ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

27. 03. 2022 r.

Admin. Andrzej Miernicki


78. ROCZNICA WIELKIEJ UCIECZKI

Dzisiejsze obchody zorganizowane zostały przez burmistrza Andrzeja Katarzyńca, dowódcę 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen. dyw. Piotra Trytka oraz dyrektora Muzeum Obozów Jenieckich Marka Łazarza – narratora uroczystości. Dla upamiętnienia zamordowanych lotników o godz. 1200 nad Żaganiem przeleciała para F-16 Polskich Sił Powietrznych. Samoloty nadleciały od ul. Księżnej Żaganny, a następnie wzdłuż ul. Przyjaciół Żołnierza i Lotników Alianckich przeleciały nad muzeum. Tuż za muzeum jeden z samolotów wykonał zwrot w prawo i w górę oraz odpalił sześć rac oddając symboliczny hołd pomordowanym uczestnikom Wielkiej Ucieczki.   Przelot odbył się na wysokości około 150 metrów. Za sterami siedzieli: mjr pil. Wojciech Kieczur oraz por. pil. Adrian Ruszkiewicz z 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. Wśród zaproszonych gości byli: przewodniczący Rady Miasta Adam Matwijów, starosta Henryk Janowicz, wicestarosta Anna Michalczuk, delegacje z jednostek wojskowych dywizji, przedstawiciele Straży Pożarnej i Policji, żołnierze amerykańscy i brytyjscy, stowarzyszenia wojskowe i kombatanckie, radni, młodzież, mieszkańcy Żagania. Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej reprezentowali: poczet sztandarowy w składzie: Krzysztof Wenzel, Tadeusz Szmagier i Zbigniew Podedworny, prezes Stefan Kozak, Janina Fajger, Janusz Nieciecki, Tadeusz Wołoszyn, Jerzy Szałaj. Uroczystość rozpoczęła się od odegrania hymnu Rzeczpospolitej i przemówienia wicewojewody lubuskiego Wojciecha Perczaka. Kompanię honorową z pocztem sztandarowym wystawił 11. Batalion Dowodzenia im. gen. broni Zygmunta Sadowskiego. Kompanią dowodził ppor. Marcin Wronecki, a pocztem sztandarowym ppor. Piotr Fiszer. Apel Pamięci odczytała por. Wioleta Wójciak. Następnie delegacje złożyły wieńce przy pomniku. Uroczystość zakończyło odegranie Śpij Kolego, brytyjskiego sygnału Ostatnia Warta i Pobudka rozdzielonych minutą ciszy.

 24. 03. 2022 r.

Admin. Andrzej Miernicki