Pamięci 1. Korpusowi Pancernemu WP

W tym roku mija 80 lat od sformowania 1. Korpusu Pancernego – największej pancernej jednostki Wojska Polskiego czasu II wojny światowej. Formowanie rozpoczęto na podstawie rozkazu gen. dyw. Zygmunta Berlinga dowódcy I Armii WP nr 00127 z 5 lipca 1944 roku w rejonie Berdyczowa na Ukrainie. 17 sierpnia korpus został przegrupowany w rejon Chełma, gdzie szkolenie i wyposażanie w sprzęt trwało do końca stycznia 1945 roku. W lutym, 11 tysięcy żołnierzy korpusu – dobrze wyszkolonych i wyposażonych – ruszyło na front. 15 kwietnia 1. KPanc WP, jako grupa szybka II Armii WP, wziął udział w bitwie budziszyńskiej. Szlak bojowy zakończył 12 maja defiladą zwycięstwa w Mielniku niedaleko czeskiej Pragi.

Tegoroczne obchody upamiętniające czyny bohaterskich żołnierzy korpusu odbędą się 9 i 10 maja 2024 roku w Chełmie i jego okolicach. Święto polskich pancerniaków zostało przygotowane przez płk. mgr. inż. Eugeniusza Praczuka – jednego z dwóch żyjących uczestników tamtych wydarzeń (drugim jest Jan Walczyk z Gorzowa Wlkp.), pełniącego zaszczytną funkcję prezesa Ogólnopolskiego Klubu Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP.

Te rocznicowe uroczystości wsparli przedstawiciele byłych żołnierzy żagańskiego garnizonu, mjr dr Wiesław Chłopek (Koło nr 3 ZŻ WP) i mjr Andrzej W. Miernicki (Stowarzyszenie 3. pcz, Koło nr 10 SKMP ONZ). Zaprojektowali i wydali okolicznościowe pocztówki w trzech wersjach: pierwsza – 500 szt., druga – 1000 szt., trzecia – 1500 szt. Ponadto opracowali trzy projekty okolicznościowych kopert z logotypami poświęconymi temu wydarzeniu - 300 szt.

          I wersja – strona główna pierwszej pocztówki zawiera zdjęcie z lotu ptaka Skweru Czołgisty w Żaganiu. Z prawej strony, na wstążce pomarańczowo-czarnej – kolor wojsk pancernych – umieszczono cztery symbole: logotyp miasta Żagań, odznakę pamiątkową 11. LDKPanc, oznakę rozpoznawczą 1. Polskiej Dywizji Pancernej dowodzonej przez gen. Stanisława Maczka i drugą odznakę honorową 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP.

Na odwrotnej stronie, w górnej części, znajduje się napis o treści: Skwer Czołgisty w Żaganiu. Pocztówka wydana z okazji 80. rocznicy sformowania 1. Korpusu Pancernego WP 1944-2024. Na wstążce medalowej pomarańczowo-czarnej: logotyp miasta Żagań, odznaka pamiątkowa 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, oznaka rozpoznawcza 1. Polskiej Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka (obecnie występuje jako oznaka rozpoznawcza 11. LDKPanc), odznaka honorowa 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP.

Poniżej, na polu tekstowym, umieszczono drugą odznakę honorową 1. DKPanc w formie cieniowanej.

Na środku, w pionie, informacja: Foto. Mirosław Lelek. Projekt: Wiesław Chłopek, Andrzej W. Miernicki. Po prawej, na górze - miejsce na znaczek, na dole - pole adresowe.

          II wersja – strona główna drugiej pocztówki jak w wersji pierwszej.

Na odwrotnej stronie, w górnej części, napis jak w wersji pierwszej.

Poniżej, na polu tekstowym, umieszczono drugą odznakę honorową 1. DKPanc w formie cieniowanej z napisem w kształcie łuku „80. ROCZNICA 1. KPANC WP”, u podstawy odznaki umieszczono poziomo flagę Rzeczypospolitej Polskiej z datami „1944-2024”.

Na środku, w pionie, informacja: Foto. Mirosław Lelek. Projekt: Wiesław Chłopek, Andrzej W. Miernicki. Po prawej, na górze - miejsce na znaczek, na dole - pole adresowe.

          III wersja – na stronie głównej trzeciej pocztówki znajduje się z lewej strony zdjęcie Pomnika Pancerniaka z prawej zdjęcie płk. Eugeniusza Praczuka cieniowane od dołu z nałożonym orłem i czołgiem T-34/85 (wzór pierwszej odznaki honorowej) w kolorze czarnym i napisem w łuku „80. ROCZNICA 1. KPANC WP”. W podstawie umieszczono poziomo flagę Rzeczypospolitej Polskiej z datami „1944-2024”.

Na środku, pomiędzy zdjęciami, na wstążce pomarańczowo-czarnej – kolor wojsk pancernych – dodano pięć symboli: odznakę pamiątkową 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, logotypy Koła nr 3 ZŻ WP, Koła nr 10 SKMP ONZ, Stowarzyszenia 3. pcz i Stowarzyszenia 34. BKPanc – wyżej wymienione koła i stowarzyszenia sfinansowały wydanie III wersji pocztówki. Tło koloru zielonego symbolizuje wojska lądowe.

Na odwrotnej stronie, w górnej części, znajduje się napis o treści:

Skwer Czołgisty w Żaganiu. Pomnik Pancerniaka i płk Eugeniusz Praczuk. Pocztówka wydana z okazji 80. rocznicy sformowania 1. Korpusu Pancernego WP 1944-2024. Na wstążce medalowej pomarańczowo-czarnej: odznaka pamiątkowa 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, logotypy Koła nr 3 ZŻ WP, Koła nr 10 SKMP ONZ, Stowarzyszenia 3. pcz i Stowarzyszenia 34. BKPanc.

Poniżej, na polu tekstowym, umieszczono odznakę honorową 1. DKPanc w formie cieniowanej z napisem w kształcie łuku „80. ROCZNICA 1. KPANC WP”, u podstawy odznaki umieszczono poziomo flagę Rzeczypospolitej Polskiej z datami „1944-2024”.

Na środku, w pionie, informacja: Foto. Andrzej W. Miernicki. Projekt: Andrzej W. Miernicki, Wiesław Chłopek. Po prawej, na górze - miejsce na znaczek a w nim logotyp Żagania, na dole - pole adresowe.

          Wykonane koperty formatu C-6 posiadają trzy różne logotypy: drugą odznakę honorową 1. DKPanc, orła w koronie z czołgiem T-34/85 i napisem 1. KPANC oraz popiersie pancerniaka z pomnika na Skwerze Czołgisty z napisem informacyjnym – 80. rocznica sformowania 1. Korpusu Pancernego WP 1944-2024. Pomnik Czołgisty na Skwerze Czołgisty odsłonięty 21 września 2007 r. podczas święta 11. LDKPanc. im. Króla Jana III Sobieskiego.

Wszystkie okolicznościowe logotypy zostały zaprojektowane i wykonane przez Andrzeja Miernickiego, autora powyższego tekstu. Kolorowe pocztówki wykonała Agencja Promocji i Obsługi Firm „GAMB” Mieczysława Kupczyka (prezes Koła nr 3 ZŻWP).

05. 05. 2024 r.

Admin. Andrzej Miernicki


 

03. 05. 2024 r.

Admin. Andrzej Miernicki