PAŹDZIERNIKOWY ZARZĄD

Dzisiaj, 16 października 2014 r.o godz. 11.00, w Klubie Wojskowym 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu odbyło się posiedzenie Zarządu "Stowarzyszenia 3. pcz". W posiedzeniu udział wzięli: Prezes - Stefan KOZAK, z-cy Prezesa - Wojciech SAYNA i Tadeusz WOŁOSZYN, skarbnik - Janina FAJGER, sekretarz - Andrzej MIERNICKI, Prezes Honorowy Jan RZEPKA oraz członek Komisji Rewizyjnej Jan SIEPIETOWSKI. Najważniejsze omówione sprawy to: finanse stowarzyszenia, święto 11. LDKPanc. i Walne Zebranie FOPP, Spotkanie Noworoczne 2015, przygotowania do VI Zjazdu w maju 2015 r., udział w zbliżających sie uroczystościach Święta Zmarłych oraz Święta Niepodległości oraz prace nad nowa publikacją. Sekretarz przedstawił nowe kierunki nawiązanej współpracy które będą owocowały wspólną działalnością na rzecz żagańskich środowisk wojskowych, ich rodzin oraz pracowników wojska. Omówiono także współpracę z organami samorządowymi na terenie Żagania oraz powiatu żagańskiego. Ostatnio nawiązano kontakty z organizacjami reprezentującymi podobny profil działalności spoza Ziemi Lubuskiej. Przydzielono poszczególnym członkom zadania za realizację których są odpowiedzialni. Miłym akcentem była wizyta oficera Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej płk Pawła LEWANDOWSKIEGO wraz z kierowniczką Klubu Wojskowego Panią mgr Tatianą KARDYNAŁ - GRZEGRZÓŁKĄ. Oczekiwania podmiotów współpracujących z DWiPO oraz realizacja zadań na ich rzecz to najważniejsze elementy dyskusji. Pan pułkownik wykazał duże zainteresowanie problemami organizacji pozarządowych na "szczeblu małych ojczyzn". Podkreślono dużą pomoc DWiPO w realizacji zadań stowarzyszeniowych realizowanych dla żagańskiego środowiska wojskowego na przykładzie naszego stowarzyszenia które zrealizowało ich do dziś 5 oraz 1 wspólnie z innymi organizacjami. Kolejne zadania zostaną zrealizowane w 2015 roku. W dniu 17 października przedstawiciele Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich wezmą udział w organizowanych przez Starostę Annę MICHALCZUK, obchodach Powiatowego Dnia Seniora 2014.

Admin. Andrzej MIERNICKI


 

BYŁO - BĘDZIE

W Zeszytach Żagańskich wydawanych od 2002 roku można znaleźć artykuły z zakresu historii regionalnej, problematyki kulturalnej, społecznej i wspomnieniowej, ale nie tylko. Są także materiały poświęcone tematyce wojskowej. Artykuły przygotowywane są przez członków społecznej Rady Muzeum Obozów Jenieckich, Towarzystwa Żagańskiego i wspierające ich osoby, którymi najczęściej są nauczyciele szkół żagańskich. Zachęcamy, więc do lektury Zeszytów Żagańskich.

Admin. Andrzej MIERNICKI