UCZCIWOŚĆ - Z TYM TRZEBA SIĘ URODZIĆ

 

 

St. chor. szt. rez. Antoni GRYGORCEWICZ były żołnierz 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich, obecnie członek naszego stowarzyszenia, znalazł i zwrócił 26 tys.złotych. Czyn godny naśladowania i propagowania w naszym społeczeństwie. Uczciwość, prawdomówność, honor i odpowiedzialność to jedne z wielu cech, które powinny cechować polskiego żołnierza. Zresztą nie tylko żołnierza. Takim był i jest nasz kolega Antoni GRYGORCEWICZ. Przez wiele lat wojskowej służby zawsze wykonywał powierzone zadania na najwyższym poziomie będąc przykładem dla przełożonych, kolegów, podwładnych i wszystkich z którymi współpracował. Sam tak wspomina czas służby:

 

"Wiele pracy mieliśmy też przy zwalczaniu klęsk żywiołowych na terenie województwa zielonogórskiego i Żagania. Ciągłe szkolenie owocowało właśnie w takich przypadkach. Niesienie pomocy ludziom i dobytkowi pozytywnie wyróżniało nas, żołnierzy - saperów 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich. Oprócz zadań typowo saperskich, pełniłem także bardzo zaszczytną i odpowiedzialną funkcję - przez 14 lat byłem sztandarowym w poczcie pułkowym. Mieć pod opieką sztandar jednostki to honor i niebywałe wyróżnienie oraz poczucie dumy ze służby w naszym pułku i Wojsku Polskim.Służbę zakończyłem 11 października 1991 r., w stopniu starszego chorążego sztabowego, na stanowisku szefa zaopatrzenia mundurowego w 34. Batalionie Łączności w Żaganiu.

Antoni Grygorcewicz

(01.07.1968 - 09.02.1986) "

Do pocztu pułkowego wyznaczano najlepszych z najlepszych. Dziś też kontynuuje wspaniałą tradycję sztandarowego. Od powstania Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich jest w poczcie sztandarowym. Najpierw z historycznym sztandarem pułkowym wypożyczonym z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie w 2007 roku, a od 18 maja 2013 roku z nowym sztandarem naszego stowarzyszenia. Wzór godny naśladowania !

Admin. Andrzej MIERNICKI


 

ŚWIĘTO NASZEJ DYWIZJI

10 września o 17.00 na Pl. im. gen. Stanisława MACZKA rozpoczęły się obchody święta 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Polową Mszę Świętą w intencji żołnierzy i pracowników wojska naszej dywizji oraz bohaterów poległych w walce o suwerenną i niepodległą Ojczyznę prowadził proboszcz Parafii Wojskowej p.w. Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego ks. kapelan ppłk Krzysztof KRUPSKI. Odbyło się także odczytanie apelu pamięci, który zakończono salwą honorową i odegraniem sygnału „Śpij kolego”. Uczczono tym samym pamięć żołnierzy 1. Polskiej Dywizji Pancernej gen. broni Stanisława Maczka i 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP, którzy oddali życie podczas II wojny światowej. Delegacje biorące udział w apelu złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Następnie Prezesi stowarzyszeń wojskowych: Stowarzyszenia 3. pcz - płk rez. Stefan KOZAK, Związku Żołnierzy WP - ppłk rez. Mieczysław KUPCZYK, Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 29. Pułku - mjr rez. Henryk BORECKI, Związku Inwalidów Wojennych RP - mjr rez. Leszek MAĆKOWIAK, Stowarzyszenia 42. pz i 11. BZ - ppłk rez. Krzysztof POLUSIK i przedstawiciel dywizji ppłk Stanisław SOKOŁOWSKI udali sie na Cmentarz Komunalny i zapalili znicze pod Pomnikiem Żołnierzy i Pracowników Wojska Garnizonu Żagań. W drugim dniu uroczystości, oprócz Prezesa płk rez. Stefana KOZAKA, sekretarza mjr rez. Andrzeja MIERNICKIEGO, wzięła udział liczna grupa członków naszego stowarzyszenia wraz z pocztem sztandarowym w składzie: Antoni GRYGORCEWICZ, Tadeusz SZMAGIER, Edward POŻERSKI. Delegacja stowarzyszenia złożyła kwiaty pod Pomnikiem Żołnierzy i Pracowników Wojska Garnizonu Żagań a następnie udali sie oni pod pomnik ZAWSZE WIERNI OJCZYŹNIE na Pl. im. 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich, gdzie złożyli wiązankę kwiatów. Prezes wręczył kol. Edwardowi POŻERSKIEMU ryngraf pamiątkowy naszego stowarzyszenia.  Główne uroczystości odbyły sie na placu w 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej. Na pamiątkę zwycięstwa Króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem żołnierze naszej dywizji obchodzą swe święto w tym dniu. Na plac przybyli licznie zaproszeni goście, wśród których byli: posłowie na Sejm i senatorowie RP, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, byli dowódcy 11. LDKPanc, żołnierze armii sojuszniczych, duchowieństwo, reprezentanci środowisk kombatanckich, stowarzyszeń wojskowych, liczni mieszkańcy miasta oraz dzieci i młodzież żagańskich szkół. Podczas tych uroczystości oddano hołd poprzednikom – żołnierzom 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP i 1. Polskiej Dywizji Pancernej, którzy zginęli na polach bitewnych Europy. To właśnie ich tradycje kultywuje nasza dywizja. Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie kompanii honorowej wystawionej przez żołnierzy 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa. Po podniesieniu flagi państwowej i odegraniu hymnu, głos zabrał generał dywizji Jarosław MIKA, który w imieniu swoim i żołnierzy powitał wszystkich przybyłych. Następnie żołnierze i pracownicy wojska otrzymali nominacje na wyższe stopnie wojskowe, a także medale i odznaczenia państwowe oraz resortowe. Bardzo miłym akcentem było złożenie życzeń przez dowódcę dywizji gen. bryg. w st. spocz. Edwardowi ŁAŃCUCKIEMU - Prezesowi Ogólnopolskiego Klubu Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP. Okazją była 90. rocznica urodzin generała, która przypadała w dniu święta dywizji. Salwą z armat przeciwlotniczych uczczono wszystkich polskich żołnierz poległych na frontach II wojny światowej oraz poległych podczas misji ONZ i stabilizacyjnych z jednostek naszej dywizji. Trębacz odegrał "Śpij kolego". Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów oraz pokaz sprzętu będącego na wyposażeniu dywizji. Prezes płk rez. Stefan KOZAK wręczył dowódcy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen. dyw. Jarosławowi MIKA medal pamiątkowy stowarzyszenia oraz złożył życzenia Generałowi, podległym mu żołnierzom i pracownikom wojska. Wyróżnieni medalem stowarzyszenia zostali także: Starosta żagański Pani Anna MICHALCZUK i Burmistrz Żagania Pan Daniel MARCHEWKA. Mjr dr rez. Wiesław CHŁOPEK otrzymał ryngraf dywizyjny za okazane wsparcie i pomoc przy organizacji ZLOTU ŻOŁNIERZY GARNIZONU ŻAGAŃ. Następnie odbyło sie Walne Zebranie Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków. Prezes gen. bryg. rez. Zbigniew SZURA złożył sprawozdanie z działalności za ostatnią kadencję zarządu. W sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności zarządu, przedstawionego przez Przewodniczącego ppłk rez. Mieczysława KUPCZYKA złożono wniosek końcowy o udzielenie absolutorium zarządowi. Następnie odbyły sie wybory władz FOPP. Prezesem na następną kadencję wybrano gen. bryg. rez. Zbigniewa SZURĘ, wiceprezesami zostali płk w st. spocz. Eugeniusz PRACZUK i James JURCZYK, sekretarzem płk rez. Waldemar KOTULA, z-cą sekretarza ppłk rez. Krzysztof POLUSIK, członkiem mjr rez. Henryk BORECKI. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został ppłk Stanisław SOKOŁOWSKI, v-ce przewodniczącym ppłk rez. Marian POPRAWSKI, sekretarzem komisji ppłk w st. spocz. Bogdan SZTUBA, członkami - Leszek MAĆKOWIAK, Marian SPYCHAŁA i Franciszek GOLIK. Walne Zebranie przyjęło zamierzenia do realizacji na 2015 rok.

Admin. Andrzej MIERNICKI