej SOBIERAJ, Burmistrz Żagania Daniel MARCHEWKA, Starosta Żagański Anna MICHALCZUK,Wójt Tomasz NIESŁUCHOWSKI, V-ce Prezes Klubu Kombatanta 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego płk w st. spocz. Eugeniusz PRACZUK, Prezes FOPP gen. bryg. rez. Zbigniew SZURA, Wanda i Mariusz, dzieci śp. gen. broni Tadeusza BUKA, Prezesi stowarzyszeń: 3. pcz płk rez. Stefan KOZAK,  29. pcz mjr rez. Henryk BORECKI, 42. pz i 11. BZ, ppłk rez. Krzysztof POLUSIK, ZŻWP ppłk rez. Mieczysław KUPCZYK, dowódcy jednostek Garnizonu Żagań, władze samorządowe oraz zaproszeni goście. W uroczystości wziął udział poczet sztandarowy Stowarzyszenia 3. pcz w osobach: Antoni GRYGORCEWICZ, Tadeusz SZMAGIER, Edward POŻERSKI. Po uroczystej mszy odbyło się zakończenie IV Sztafety Pamięci poświęconej tragicznie zmarłemu generałowi. Sztafeta przebiegła trasę około 500 km ze Spały do Żagania gdzie gen. broni Tadeusz BUK dowodził 34. BKPanc. Następnie centralne uroczystości święta brygady przeniosły się na Skwer Pancerniaka. Po wciągnięciu flagi na maszt w asyście kompanii honorowej, odczytano rozkazy o wyróżnieniu kadry i pracowników wojska. Wśród wyróżnionych byli także nasi zasłużeni. Minister Obrony Narodowej decyzją Nr 2808 / Kadr z dnia 25 listopada 2013 roku, w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej, niżej wymienionym członkom naszego stowarzyszenia nadał: Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju dla kol. Tadeusza WOŁOSZYNA oraz Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju dla kol. Janiny FAJGER. Po przemowach, prowadzący narrację, szef sekcji wychowawczej brygady, mjr Ryszard PIŁAT zapowiedział rozpoczęcie Apelu Pamięci Oręża Polskiego. Kompania honorowa wykonała salwę honorową, po czym delegacja złożyła wieńce pod pomnikiem gen.  Stanisława MACZKA i czołgistów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego. Następnie odegrano Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego, po czym dowódca uroczystości, szef sztabu brygady, ppłk Zbigniew ŚLIŻEWSKI zameldował zakończenie uroczystego apelu z okazji święta 34. BKPanc.

Admin. Andrzej MIERNICKI

 


 

 KLUB WOJSKOWY 11. LDKPANC. ZAPRASZA !!!

 

 

Admin. Andrzej MIERNICKI