KLUB WOJSKOWY 11. LDKPANC. ZAPRASZA !!!

 

 

Admin. Andrzej MIERNICKI


 

 

U kolegów z 29. pcz

Dnia 11 kwietnia 2014 roku o godz. 17.00 rozpoczęło się, w Klubie Wojskowym 11. LDKPanc., zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia byłych żołnierzy 29. PUŁKU. Na zebranie przybyło 25 członków stowarzyszenia w tym: gen. bryg. rez. Zbigniew SZURA-były dowódca 11.LDKPanc, płk rez. Stefan KOZAK - Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich, płk rez. Lesław KOWALSKI - były dowódca 29. pułku czołgów średnich. Zaproszono też st. chor. szt. rez. Zbigniewa BARSKIEGO - Prezesa nowopowstałego Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 11. batalionu dowodzenia. Gospodarz spotkania - Prezes Henryk BORECKI przedstawił zebranym zrealizowane zadania oraz zapoznał z harmonogramem do wykonania w najbliższym czasie. Najważniejsze to: wydanie albumu poświeconego 29. pułkowi oraz organizacja Zlotu żołnierzy garnizonu Żagań który odbędzie sie w dniach 13 -14 czerwca 2014 r. Prace nad tym przedsięwzięciem zmierzają do szczęśliwego zakończenia i wymagają tz. "ostatniego szlifu". Przyjęto stosowne uchwały mające zapewnić zrealizowanie wytyczonych celów. Foto galeria dzięki zdjęciom kol. Jana KOZIŃCA.

 Admin. Andrzej MIERNICKI