PRASOWE ECHA ZLOTU

 

Admin: Andrzej MIERNICKI


 

 

 

 

ZLOT ŻOŁNIERZY GARNIZONU ŻAGAŃ

             13 czerwca o godz.9.30 uroczystą mszą świętą w intencji żołnierzy i pra­cowników wojska  1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP i 29. Pułku Piechoty oraz organizatorów zlotu - Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 29. Pułku, Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich, Związku Żołnierzy WP oraz Stowarzyszenia 11. bdow - rozpoczął się Zlot Żołnierzy Garnizonu Żagań. Mszę św. od­prawił proboszcz Parafii Wojskowej pw. Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego w Żaganiu ks. kapelan ppłk Grzegorz KRUPSKI. Następnie pod tablicą upamięt­niającą 22. pcz i 3. pcz oraz „pułkowym" po­mnikiem stojącym na PI. im. 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich zostały zło­żone wiązanki kwiatów. Następnym etapem uroczystości była zbiórka na Skwerze Czołgisty zorganizowana dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu dowódcy dywizji 11. LDKPanc gen. bryg. Jarosława MIKI, żołnierzy i pracowników oraz 34. BKPanc.

          W ceremonii udział wzięły: Starosta Powiatu Żagańskiego Anna MICHALCZUK, Burmistrz Miasta Żagań Daniel Marchewka, przedstawiciel dowódcy dywizji ppłk Stanisław SOKOŁOWSKI, byli dowódcy 11. Dywizji: prezes FOPPanc gen. bryg. rez. Zbi­gniew SZURA, gen. dyw. rez. Janusz ORNATOWSKI, gen. dyw. rez. Adam RĘBACZ, w zastępstwie dowódcy 34. BKPanc płk Wiesław MARSZAŁEK, dowódca 11. bdow ppłk Dariusz LESIUK,wiceprezes Ogólnopolskiego Klubu Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP płk w st. spocz. Eugeniusz PRACZUK, prezesi spółek, władze gminne oraz wielu innych znamienitych gości. Na uroczystość przybyli także byli żołnierze, pracownicy wojska, weterani i kombatanci oraz ich rodziny. Razem wzięło udział około 300 osób, w tym 50 gości, 70 żołnierzy i pracowników wojska oraz 120 człon­ków i sympatyków stowarzyszeń, którzy przyjechali z Warszawy, Wrocławia, Poznania, Sanoka, Zielonej Góry, Legnicy, Żar, Żagania, Kudowy Zdrój, Nysy, Krosna Odrzańskiego, Gliwic, Katowic, Głogowa, Bydgoszczy, Ostrowa Wlkp., oraz Drzonkowa. Uroczystość odbyła się zgodnie z Ceremoniałem Woj­skowym, w której udział wziął poczet sztandarowy 10. BKPanc wraz z kompanią honorową oraz orkiestra wojskowa.

         Dowódcą uroczystości był mjr Ja­nusz FAJGER. Po złożeniu meldunku, wciągnięciu flagi państwowej na maszt i ode­graniu hymnu Wojciech SAYNA odczytał akty mianowania na kolejne stopnie wojskowe przyznane żołnierzom w stanie spoczynku i rezerwy. Andrzej MIERNICKI został mianowany na stopień majora przez Ministra Obrony Narodowej z dniem 3 maja 2014 r. Awanse na kolejne stopnie wojskowe, w korpusie podoficerskim, otrzymali między innymi: Zdzisław GOŁĘBIOWSKI, Antoni GRYGORCEWICZ, Tadeusz SZMAGIER, Edward SITNICKI, Jan BARTYZEL, Józef SZMIDT, Lech BARAŃSKI, Stanisław KOWALSKI, Mieczysław JASIŃSKI i wielu innych. Następnie Leszek MACKOWIAK, w imieniu Związku Inwalidów Wojennych RP, wręczył pamiątkowy „Krzyż Jubileuszowy 95-lecia ZIW RP" Władysławowi KRONENBERGEROWI, Janowi RZEPCE, Tadeuszowi WOŁOSZYNOWI I Stefanowi KOZAKOWI. Ponadto zlotowymi ryngrafami pamiątkowymi wyróżniono m. in.: burmistrza Daniela MARCHEWKĘ, starostę Annę MICHALCZUK, Dariusza GIERCZAKA, gen. dyw. rez. Janusza ORNATOWSKIEGO, gen. dyw. rez. Adama RĘBACZA, płk. Eugeniusza PRACZUKA. Uroczystości na Skwerze Czołgisty zakończył Apel Pamięci Oręża Polskiego. Kompania honorowa oddała salwę honorową, po czym delegacja Zlotu złożyła wieńce pod pomnikami generała Stanisława Maczka i czołgistów 1.Drezdeńskiego Korpusu Pancernego. Następnie odegrano Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego i wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie.

        Kulminacyjnym punktem Zlotu było odsłonięcie i poświęcenia pomnika „Żołnierzom i Pracownikom Wojska Żagańskich Jednostek WP". Pomnik powstał dzięki dużemu zaangażowaniu burmistrza Daniela MARCHEWKI, starosty Anny MICHALCZUK, MPOiRD, Granit STRZEGOM S. A. oraz darczyńcom - członkom stowarzyszeń, byłym żołnierzom i pracownikom wojska. Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonał mjr w st. spocz. Jan NIECIECKI (najstarszy żołnierz 29. Pułku Czołgów), któremu asystowali: ppłk w st. spocz. Władysław KRONENBERGER (żołnierz 22. Pułku Czołgów), płk w st. spocz. Julian DYRKACZ (przedstawiciel Związku Żołnierzy WP) oraz prezesi żagańskich stowarzyszeń - organizatorów zlotu. Pomnik poświęcił ks. kapelan ppłk Grzegorz KRUP­SKI. Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Daniel MARCHEWKA. Delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów.

       O godz.14.00,w Sali Kryształowej Żagańskiego Pałacu odbyło się spotkanie uczestników Zlotu. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: w imieniu dowódcy 11. LDKPanc ppłk Stanisław SOKOŁOWSKI, gen. dyw. rez. Adam RĘBACZ oraz burmistrz Daniel Marchewka, który w bardzo ciepłych słowach podziękował prezesom zaangażowanych stowarzyszeń i związków oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wsparli to wspaniałe przedsięwzięcie. Później prezesi wyróżnili gości oraz najaktywniejszych członków swoich organizacji, dziękując w ten sposób za osobiste zaangażowanie na rzecz propagowania środowiska wojskowego. Spotkanie uświetniły występy zespołu folklorystycznego, dzieci i młodzieży z Brzeźnicy oraz zespołu „Czarne Pantery” działającego przy Klubie Wojskowym 11. LDKPanc.

         O godz. 19. 00. w Ho­telu „Willa Park”, Haliny i Jana OKAPCÓW, rozpoczęło się spotkanie towarzyskie, które miało formę grilla. Oprócz wrażeń kulinarnych były koleżeńskie rozmowy, wspomnienia z okresu wspólnej służby i pracy dla dobra jednostek, tych dobrych i wesołych a nawet smutnych przerywane wspaniałą zabawą przy muzyce trwającą do późnych godzin wieczornych. Tego dnia nowymi członkami Stowarzyszenia 3.dpczśr zostały: Zbigniew KAWAŁKO i Zbigniew PODEDWORNY. Obecnie nasza organizacja liczy 115 osób.    

          Mimo momentami padającego deszczu spotkanie przebiegało w bardzo przyjacielskiej i ciepłej atmosferze. Zlot dobiegał końca, ale już teraz myślimy o zorganizowaniu przez nasze cztery żagańskie stowarzyszenia kolejnej uroczystości, aby nadal utrwalać i pielęgnować niezapomniane chwile z okresu wspólnej służby i pracy spędzone w jednostkach wojskowych garnizonu żagańskiego.

Admin. Andrzej MIERNICKI