1. Drezdeński Korpus Pancerny

     W dniu dzisiejszym otwarto stałą ekspozycje poświęconą największemu związkowi pancernemu walczącemu na wschodzie - 1. Korpusowi Pancernemu. W skład tego związku wchodziła 3. Brygada Pancerna której tradycje kontynuował  3. Drezdeński Pułk Czołgów Średnich. Od 2005 r. "Stowarzyszenie 3. pcz" utrwala od zapomnienia te wspaniałe pułkowe tradycje. W pierwszą rocznice formowania - 12 sierpnia 1945 r., podczas uroczystej defilady w Gliwicach, 1. KPanc. został odznaczony Krzyżem Grunwaldu III klasy i Orderem radzieckim Czerwonego Sztandaru oraz otrzymał nazwę "Drezdeński". Społeczeństwo województwa śląsko-dąbrowskiego ufundowało sztandar a dzień 12 sierpnia został ustanowiony dniem święta 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego. W tym roku będziemy obchodzić 70. rocznicę powstania 1. Korpusu Pancernego. Prezes płk rez. Stefan KOZAK wziął udział w dzisiejszej uroczystości zorganizowanej w Centrum Tradycji Polskich Wojsk Pancernych w Żaganiu.  

 

Opracował: Andrzej MIERNICKI, foto: 01, 02, 03 - archiwum stowarzyszenia, 04 - 11. LDKPanc.


Integracyjne Spotkanie Noworoczne "Stowarzyszenia 3. pcz".

17 stycznia 2014 r.

            Najważniejszym wydarzeniem naszego spotkania zorganizowanego w Hotelu "Willa Park" było uroczyste wręczenie kol. Henrykowi WAWRZYNIAKOWI Złotego Medalu za Zasługi dla Obronności Kraju nadanego przez Ministra Obrony Narodowej Tomasza SIEMONIAKA decyzją nr. 2808/Kadr z dnia 25.11.2013 r. Kolega Henryk - wzorowy, długoletni żołnierz naszego pułku oraz były skarbnik stowarzyszenia z wielkim wzruszeniem wysłuchał odczytanej decyzji ministra. Medal wręczył Prezes Honorowy płk w st. spocz. kol. Jan RZEPKA. Życzenia od członków i sympatyków złożył wyróżnionemu Prezes Zarządu kol. Stefan KOZAK.

            Uchwałą Zarządu wyróżnieni zostali nasi wypróbowani, wieloletni przyjaciele Państwo Halina i Jan OKAPIEC, Prezes MPOiRD Andrzej KATARZYNIEC oraz Andrzej MIERNICKI - sekretarz stowarzyszenia.

            Prezes złożył także życzenia urodzinowe dla pięciu naszych jubilatów: Andrzejowi SODKIEWICZOWI, Kazimierzowi GOŁĘBIEWSKIEMU, Janowi PINDRALOWI, Sylwestrowi HALATOWI oraz Eligiuszowi WOŻNIAKOWSKIEMU. Wraz z pozostałymi członkami naszej organizacji, otrzymali od Prezesa, kalendarze trójdzielne stowarzyszenia wykonane przez Wydawnictwo "DEKORGRAF" Wioletty i Jana SOSNOWSKICH.

            Kol. sekretarz Andrzej MIERNICKI poinformował zebranych o zadaniach zrealizowanych w 2013 r. oraz stojącymi przed stowarzyszeniem w obecnym roku. Przyjęto trzy uchwały oraz zatwierdzono bilans za poprzedni rok. Najważniejszym będzie organizacja I Zlotu żołnierzy i pracowników jednostek naszej dywizji w dniach 13-14 czerwiec, wspólnie ze Stowarzyszeniem 29. pcz, ZŻWP oraz wszystkimi chętnymi. Podano wszystkim adres strony internetowej naszego stowarzyszenia uruchomionej 11 stycznia.

            Następnie rozpoczęło się koleżeńskie spotkanie przy muzyce. Wspaniała muzyka, wspaniali goście, wspaniała atmosfera, wspaniała organizacja, wspaniali uczestnicy nadali imprezie niepowtarzalny urok i czar !!!

Tekst i foto: Andrzej MIERNICKI