Święto Stowarzyszenia 42. pz i 11. BZ

2 maj 2015 r. był drugim dniem uroczystych obchodów 70. rocznicy powstania 42. Pułku Zmechanizowanego im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego i 20. rocznicy powstania 11. Brygady Zmechanizowanej. Rozpoczął się od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na Grobie Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu Komunalnym w Żarach. O godz. 10.00 Biskup Pomocniczy, Senior Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Paweł Socha odprawił w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Mszę za żołnierzy i pracowników wojska 42. pułku zmechanizowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej. Podczas mszy poświęcono sztandar Stowarzyszenia 42. pcz i 11. BZ. Następnie uczestnicy mszy z orkiestrą i kompanią honorową na czele przemaszerowali ulicami miasta przed Ratusz Miejski. Wśród zaproszonych gości byli: dowódca 11. LDKPanc - gen. dyw. Jarosław Mika, byli dowódcy dywizji - gen. bryg. rez. Aleksander Bortnowski i gen. bryg. rez. Zbigniew Szura, byli dowódcy 42. pz - gen. dyw. rez. Stanisław Nowakowicz i gen. dyw. rez. Marek Samarcew. Liczne grono gości stanowili przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele Policji i Straży Pożarnej, byli żołnierze i pracownicy wojska, młodzież szkolna, członkowie organizacji kombatanckich i stowarzyszeń wojskowych. Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich reprezentował prezes - płk rez. Stefan Kozak, sekretarz - mjr w st. spocz. Andrzej Miernicki oraz poczet sztandarowy Stowarzyszenia 3. pcz - Pani Janina Fajger, mł. chor. rez. Tadeusz Szmagier i st. chor. szt. w st. spocz. Edward Pożerski. Kompanię honorową z pocztem sztandarowym wystawiła 34. BKPanc. z Żagania. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra wojskowa 11. LDKPanc. Po odczytaniu aktu ufundowania i wręczenia nastąpiło symboliczne wbicie gwoździ w drzewce sztandaru. Rodzice Chrzestni Pani Maria Kiejsa i ppłk w st. spocz. Kazimierz Buchanter przekazali sztandar dowódcy dywizji, który został wręczony prezesowi Stowarzyszenia 42. pz i 11. BZ - ppłk. rez. Krzysztofowi Polusikowi. Prezes po ucałowaniu płatu sztandaru przekazał go dla pocztu sztandarowego w składzie - dowódca pocztu mjr rez. Marek Split, sztandarowy st. chor. szt. rezerwy Edward Bandura i asysta st. chor. szt. Mirosław Stachowski. Nastąpiła prezentacja sztandaru licznie zgromadzonej publiczności. Uroczystość zakończono zrobieniem wspólnego zdjęcia pamiątkowego.

Admin. Andrzej Miernicki