NAPISALI  O  ....

Admin. Andrzej MIERNICKI


 

UCZCIWOŚĆ - Z TYM TRZEBA SIĘ URODZIĆ

 

 

St. chor. szt. rez. Antoni GRYGORCEWICZ były żołnierz 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich, obecnie członek naszego stowarzyszenia, znalazł i zwrócił 26 tys.złotych. Czyn godny naśladowania i propagowania w naszym społeczeństwie. Uczciwość, prawdomówność, honor i odpowiedzialność to jedne z wielu cech, które powinny cechować polskiego żołnierza. Zresztą nie tylko żołnierza. Takim był i jest nasz kolega Antoni GRYGORCEWICZ. Przez wiele lat wojskowej służby zawsze wykonywał powierzone zadania na najwyższym poziomie będąc przykładem dla przełożonych, kolegów, podwładnych i wszystkich z którymi współpracował. Sam tak wspomina czas służby:

 

"Wiele pracy mieliśmy też przy zwalczaniu klęsk żywiołowych na terenie województwa zielonogórskiego i Żagania. Ciągłe szkolenie owocowało właśnie w takich przypadkach. Niesienie pomocy ludziom i dobytkowi pozytywnie wyróżniało nas, żołnierzy - saperów 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich. Oprócz zadań typowo saperskich, pełniłem także bardzo zaszczytną i odpowiedzialną funkcję - przez 14 lat byłem sztandarowym w poczcie pułkowym. Mieć pod opieką sztandar jednostki to honor i niebywałe wyróżnienie oraz poczucie dumy ze służby w naszym pułku i Wojsku Polskim.Służbę zakończyłem 11 października 1991 r., w stopniu starszego chorążego sztabowego, na stanowisku szefa zaopatrzenia mundurowego w 34. Batalionie Łączności w Żaganiu.

Antoni Grygorcewicz

(01.07.1968 - 09.02.1986) "

Do pocztu pułkowego wyznaczano najlepszych z najlepszych. Dziś też kontynuuje wspaniałą tradycję sztandarowego. Od powstania Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich jest w poczcie sztandarowym. Najpierw z historycznym sztandarem pułkowym wypożyczonym z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie w 2007 roku, a od 18 maja 2013 roku z nowym sztandarem naszego stowarzyszenia. Wzór godny naśladowania !

Admin. Andrzej MIERNICKI