18.02.2014 r. Posiedzenie Zarządu "Stowarzyszenia 3. pcz"

     Posiedzenie Zarządu otworzył kol. Wojciech SAYNA pod nieobecność kol. Stefana KOZAKA przedstawiając porządek zebrania, który jednogłośnie przyjęto. W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Zarządu. Pierwszym punktem było omówienie naszego Spotkania Noworocznego w którym uczestniczyło 60 osób. Spotkanie, wraz z poszerzonym posiedzeniem Zarządu, zbiegło się z innym ważnym wydarzeniem jakim była 55 rocznica wręczenia pułkowi sztandaru w dniu 18 stycznia 1955 r. Spotkanie przebiegło zgodnie z ustalonym porządkiem. Informacje dotyczące zadań w 2014 r. znalazły pełne poparcie naszych członków. Kol. Wojciech SAYNA poinformował Zarząd o przebiegu uroczystego przekazania sztandaru wraz z dowodzeniem 11. LDKPanc.przez gen. dyw. Janusza ADAMCZAKA dla gen. bryg. Jarosława MIKI. Z ramienia naszego stowarzyszenia udział wzięli obydwaj zastępcy Prezesa. Kol. Janina FAJGER przekazała informację o rozliczeniach finansowych dokonanych za spotkanie Noworoczne. Należności pokryto ze składek uczestników spotkania. Żadnych zobowiązań ani nadwyżki nie było - rozliczono wszystko zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Przypomniano także iż od tego roku składka roczna wynosi 25 zł. Kol. Wojciech SAYNA i kol. Tadeusz WOŁOSZYN poinformowali o uroczystości pogrzebowej naszego kol. Witolda PETZLA. Wzięło w niej udział około 22 członków i poczet sztandarowy Stowarzyszenia    w składzie: Antoni GRYGORCEWICZ, Tadeusz SZMAGIER i Edward POŻERSKI. Przyjęto jedną uchwałę  – patrz uchwała nr:      1 / 02 / 2014. Poinformowano zebranych o postępach przy organizacji I Zlotu. Komitet Organizacyjny przyjął proponowany harmonogram do konsultacji w swoich stowarzyszeniach. Zaakceptowano, obniżone koszty GRANIT Strzegom S. A. wykonania postumentu, przez Zarządy i sponsorów do których wystosowano pisma ze szczegółowym harmonogramem i kosztorysem. Sekretarz poinformował o zakończeniu wykonania dokumentacji zbiorczej za 2013 r. Zatwierdzony bilans za poprzedni rok zdano do Urzędu Skarbowego. Przypomniano o czekających nas  uroczystościach: Wielka Ucieczka,        Święto 34. BKPanc i wręczenie pozostałych medali naszym członkom. Jeszcze raz ponowiono apel do wszystkich członków    i sympatyków o wypożyczenie pamiątek z lat służby w kontekście ekspozycji w Centrum Tradycji Polskich Wojsk Pancernych z okazji 70. rocznicy powstania 1. Korpusu Pancernego i 70. rocznicy powstania 29. pcz. Po posiedzeniu Zarząd wziął udział w uroczystościach 69. rocznicy walk o Żagań organizowanych na Pl. gen. St. MACZKA przez Burmistrza Żagania Daniela MARCHEWKĘ. Stan członków na dzień: 18. 02. 2014 r. – 112 osób.

 

Admin. Andrzej MIERNICKI 


 

 

NOWY DOWÓDCA 11. LUBUSKIEJ DYWIZJI KAWALERII PANCERNEJ

 

0 

 

      W dniu dzisiejszym gen. dyw. Janusz ADAMCZAK przekazał sztandar wraz z dowodzeniem 11. Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej dla gen. bryg. Jarosława MIKI. Dywizją dowodził od 17 listopada 2011 r. Uroczystość odbyła się o godzinie 12.00    w Pałacu Książęcym w Żaganiu i zgromadziła przedstawicieli władz administracyjnych, samorządowych, dowódców, szefów  i komendantów jednostek i instytucji wojskowych, organizacji pozarządowych i środowisk kombatanckich, byłych  dowódców 11. Dywizji Kawalerii Pancernej. Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich reprezentowali zastępcy Prezesa kol. kol. Wojciech SAYNA wraz z kol. Tadeuszem WOŁOSZYNEM. Nowemu dowódcy przekazali życzenia pomyślności oraz sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

     Nowy dowódca urodził się w 1962 r. W 1985 r. ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Pancernych w Poznaniu. Po ukończeniu szkoły oficerskiej służył w jednostkach wojskowych 5. Dywizji Pancernej w Gubinie. Pełnił służbę na stanowiskach od dowódcy plutonu do dowódcy batalionu czołgów w Słubicach i w Kożuchowie. Po ukończeniu w 1993 r. Akademii Obrony Narodowej, został wyznaczony na stanowisko służbowe w Inspektoracie Szkolenia w Zarządzie Ogólnym Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W 1997 r. rozpoczął wykonywanie zadań służbowych w Dowództwie Wojsk Lądowych, kolejno jako starszy oficer operacyjny, szef Wydziału Planowania i Analiz Ekonomicznych, szef Oddziału Planowania, zastępca szefa Zarządu Planowania Rozwoju Wojsk Lądowych. W 2007 r. uczestniczył w VIII zmianie PKW Irak, gdzie wykonywał zadania jako asystent dowódcy dywizji. Po powrocie z misji ukończył studium podyplomowe polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej, a w 2008 roku objął obowiązki dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód. Decyzją Ministra Obrony Narodowej 16 lutego 2011 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej a 7 czerwca 2013 roku objął stanowisko zastępcy dowódcy - szef sztabu 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Admin. Andrzej MIERNICKI 

Foto: Wojciech SAYNA