ŚWIĘTO NASZEJ DYWIZJI

10 września o 17.00 na Pl. im. gen. Stanisława MACZKA rozpoczęły się obchody święta 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Polową Mszę Świętą w intencji żołnierzy i pracowników wojska naszej dywizji oraz bohaterów poległych w walce o suwerenną i niepodległą Ojczyznę prowadził proboszcz Parafii Wojskowej p.w. Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego ks. kapelan ppłk Krzysztof KRUPSKI. Odbyło się także odczytanie apelu pamięci, który zakończono salwą honorową i odegraniem sygnału „Śpij kolego”. Uczczono tym samym pamięć żołnierzy 1. Polskiej Dywizji Pancernej gen. broni Stanisława Maczka i 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP, którzy oddali życie podczas II wojny światowej. Delegacje biorące udział w apelu złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Następnie Prezesi stowarzyszeń wojskowych: Stowarzyszenia 3. pcz - płk rez. Stefan KOZAK, Związku Żołnierzy WP - ppłk rez. Mieczysław KUPCZYK, Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 29. Pułku - mjr rez. Henryk BORECKI, Związku Inwalidów Wojennych RP - mjr rez. Leszek MAĆKOWIAK, Stowarzyszenia 42. pz i 11. BZ - ppłk rez. Krzysztof POLUSIK i przedstawiciel dywizji ppłk Stanisław SOKOŁOWSKI udali sie na Cmentarz Komunalny i zapalili znicze pod Pomnikiem Żołnierzy i Pracowników Wojska Garnizonu Żagań. W drugim dniu uroczystości, oprócz Prezesa płk rez. Stefana KOZAKA, sekretarza mjr rez. Andrzeja MIERNICKIEGO, wzięła udział liczna grupa członków naszego stowarzyszenia wraz z pocztem sztandarowym w składzie: Antoni GRYGORCEWICZ, Tadeusz SZMAGIER, Edward POŻERSKI. Delegacja stowarzyszenia złożyła kwiaty pod Pomnikiem Żołnierzy i Pracowników Wojska Garnizonu Żagań a następnie udali sie oni pod pomnik ZAWSZE WIERNI OJCZYŹNIE na Pl. im. 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich, gdzie złożyli wiązankę kwiatów. Prezes wręczył kol. Edwardowi POŻERSKIEMU ryngraf pamiątkowy naszego stowarzyszenia.  Główne uroczystości odbyły sie na placu w 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej. Na pamiątkę zwycięstwa Króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem żołnierze naszej dywizji obchodzą swe święto w tym dniu. Na plac przybyli licznie zaproszeni goście, wśród których byli: posłowie na Sejm i senatorowie RP, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, byli dowódcy 11. LDKPanc, żołnierze armii sojuszniczych, duchowieństwo, reprezentanci środowisk kombatanckich, stowarzyszeń wojskowych, liczni mieszkańcy miasta oraz dzieci i młodzież żagańskich szkół. Podczas tych uroczystości oddano hołd poprzednikom – żołnierzom 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP i 1. Polskiej Dywizji Pancernej, którzy zginęli na polach bitewnych Europy. To właśnie ich tradycje kultywuje nasza dywizja. Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie kompanii honorowej wystawionej przez żołnierzy 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa. Po podniesieniu flagi państwowej i odegraniu hymnu, głos zabrał generał dywizji Jarosław MIKA, który w imieniu swoim i żołnierzy powitał wszystkich przybyłych. Następnie żołnierze i pracownicy wojska otrzymali nominacje na wyższe stopnie wojskowe, a także medale i odznaczenia państwowe oraz resortowe. Bardzo miłym akcentem było złożenie życzeń przez dowódcę dywizji gen. bryg. w st. spocz. Edwardowi ŁAŃCUCKIEMU - Prezesowi Ogólnopolskiego Klubu Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP. Okazją była 90. rocznica urodzin generała, która przypadała w dniu święta dywizji. Salwą z armat przeciwlotniczych uczczono wszystkich polskich żołnierz poległych na frontach II wojny światowej oraz poległych podczas misji ONZ i stabilizacyjnych z jednostek naszej dywizji. Trębacz odegrał "Śpij kolego". Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów oraz pokaz sprzętu będącego na wyposażeniu dywizji. Prezes płk rez. Stefan KOZAK wręczył dowódcy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen. dyw. Jarosławowi MIKA medal pamiątkowy stowarzyszenia oraz złożył życzenia Generałowi, podległym mu żołnierzom i pracownikom wojska. Wyróżnieni medalem stowarzyszenia zostali także: Starosta żagański Pani Anna MICHALCZUK i Burmistrz Żagania Pan Daniel MARCHEWKA. Mjr dr rez. Wiesław CHŁOPEK otrzymał ryngraf dywizyjny za okazane wsparcie i pomoc przy organizacji ZLOTU ŻOŁNIERZY GARNIZONU ŻAGAŃ. Następnie odbyło sie Walne Zebranie Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków. Prezes gen. bryg. rez. Zbigniew SZURA złożył sprawozdanie z działalności za ostatnią kadencję zarządu. W sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności zarządu, przedstawionego przez Przewodniczącego ppłk rez. Mieczysława KUPCZYKA złożono wniosek końcowy o udzielenie absolutorium zarządowi. Następnie odbyły sie wybory władz FOPP. Prezesem na następną kadencję wybrano gen. bryg. rez. Zbigniewa SZURĘ, wiceprezesami zostali płk w st. spocz. Eugeniusz PRACZUK i James JURCZYK, sekretarzem płk rez. Waldemar KOTULA, z-cą sekretarza ppłk rez. Krzysztof POLUSIK, członkiem mjr rez. Henryk BORECKI. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został ppłk Stanisław SOKOŁOWSKI, v-ce przewodniczącym ppłk rez. Marian POPRAWSKI, sekretarzem komisji ppłk w st. spocz. Bogdan SZTUBA, członkami - Leszek MAĆKOWIAK, Marian SPYCHAŁA i Franciszek GOLIK. Walne Zebranie przyjęło zamierzenia do realizacji na 2015 rok.

Admin. Andrzej MIERNICKI


 

KSIĄŻKA O ŻOŁNIERZACH

We wrześniu ukarze się książka poświęcona historii i dniu współczesnemu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Żaganiu. Jej wydanie zbiegło się z 33-letnim jubileuszem działalności organizacji, jak i 70. rocznicą sformowania 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP – patrona Związku. Autorami książki są byli żołnierze garnizonu Żagań: mjr rez. Wiesław Chłopek, ppłk rez. Bogdan Sztuba i mjr rez. Romuald Guzenda.

W książce opisano dzieje miejscowego garnizonu, działalność Koła nr 3 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz „elitarnego” Klubu Weterana. Wyeksponowano ponadto pracę społeczną i zaangażowanie kobiet na rzecz organizacji oraz przedstawiono wykazy imienne kawalerów najwyższych odznaczeń państwowych i wojskowych, jak Order Wojenny Virtuti Militari, Order Odrodzenia Polski „Polonia Restituta”, Krzyż Grunwaldu i Krzyż Walecznych.

Oryginalność tej publikacji polega jednak na tym, gdyż zamieszczono na jej stronach ponad 200 not biograficznych członków organizacji, czego jeszcze nie było w dotychczasowej literaturze poświęconej współczesnemu żagańskiemu środowisku wojskowemu. Wśród nich są weterani II wojny światowej, byli żołnierze 1. i 2. Armii Wojska Polskiego, w tym 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego. Są także partyzanci polskiego i międzynarodowego ruchu oporu, więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych i jeńcy obozów pracy. Odnotowani zostali również byli żołnierze uczestniczący w polskich misjach wojskowych w rejonie Indochin i Wzgórz Golan, czy też na terenie Egiptu, Libanu, Syrii, Namibii, byłej Jugosławii, Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Iraku, Czadzie, Afganistanie. Lektura życiorysów członków organizacji dostarcza nie tylko informacji o przebiegu ich służby wojskowej, ale również o zawodowych i społecznych dokonaniach na rzecz garnizonu, miasta Żagania i województwa lubuskiego oraz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Niniejsze opracowanie adresowane jest do szerokiego grona odbiorców, byłych i obecnych żołnierzy oraz pracowników wojska i weteranów, a także do tych wszystkich, którzy interesują się historią wojskowości. Przyczyni się ono do promocji żagańskiego garnizonu i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, oraz wizerunku 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Książce nadano tytuł „Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Żaganiu 1981 – 2014”. Skład komputerowy, łamanie i projekt okładki książki wykonała Oficyna Wydawnicza „Dekorgraf”. Objętość 288 stron, nakład 1000 egzemplarzy.

Wiesław Chłopek - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.