Admin. Andrzej MIERNICKI


SPOTKANIE GENERAŁA Z PREZESAMI

            30 czerwca 2014 r. w Klubie Wojskowym 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu dowódca dywizji gen. bryg. Jarosław Mika spotkał się z prezesami miejscowych organizacji byłych żołnierzy i pracowników wojska - organizatorami „Zlotu Żołnierzy Garnizonu Żagań”. Stowarzyszenie 29. pułku reprezentował mjr rez. Henryk Borecki, Stowarzyszenie 3. pcz – płk rez. Stefan Kozak, Stowarzyszenie 11. bdow – chor. rez. Zbigniew Barski oraz Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – ppłk rez. Mieczysław Kupczyk.

         W imieniu organizatorów „Zlotu Żołnierzy Garnizonu Żagań” Stefan Kozak podziękował dowódcy dywizji za osobiste wsparcie udzielone w końcowym etapie organizacji wspomnianego przedsięwzięcia. Dzięki generałowi program Zlotu uzyskał odpowiednią oprawę zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym. Szczególnie podniosły charakter miały: uroczysty apel z okazji 70. rocznicy sformowania 1. Korpusu Pancernego WP i 29. Pułku Piechoty na Skwerze Czołgisty oraz odsłonięcie „Pomnika Żołnierzy i Pracowników Wojska Żagańskich Jednostek WP” na cmentarzu komunalnym w Żaganiu.

W dowód wdzięczności za okazaną pomoc podczas organizacji Zlotu gen. bryg. Jarosław Mika został uhonorowany przez prezesów okolicznościowym ryngrafem oraz rzeźbą „Diabła 3. pcz”, wykonaną przez Jerzego Kupczyka, które wręczył prezes "Stowarzyszenia 3. pcz" Stefan Kozak. Ponadto prezes Stowarzyszenia 29. pułku Henryk Borecki przekazał pisemne podziękowanie za wspieranie obchodów 70. rocznicy utworzenia 29. Pułku Piechoty oraz wręczył wydany tuż przed uroczystością album pt. „Dwudziesty Dziewiąty w obiektywie”.

         Następnie prezes ZŻWP Mieczysław Kupczyk wyjaśnił dowódcy dywizji okoliczności i przyczyny powołania Zespołu Organizacyjnego Zlotu oraz wyjaśnił, na czym polega wyjątkowy, aktywny i skuteczny sposób działania, i współpraca środowiska byłych żołnierzy rezerwy żagańskiego garnizonu. Jednocześnie podkreślił, iż nakreślony przez organizacje i związki cel został w pełni osiągnięty. Dowodem na to jest przede wszystkim odsłonięty „Pomnik Żołnierzy i Pracowników Wojska Żagańskich Jednostek WP” oraz poczucie dumy i zadowolenia uczestników uroczystości.

         W końcowej części spotkania poruszono kwestię kontynuowania współpracy mającej na celu integrację środowiska byłych żołnierzy rezerwy i pracowników wojska oraz środowisko reprezentowane przez obecne żagańskie jednostki wojskowe. Strony uczestniczące w spotkaniu zobowiązały się do wzajemnego wspierania się i udzielania pomocy przy organizacji podobnych uroczystości w przyszłości.

Admin. Andrzej MIERNICKI