ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 

Admin. Andrzej Miernicki


 

20 lat 34. Brygady Kawalerii Pancernej

24 kwietnia o godz. 8. 30 Mszą św. w Kościele Garnizonowym p.w. Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego rozpoczęły się obchody 20. rocznicy powstania 34. Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego w Żaganiu. Mszę św., w intencji żołnierzy i pracowników wojska, od­prawił proboszcz Parafii Wojskowej ks.ppor.Krzysztof Ziobro. Po mszy, przy pomniku ś.p. gen. broni Tadeusza Buka nastąpiło zakończenie sztafety Spała-Żagań. Sztafeta w składzie: kpt. Tomasz Siemion, ppor. Michał Sasinowski, sierż.Krzysztof Jaworski i zabezpieczający sztafetę st. chor. szt. Wojciech Ziółkowski są z 34BKPanc. Sztab 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej reprezentuje st. chor. szt. Mirosław Stachowski a 11. batalionu dowodzenia kpr. Aneta Czekan. 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego reprezentuje szer. Przemysław Rachtan. W dniach 11 - 24 kwietnia pokonali trasę ze Spały do Żagania, mierzącą blisko 450 km. W ten sposób, już po raz piąty, uczczono pamięć o poległym w katastrofie smoleńskiej dowódcy Wojsk Lądowych, gen. Buku, byłym dowódcy żagańskiej brygady. Wśród witających nie zabrakło najbliższej rodziny Generała, córki Wandy oraz syna Mariusza. Kpt. Tomasz Siemion złożył dowódcy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, gen. bryg. Jarosławowi Mice, meldunek o wykonaniu zadania. Główne uroczystości odbyły sie na Pl. Gen. Maczka. Wśród zaproszonych byli: przedstawiciel MON gen. dyw. Mirosław Różański, dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen. dyw. Jarosław Mika, byli dowódcy dywizji gen. bryg. rez. Aleksander Bortnowski i gen. bryg. rez. Zbigniew Szura, byli dowódcy 34. BKPanc. gen. bryg. rez. Andrzej Sobieraj oraz pierwszy dowódca brygady płk rez. Andrzej Solnica, v-ce Prezes Klubu Kombatanta 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego płk w st. spocz. Eugeniusz Praczuk, przedstawiciele władz samorządowych, Policji, Straży, samorządowcy, młodzież, żołnierze i pracownicy wojska. Byli także weterani i kombatanci, przedstawiciele stowarzyszeń i kół wojskowych. Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich reprezentowali: poczet sztandarowy w składzie: Janina Fajger, Tadeusz Szmagier i Edward Pożerski, prezesi Stefan Kozak i Jan Rzepka, Andrzej Miernicki, Dariusz Gierczak - dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego w Zielonej Górze,  Mieczysław Kupczyk, Bogdan Sztuba i wielu innych. Po wciągnięciu flagi na maszt w asyście kompanii honorowej, odczytano rozkazy o wyróżnieniu kadry i pracowników wojska. Apel Pamięci odczytał kpt. Tomasz Siemion. Oddano salwę honorową. Kompania honorowa zaprezentowała pokaz "musztry paradnej" zwieńczonej salwą z broni osobistej. Na zakończenie złożono kwiaty pod pomnikiem. Spotkanie dowódcy z zaproszonymi gośćmi, żołnierzami, pracownikami wojska, "20 lat minęło" odbyło się w Klubie Wojskowym 11. LDKPanc. Dowódca brygady, płk Krzysztof Pokropowicz, nagrodził przyjaciół brygady za pomoc i owocną współpracę. Wśród wyróżnionych znaleźli sie nasi koledzy, płk rez. Stefan Kozak i mjr w st. spocz. Andrzej Miernicki. Narrację podczas uroczystości zapewnił kpt. Tomasz Rylich. Organizatorami uroczystości byli: dowódca brygady płk Krzysztof Pokropowicz, przewodnicząca organizacji Rodzina Wojskowa Pani Urszula Dydo oraz Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich które w ramach złożonej oferty 414 002 uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania publicznego. Obsługę cateringowa spotkania "20 lat minęło" zabezpieczyła znakomita obsługa z "Willa Park".

Admin. Andrzej Miernicki