9. ROCZNICA UTWORZENIA "STOWARZYSZENIA 3. PCZ"

W czerwcu 2003 roku po raz pierwszyppłk Stefan KOZAK złożył kilku kolegom propozycję utworzenia stowarzyszenia, które skupiałoby osoby związane z rozformowanym w 1989 roku 3. Drezdeńskim Pułkiem Czołgów Średnich. Wielokrotnie podejmowane próby poszukiwania chętnych do współpracy w zorganizowaniu takiej organizacji nie przyniosły efektu. Dopiero na początku 2005 roku prace nabrały przyśpieszenia i w dniu 26 listopada, w Klubie Garnizonowym w Żaganiu, odbyło się zebranie założycielskie „Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich ”.W spotkaniu uczestniczyły 32 osoby. Zebranie otworzył kol. Tadeusz WOŁOSZYN, który przedstawił ideę utworzenia i funkcjonowania stowarzyszenia. Na Przewodniczącego Zebrania Założycielskiego wybrano kol. Tadeusza WOŁOSZYNA, a na Protokolanta kol. Andrzeja MIERNICKIEGO. Następnie wybrano Komitet Założycielski Stowarzyszenia w skład którego weszli w/w wymienieni. Kolejnym ważnym etapem było przedstawienie celów i zadań Stowarzyszenia oraz omówienie projektu Statutu Stowarzyszenia. Po merytorycznej dyskusji przyjęto projekt Statutu, wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz przyjęto uchwałę o sposobie reprezentacji stowarzyszenia. Zatwierdzono także Regulamin Komisji Rewizyjnej. Podjęto też decyzję, że I Zjazd „Stowarzyszenia 3. pcz” odbędzie się 13 maja 2006 r. Zaakceptowano wzór deklaracji, na podstawie której będą przyjmowani członkowie. Wybrano trzy wzory ryngrafu i miniaturki upamiętniających pułk, z których jeden ma wybrać i zatwierdzić Zarząd. Ustalono też potrzebę wystąpienia o zgodę na utworzenie siedziby Stowarzyszenia przy JW 2649 - 11. batalionie remontowym. Zatwierdzono nazwę: „Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich” - w skrócie „Stowarzyszenie 3. pcz”. Uchwalono, że władzami Stowarzyszenia, zgodnie ze statutem, będzie pięcioosobowy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna w liczbie 3 osób. Na Prezesa Zarządu wybrano kol. Jana RZEPKĘ, zastępcami prezesa zostali kol.: Stefan KOZAK i Tadeusz WOŁOSZYN, na skarbnika powołano Henryka WAWRZYNIAKA, a na sekretarza - Andrzeja MIERNICKIEGO. Wybrano skład Komisji Rewizyjnej: przewodniczący Jan PINDRAL, członkowie: Jan SIEPIETOWSKI oraz Antoni BUDZIŁŁO. Na liście założycieli Stowarzyszenia znalazło się 15 osób. Zebranie założycielskie postanowiło, że składka członkowska od roku 2006 będzie wynosiła 20 zł rocznie, jednorazowe wpisowe 30 zł. Z przyszłymi celami i zadaniami stowarzyszenia zapoznał zebranych kol. Stefan KOZAK. Zebrani jednogłośnie zobowiązali Komitet Założycielski do przygotowania i złożenia niezbędnych dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym w celu rejestracji. 1 lutego 2006 roku Komitet w składzie: Przewodniczący Komitetu - Tadeusz WOŁOSZYN, Protokolant - Andrzej MIERNICKI razem z Prezesem Janem RZEPKĄ, złożyli w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Kożuchowska 8, komplet wymaganych przez prawo dokumentów z Zebrania Założycielskiego w celu rejestracji naszego Stowarzyszenia. Dnia 27 lutego 2006 roku, sędzia sądu rejonowego Katarzyna KIJOWSKA na posiedzeniu niejawnym, po rozpatrzeniu sprawy ZG.VIII NS - REJ. KRS/001091/06/379, postanawia:wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem KRS: 0000251866 - "STOWARZYSZENIE ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW WOJSKA 3. DREZDEŃSKIEGO PUŁKU CZOŁGÓW ŚREDNICH". Urząd Statystyczny Oddział w Żaganiu nadał nam REGON nr. 080151946 a Urząd Skarbowy nadał stowarzyszeniu NIP: 924-183-25-11. Stowarzyszenie na dzień 26 listopada liczy 111 członków.

CO W PRASIE PISZCZY ..

Admin. Andrzej MIERNICKI


 

 

1918 - 2014

Członkowie Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich wraz ze swym pocztem sztandarowym w składzie: Antoni GRYGORCEWICZ, Edward POŻERSKI oraz Tadeusz SZMAGIER, wzięli udział w żagańskich obchodach 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Msza św. w intencji Ojczyzny rozpoczęła sie o godz. 9.00 w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żaganiu. Dalsze uroczystości odbyły sie na Skwerze Sybiraków przed pomnikiem Zesłańców Sybiru. Obchody zostały zorganizowane przez Burmistrza Miasta Żagań Daniela MARCHEWKĘ, Radę Miasta Żagań oraz dowódcę 11. LDKPanc. gen. dyw. Jarosława MIKĘ. Wśród uczestników obecni byli: Prezes Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków gen. bryg. rez. Zbigniew SZURA oraz dowódca 11. Batalionu Dowodzenia im. gen. broni Zygmunta SADOWSKIEGO ppłk Dariusz LESIUK. Zdjęcia wykonane przez kol. Edwarda POŻERSKIEGO.

Zdjęcia wykonał i udostępnił Jan MAZUR

Admin. Andrzej MIERNICKI