Historia wręczenia sztandaru

18 stycznia tego roku "Stowarzyszenie 3. pcz" będzie obchodziło 55. rocznicę wręczenia pułkowi sztandaru. Z tej okazji przedstawiamy wspomnienia nieżyjącego dowódcy 22. pcz, płk Mieczysława HABERA:

      

      "Najważniejszą uroczystością w moim wojskowym życiu było nadanie i wręczenie sztandaru naszemu pułkowi. Rada Państwa, na podstawie art. 5 ust. 1 dekretu z dnia 9 września 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych, nadała go 22. Pułkowi Czołgów Średnich, jako symbol niezłomnej wierności dla Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, honoru, męstwa, sławy wojennej i tradycji jednostki wojskowej. Akt nadania nosił datę 1 września 1958 r. i był podpisany przez Przewodniczącego Rady Państwa oraz Sekretarza Rady Państwa. Przygotowania do tej podniosłej uroczystości rozpoczęliśmy już w listopadzie 1958 r. Sztandar ufundowało społeczeństwo Ziemi Żagańskiej i Łódzkiej. Na stronie głównej sztandaru, pośrodku, na czerwonym tle, w otoku wieńca laurowego, umieszczono orła - godło państwowe wz. 1955. Wieniec wyhaftowano złotą nicią, a orła srebrną. Na odwrotnej stronie wykonano napis: „Za naszą Ojczyznę Polską Rzeczpospolitą Ludową", a poniżej: „22 Pułk Czołgów Średnich". Próba generalna odbyła się 17 stycznia, w godzinach 800 - 1300.

      Na uroczystość zaproszono przedstawicieli władz terenowych województwa i Żagania, LOK z Żagania i Szprotawy, ZHP oraz górników z Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice", szkół i jednostek wojskowych. Opracowano szczegółowy harmonogram przebiegu uroczystości. Przećwiczono wiele godzin na placu apelowym, przygotowano rejony zewnętrzny       i wewnętrzne. Sama uroczystość rozpoczęła się w mroźny, styczniowydzień o godz.1120.Dziesięć minut później szef sztabu złożył mi meldunek o gotowości pułku do wręczenia sztandaru. Wraz z kompanią honorową w liczbie 24 żołnierzy, którą dowodził kpt. Zygmunt Sadowski, był także poczet  sztandarowy w składzie: dowódca - por. Stanisław Zawada, sztandarowy - st. sierż. Henryk Suszyński, asystent - ppor. Zdzisław Marciniak. Rozstawionych zostało także 4 żołnierzy regulujących       z czerwonymi chorągiewkami na bagnetach. Z obu stron trybuny honorowej stały dwa czołgi T-54 A.

     Punktualnie o 1155 złożyłem meldunek o gotowości do uroczystości gen. bryg. Włodzimierzowi Kopijkowskiemu. Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście oraz rodziny kadry zawodowej. Najpierw odczytano akt nadania sztandaru.
Następnie, w imieniu Rady Państwa, sztandar wręczył mi Szef Sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego, gen. bryg. Włodzimierz Kopijkowski. Obecny był także dowódca 5. Dywizji Pancernej, płk Mateusz Lach. Po podniesieniu i zaprezentowaniu sztandaru stanowi osobowemu pułku, przekazałem go pocztowi sztandarowemu. Rozpoczęła się uroczysta przysięga młodego rocznika. Wyznaczono 4 najlepszych żołnierzy z pododdziału do składania przysięgi na nowy sztandar. Później nastąpiły okolicznościowe przemówienia przełożonych i zaproszonych gości. Dyrektor KWK „Mysłowice", mgr inż. Kazimierz Rudziński, wręczył kadrze i czyli je e przedstawiciele Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Harnama z Łodzi. Uroczystości zakończyły się defiladąpododdziałów na czele z kompanią honorową i pocztem sztandarowym. Później był wspólny obiad dla całego stanu i zaproszonych gości, a o godz. 1500 rozpoczął się wieczorek w Klubie Garnizonowym. Po odejściu z pułku „swój" sztandar spotkałem ponownie po 49 latach. Miało to miejsce 12 września 2008 r. podczas Pikniku Husarskiego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich z okazji święta11.Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu.

     Przeżycie było niesamowite. Wzruszenie, łzy w oczach i ściśnięte gardło, a zarazem poczucie dumy i godności. To wszystko towarzyszyło mi w tym dniu, gdy stanąłem obok „swojego" sztandaru od czasu, gdy w tym samym mieście
przyjmowałem go w 22. pułku. Sztandar został wypożyczony przez 34. BKPanc z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie na wniosek naszego Stowarzyszenia. Pozostał ten sam nawet po przemianowaniu 22. Pułku Czołgów Średnich na                      3. Drezdeński Pułk Czołgów Średnich."

                                                                             Opracował: Andrzej MIERNICKI