WIGILIA W 11. LDKPANC

22 grudnia br. żołnierze i pracownicy wojska dowództwa i sztabu 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III SOBIESKIEGO, spotkali się w Klubie Wojskowym aby przy wigilijnym stole złożyć sobie życzenia świąteczne oraz przełamać się opłatkiem. Słowo "wigilia" pochodzi z języka łacińskiego i oznacza czuwanie. Codzienna służba wojskowa w obronie granic RP to nic innego jak codzienne czuwanie nad bezpieczeństwem nas wszystkich w obrębie granic Rzeczypospolitej. Na dzisiejszą uroczystość przybyli: byli dowódcy dywizji, dowódcy jednostek, przedstawiciele władz wojewódzkich, władz miejskich z Żagania i Bolesławca, harcerze, byli żołnierze i pracownicy wojska, przedstawiciele stowarzyszeń wojskowych, przedstawiciele Policji i Straży Pożarnej, duchowieństwo. Dowódca dywizji, gen. dyw. Jarosław MIKA, złożył wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne, życząc żołnierzom i pracownikom wojska oraz ich rodzinom aby nowy 2015 r. przyniósł im wiele radości i zadowolenia tak w życiu osobistym jak i zawodowym. Ksiądz major Władysław JASICA, pobłogosławił tradycyjnych dwanaście potraw oraz odczytał list Biskupa Polowego Wojska Polskiego, Józefa GUZDKA skierowany do żołnierzy. Żagańscy harcerze przekazali na ręce dowódcy dywizji betlejemskie światełko pokoju. Spotkanie uświetnił występ solistów Klubu Wojskowego którzy zaśpiewali kolędy. Wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest najbardziej uroczystym wśród dni Świąt Bożego Narodzenia. Taki właśnie klimat miało tegoroczne spotkanie.

Admin. Andrzej MIERNICKI


 

 

WIGILIJNY ZARZĄD

22 grudnia 2014 r.o godz. 11.00, w bibliotece Klubie Wojskowym 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu odbyło się posiedzenie Zarządu "Stowarzyszenia 3. pcz". W posiedzeniu udział wzięli: Prezes - Stefan KOZAK, Prezes Honorowy - Jan RZEPKA, z-ca Prezesa - Tadeusz WOŁOSZYN, skarbnik - Janina FAJGER, sekretarz - Andrzej MIERNICKI, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan PINDRAL oraz Tadeusz SZMAGIER. Omówione sprawy to: finanse stowarzyszenia, Spotkanie Noworoczne w dniu 23. 01. 2015 r., przygotowania do VI Zjazdu 9 maja 2015 r. z okazji X rocznicy powstania stowarzyszenia. Sekretarz przedstawił nowe kalendarze 2015 dla członków stowarzyszenia, które zostaną im wręczone podczas spotkania. Zapoznano zebranych z tematyką rozmów przeprowadzonymi z władzami samorządowymi a dotyczącymi współpracy w 2015 roku. Przydzielone poszczególnym członkom zadania są w realizacji i zostaną zakończone zgodnie z przyjętym harmonogramem. Została przyjęta formuła naszego VI Zjazdu, która już jest w realizacji. Zatwierdzono symbole graficzne X rocznicy stowarzyszenia które będą umieszczane na materiałach promocyjnych w 2015 r. Być może, że do współpracy przy naszych obchodach zostaną zaproszone inne organizacje na zasadzie rewanżu lub nowej przyszłej współpracy. Zostały przyjęte trzy uchwały: stanu ewidencyjnego, wydatkowania środków finansowych oraz wyróżnień. Zdecydowano także o wysłaniu życzeń świątecznych i kalendarzy 2015 dla byłych dowódców 3. pcz: gen. broni w st. spocz. Edmunda BOŁOCIUCHA i płk w st. spocz. Mariana KAPAŁY oraz dla płk w st. spocz. Eugeniusza PRACZUKA. Przyjęto także szczegółowe ustalenia dotyczące udziału sztandaru stowarzyszenia w uroczystościach. Prezes płk rez. Stefan KOZAK złożył uczestnikom zebrania świąteczne życzenia oraz życzył, aby ich Wigilia nacechowana była pozytywnymi emocjami oczekiwania na wielkie, cudowne wydarzenie jakim jest święto Narodzenia Bożego, które jest  jednocześnie niepowtarzalnym świętem rodzinnym.

Admin. Andrzej MIERNICKI