Sierpniowe wydarzenia

Posiedzenie Zarządu "Stowarzyszenia 3. pcz" rozpoczęło się o godz.11.00 dnia 28 sierpnia w Klubie Wojskowym 11. LDKPanc. W posiedzeniu udział wzięli: Prezes płk rez. Stefan KOZAK, Prezes Honorowy Jan RZEPKA oraz członkowie Zarządu, Janina FAJGER - skarbnik, Wojciech SAYNA - członek Zarządu i Andrzej MIERNICKI - sekretarz. Prezes przedstawił zadania w których stowarzyszenie nasze będzie aktywnie uczestniczyło. Są to: Święto 11.LDKPanc w dniach 10 -11. 09. 2014 r. wraz z Walnym Zebraniem FOPP, wyjazd w dniu 2. 09. do Oławy na uroczystości 75. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, rozpoczęcie realizacji harmonogramu przygotowania obchodów 10. rocznicy powstania naszego stowarzyszenia w maju następnego roku, oraz podpisanie umowy o współpracy stowarzyszenia z 34. Brygadą Kawalerii Pancernej w Żaganiu, co potwierdzono przyjętą jednogłośnie stosowną Uchwałę nr 1 / 09 / 2014. Omówiono także sprawy bieżące, sprawy finansowe, pozyskanie nowych sponsorów i sympatyków stowarzyszenia, którzy wspomogą nowe wydawnictwo dokumentujące aktywność żagańskich stowarzyszeń. Omówiono także wprowadzenie strojów organizacyjnych- ich krój i kolor, oraz wyróżniki,a także zasady ich noszenia. O godz. 13.00 w Centrum Tradycji Polskich Wojsk Pancernych rozpoczęła się uroczystość podpisania porozumienia o współpracy między 34. Brygadą Kawalerii Pancernej w Żaganiu a "Stowarzyszeniem 3. pcz". W Sali Sztandarowej, w obecności kadry kierowniczej brygady i licznie przybyłych gości, porozumienie podpisał - ze strony 34. BKPanc. płk Krzysztof POKROPOWICZ, ze strony "Stowarzyszenia 3. pcz" płk rez. Stefan KOZAK. W uroczystości wziął udział poczet sztandarowy "Stowarzyszenia 3. pcz" w składzie: Antoni GRYGORCEWICZ, Tadeusz SZMAGIER oraz Edward SITNICKI, a także historyczny sztandar 22. pułku czołgów - 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich. Historia splotła sie ze współczesnością. Oprócz nas porozumienia podpisali: Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62KS Commando z Bolesławca reprezentowane przez st. chor. sztab. rez. Bogdana FIAŁKOWSKIEGO,Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu, którego przedstawicielem był dyrektor Tomasz MARCZAK oraz Zespołem Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku, z dyrektorem Sławomirem KOPYCIELEM. Ponadto płk Krzysztof POKROPOWICZ i dyrektor Zespołu Szkół Tekstylno - Handlowych w Żaganiu, Jadwiga GARGULA renegocjowali porozumienie zawarte ze szkołą w 2009 roku. Po wymianie dokumentów i okolicznościowych przemówieniach Prezes Stefan KOZAK podziękował Marianowi ŚWIĄTKOWI za osobisty udział i zaangażowanie w przygotowanie programu ZLOTU ŻOŁNIERZY GARNIZONU ŻAGAŃ. Znany żagański regionalista w sposób bardzo komunikatywny, z bardzo dużą dawką swobody i lekkości narracji podzielił się z uczestnikami ZLOTU swą bogatą wiedzą na temat Opactwa Poaugustiańskiego w którym mieści się biblioteka poaugustiańska. Posiada ona XVIII wieczny wystrój z freskami wykonanymi przez śląskiego artystę G.W. Neuenherza. Średniowieczny zbiór biblioteki został wywieziony w 1810 r. do Wrocławia. Obecnie biblioteka posiada jedną z najbogatszych w Polsce kolekcji starych ksiąg oraz globusów. Wnętrze słynie ze znakomitej akustyki dzięki specjalnie ukształtowanemu sklepieniu tzw. szeptanemu.Jest ono jednym z nielicznych znanych na świecie tzw. „sklepień szeptanych”. Osoba stojąca w jednym rogu pomieszczenia może szeptem rozmawiać z osobą stojącą po przeciwnej stronie, a pozostali nie będą tego słyszeć. Różnorodność tematów, które poruszył Marian ŚWIĄTEK świadczy o jego bardzo szerokich horyzontach historycznych, systematycznie poszerzanych o coraz nowsze wiadomości dotyczące regionu i Żagania.

Admin. Andrzej MIERNICKI