DZIEŃ KOMBATANTA W OŁAWIE

2 września odbyły się oławskie obchody „DNIA KOMBATANTA" pod honorowym patronatem Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Organizatorem był vice prezes Ogólnopolskiego Klubu Kombatanta 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP, płk mgr inż. Eugeniusz Praczuk wraz z burmistrzem Oławy Tomaszem Frischmannem i starostą oławskim Zdzisław Brezdeniem. Na uroczystość przybyli: gen. bryg. Bogusław Dziewulski – reprezentujący dowódcę RSZ, gen. dyw. Piotr Trytek - dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, płk. dypl. Marcin Adamski – dowódca 34. Brygady Kawalerii Pancernej, gen. dyw. dr Dariusz Parylak – dowódca 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, gen. bryg. Grzegorz Barabieda – dowódca 10. Brygady Kawalerii Pancernej, gen. bryg. prof. dr hab. Mariusz Wiatr, płk dypl. Dariusz Dejneka - dowódca 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia oraz delegacje jednostek wojskowych. Dowódcą uroczystości był mjr Dominik Kłosowski – zastępca dowódcy dywizjonu przeciwlotniczego. Narrację prowadziła mjr Katarzyna Sawicka. Kompanię honorową z pocztem sztandarowym wystawił 1. batalion czołgów 10. BKPanc ze Świętoszowa, którą dowodził por. Maciej Śliwiński. Poczet sztandarowy wystąpił w składzie: dowódca ppor. Karol Spychała, sztandarowy plut. Maciej Jagieło i asysta sierż. Krystian Łabinowicz. Uroczystości uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych pod dowództwem kapelmistrza mjr. Krzysztofa Zaleśkiewicza z Wrocławia. Tamburmajorem był st. sierż. Hubert Walenciak. W obchodach wzięły udział władze samorządowe, delegacje Policji, Państwowej Straży Pożarnej, harcerze, uczniowie szkół, mieszkańcy miasta i regionu. Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej reprezentowali: płk Stefan Kozak prezes, Krystyna Kozak i mjr Andrzej Miernicki. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.30 od złożenia kwiatów pod Pomnikiem Losów Ojczyzny. Następnie kombatanci i goście, w asyście kompanii honorowej i orkiestry, przeszli do Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia gdzie odbyła się msza święta w intencji kombatantów. Po mszy uczestnicy udali się na plac przed oławski Ratusz. Po złożeniu przez dowódcę uroczystości meldunku dowódcy 11. dywizji odegrano hymn państwowy i wciągnięto flagę państwową na maszt. Poczet flagowy wystąpił w składzie: dowódca st. kpr. Piotr Korytowski, flagowy st. szer. Emil Stefański oraz asysta st. kpr. Jarosław Pejc. Orkiestra odegrała marsz 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego. Płk Eugeniusz Praczuk powitał zebranych i wygłosił okolicznościowe przemówienie. Głos zabrali również: gen. bryg. Bogusław Dziewulski, dowódca 11. Dywizji oraz burmistrz Oławy Tomasz Frischmann. Następnie odczytano decyzje nadające odznaczenia i wyróżnienia. Po wręczeniu odznaczeń i wyróżnień przez płk Eugeniusza Praczuka, odczytano Uchwałę Zarządu „Stowarzyszenia 3. pcz” nr 2/08/2022 z 3 sierpnia 2022 roku o wyróżnieniu przez Kapitułę Odznaki płk. Eugeniusza Praczuka Złotą Odznaką „Za Zasługi Dla Stowarzyszenia 3. pcz”. Odznakę wręczył dowódca 12. Dywizji Zmechanizowanej w asyście prezesa Stefana Kozaka. Mjr Katarzyna Sawicka odczytała Apel Pamięci, następnie kompania honorowa oddała salwę. Uroczystość zakończyło odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defilada pododdziałów. Wykonano pamiątkowe zdjęcie uczestników obchodów. Dla młodzieży i mieszkańców Oławy jednostki wojskowe zorganizowały pokaz sprzętu będącego na ich wyposażeniu.

02. 09. 2022 r.

Admin. Andrzej Miernicki


 

NIGDY WIĘCEJ WOJNY

     Żagań oddał dziś hołd ofiarom II wojny światowej w 83. rocznicę wybuchu największego nowożytnego konfliktu zbrojnego w Europie. W uroczystym apelu wzięli udział kombatanci, dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej generał dywizji Piotr Trytek oraz oficerowie Garnizonu Żagań, burmistrz Andrzej Katarzyniec i przewodniczący rady miasta Adam Matwijów, starosta Henryk Janowicz i wicestarosta Anna Michalczuk, wójt Leszek Ochrymczuk oraz przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich i wojskowych, dyrektorzy szkół i żagańskich jednostek kultury. Burmistrz Andrzej Katarzyniec przypomniał zebranym losy wojny, której wybuch zmienił rzeczywistość całego kontynentu, niosąc ze sobą ogromne zniszczenia i straty, śmierć 60 milionów ludzi.

     Dziś, w 83 rocznicę wybuchu II wojny światowej pochylmy głowy i oddajmy hołd tym, dzięki którym mamy tę wolność, a jednocześnie pamiętajmy, jak łatwo ją stracić - podkreślił burmistrz Andrzej Katarzyniec. – „Spotykamy się tu dziś, aby pamiętać, że to „ludzie ludziom zgotowali ten los”! To zdanie nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza teraz, gdy tuż obok, za naszą wschodnią granicą trwa wojna. Niech te słowa przypominają nam, by jednoczyć się, a nie dzielić, by wspólnie tworzyć i rozwijać, a nie niszczyć!”

Uczestnik tamtych wydarzeń, porucznik w stanie spoczynku Piotr Gubernator podkreślił, iż wysiłki ludzkości powinni iść wyłącznie jednym kierunku - pokoju i wzajemnego szacunku. Środki wydawane na zbrojenia należy przeznaczać na pomoc potrzebującym, a młode pokolenia wychowywać w duchu wzajemnej miłości i akceptacji. Uroczystości zakończyło złożenie kwiatów pod pomnikiem 1. Dywizji Pancernej i 1. Korpusu Pancernego.

Tekst i zdjęcia - Lubię Żagań.

01. 09. 2022 r.

Admin. Andrzej Miernicki