NOWY WYMIAR…

Od marca tego roku wszystkie pomysły nabrały nowego kształtu i weszły w nowy wymiar ich realizacji. Departament Wychowania i Promocji Obronności ogłosił wyniki Otwartego Konkursu Ofert z dnia 19 listopada 2013 r. które zostały rozpatrzone pozytywnie i otrzymały dotację na realizację zadania publicznego. Wśród bardzo wielu była też oferta Stowarzyszenia byłych żołnierzy 29. PUŁKU. Oferta organizacji Zlotu Żołnierzy Garnizonu Żagań z okazji „70. Rocznicy powstania 29. Pułku Piechotyi 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego” zarejestrowana pod numerem ewidencyjnym 345 001 uzyskała dofinansowanie w wysokości 11.850,00 zł. Wszystkie prace związane z realizacją tego zadania zostaną zakończone do 15 maja tego roku. Bardzo wydatnej pomocy udzieliły stowarzyszenia: Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego oraz nowopowstałe - 21 stycznia 2014 r.       - Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 11. Batalionu Dowodzenia. Należy też wymienić Urząd Miasta Żagań i osobiste zaangażowanie Burmistrza Pana Daniela MARCHEWKI oraz Starosty Powiatu Żagańskiego Pani Anny MICHALCZUK. W dotychczasowej historii działalności społecznej jest to pierwsza tak szeroka inicjatywa gromadząca we wspólnym działaniu tyle organizacji pozarządowych. Jednak nie u wszystkich inicjatywa ta znalazła poparcie i dlatego niektórzy do dziś nie podjęli decyzji o wsparciu zadania. W dotychczasowej działalności stowarzyszenia realizowały zadania na rzecz                11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej ale tylko samodzielnie, i tak: Stowarzyszenia byłych żołnierzy 29. PUŁKU realizowało jedno zadanie, Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich zrealizowało 4 zadania. Federacja Organizacji Polskich Pancerniaków też jedno. Dopiero w tym roku połączone siły czterech organizacji realizują swoje zadanie przy współfinansowaniu Ministerstwa Obrony Narodowej. Inicjatywa która zrodziła sie na V Zjeździe "Stowarzyszenia 3. pcz" w 2013 roku doczeka sie realizacji przez tak wspaniałe gremium.

 Z

Admin. Andrzej MIERNICKI


 

 

Święto 34. Brygady Kawalerii Pancernej

 W ramach święta o godz. 900 , w Kościele Garnizonowym w Żaganiu, rozpoczęła się Msza Święta za żołnierzy i pracowników wojska      34. BKPanc. Wśród licznie przybyłych byli: dowódca 11. LDKPanc. gen. bryg. Jarosław MIKA, b. d-ca 34. BKPanc. gen. bryg. Andrzej SOBIERAJ, Burmistrz Żagania Daniel MARCHEWKA, Starosta Żagański Anna MICHALCZUK,Wójt Tomasz NIESŁUCHOWSKI, V-ce Prezes Klubu Kombatanta 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego płk w st. spocz. Eugeniusz PRACZUK, Prezes FOPP gen. bryg. rez. Zbigniew SZURA, Wanda i Mariusz, dzieci śp. gen. broni Tadeusza BUKA, Prezesi stowarzyszeń: 3. pcz płk rez. Stefan KOZAK,  29. pcz mjr rez. Henryk BORECKI, 42. pz i 11. BZ, ppłk rez. Krzysztof POLUSIK, ZŻWP ppłk rez. Mieczysław KUPCZYK, dowódcy jednostek Garnizonu Żagań, władze samorządowe oraz zaproszeni goście. W uroczystości wziął udział poczet sztandarowy Stowarzyszenia 3. pcz w osobach: Antoni GRYGORCEWICZ, Tadeusz SZMAGIER, Edward POŻERSKI. Po uroczystej mszy odbyło się zakończenie IV Sztafety Pamięci poświęconej tragicznie zmarłemu generałowi. Sztafeta przebiegła trasę około 500 km ze Spały do Żagania gdzie gen. broni Tadeusz BUK dowodził 34. BKPanc. Następnie centralne uroczystości święta brygady przeniosły się na Skwer Pancerniaka. Po wciągnięciu flagi na maszt w asyście kompanii honorowej, odczytano rozkazy o wyróżnieniu kadry i pracowników wojska. Wśród wyróżnionych byli także nasi zasłużeni. Minister Obrony Narodowej decyzją Nr 2808 / Kadr z dnia 25 listopada 2013 roku, w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej, niżej wymienionym członkom naszego stowarzyszenia nadał: Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju dla kol. Tadeusza WOŁOSZYNA oraz Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju dla kol. Janiny FAJGER. Po przemowach, prowadzący narrację, szef sekcji wychowawczej brygady, mjr Ryszard PIŁAT zapowiedział rozpoczęcie Apelu Pamięci Oręża Polskiego. Kompania honorowa wykonała salwę honorową, po czym delegacja złożyła wieńce pod pomnikiem gen.  Stanisława MACZKA i czołgistów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego. Następnie odegrano Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego, po czym dowódca uroczystości, szef sztabu brygady, ppłk Zbigniew ŚLIŻEWSKI zameldował zakończenie uroczystego apelu z okazji święta 34. BKPanc.

Admin. Andrzej MIERNICKI